НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педагогіки та психології післядипломної освіти

Історія кафедри

Кафедра педагогіки та психології післядипломної освіти бере свій початок в кінці 60-х років минулого століття в той період, коли активно створювалась і розвивалась система післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів. Для забезпечення психолого-педагогічної підготовки викладачів медичних вузів при Київському медичному інституті імені академіка О. О. Богомольця спочатку створюється курс, а в 1977 році кафедра педагогіки та педагогічної психології, яку очолив доцент Черпінський Микола Васильович. В 1981 році відбувається розширення системи підвищення кваліфікації за рахунок приєднання до ФПК системи медичних училищ України. Друге народження кафедри відбувається у 1993 році, її очолив доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України Максименко Сергій Дмитрович. Його талант керівника сприяв розквіту кафедри, розширенню кадрового складу, посиленню наукового потенціалу та створенню атмосфери творчої праці. У 2015 році внаслідок реорганізації кафедри загальної і медичної психології та педагогіки та створення Інституту післядипломної освіти НМУ кафедра отримує нову назву педагогіки та психології післядипломної освіти, виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата психологічних наук, доцента Філоненко Мирославу Мирославівну.