НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педагогіки та психології післядипломної освіти

Інформація для здобувачів ступеня докторів філософії

Розклад консультацій та відпрацювань для здобувачів наукового ступеня доктора філософії

 

 

Здобувачі ступеня доктора філософії денної форми навчання

Керівництво денна-вечірня форми навчання

Розклад для здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Методичні рекомендації до есе аспірант

Вимоги до оформлення наукового реферату аспірант

Методичні рекомендації до створення портфоліо аспірант

Методичні рекомендації до практичного заняття

Титульний_лист_КР

 

Здобувачі ступеня доктора філософії вечірньої форми навчання

Керівництво денна-вечірня форми навчання

Розклад для здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Методичні рекомендації до есе аспірант

Вимоги до оформлення наукового реферату аспірант

Методичні рекомендації до створення портфоліо аспірант

Методичні рекомендації до практичного заняття

Титульний_лист_КР

 

Здобувачі ступеня доктора філософії заочної форми