НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Тематичні плани

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ПАТОМОРФОЛОГІЇ НА IV СЕМЕСТР 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

NN ТЕМА КОНТРОЛЬ
1 2 3
1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок Поточний контроль на практичних заняттях
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
2.1 Порушення іонно-осмотичного і водного балансу. Поточний контроль на практичних заняттях
2.2 Патологія імунної системи. Аутоімунні захворювання -“-
2.3 Пухлини із камбіальних ембріональних тканин. Пухлини дитячого віку, що розвиваються по типу пухлин дорослих -“-
2.4 Номенклатура і морфологічні особливості пухлин нервової тканини. Особливості пухлин центральної нервової системи -“-
2.5 Особливості пухлинного росту в дитячому віці. Дизонтогенетичні пухлини. Тератоми та тератобластоми. Пухлини із камбіальних ембріональних тканин. Пухлини дитячого віку, що розвиваються по типу пухлин дорослих
3. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання Підсумковий модульний контроль
4 Підготовка до підсумкового  контролю засвоєння модуля 1 Підсумковий модульний контроль

 

 

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ПАТОМОРФОЛОГІЇ НА V СЕМЕСТР 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

NN ТЕМА КОНТРОЛЬ
1 2 3
1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок, оформлення протоколу практичного заняття Поточний контроль на практичних заняттях
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
2.1 Порушення іонно-осмотичного і водного балансу. Поточний контроль на практичних заняттях
2.2 Патологія імунної системи. Аутоімунні захворювання
2.3 Пухлини із камбіальних ембріональних тканин. Пухлини дитячого віку, що розвиваються по типу пухлин дорослих
2.4 Номенклатура і морфологічні особливості пухлин нервової тканини. Особливості пухлин центральної нервової системи
2.5 Особливості пухлинного росту в дитячому віці. Дизонтогенетичні пухлини. Тератоми та тератобластоми. Пухлини із камбіальних ембріональних тканин. Пухлини дитячого віку, що розвиваються по типу пухлин дорослих
3. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання Підсумковий модульний контроль
4 Підготовка до підсумкового  контролю засвоєння модуля 2 Підсумковий модульний контроль

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ з ПАТОМОРФОЛОГІЇ

для студентiв МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

на V семестр 2017-2018 навчального року

№№

Назва теми

Дата Лектор
1

2

3 4
1. Вступ до курсу патоморфології. Процеси адаптації та компенсації. Регенерація і репарація – клініко-морфологічна характеристика. 01.09-07.09 Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
2. Дистрофії морфологічна форма альтерації. Морфологія оборотного і необоротного ушкодження клітин і тканин. Паренхіматозні дистрофії. Стромально-судинні дистрофії Морфогенез, механізми, структурні рівні та морфологічна характеристика проявів. Змішані дистрофії. 08.09.-14.09. Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
3. Некроз. Клініко-морфологічна характеристика окремих форм місцевої смерті. Наслідки. 15.09.-21.09. Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
4. Порушення кровообігу. Загальні та місцеві порушення кровообігу: венозна гіперемія (етіологія, патогенез, морфологічні зміни в органах). Шок. Порушення гемостазу. Тромбоз – причини, механізми формування тромбу та наслідки. ДВЗ-синдром. Емболія. Інфаркт. 22.09-28.09. Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
5. Запалення – етіологія, патогенез, морфологічна характеристика стадій. Ексудативне запалення. 29.09-05.10.

 

Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
6. Проліферативне запалення. Морфологічна характеристика. Реакції гіперчутливості. 06.10-12.10.

 

Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
7. Пухлини загальна характеристика. Сучасні класифікації пухлин Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації. 13.10-19.10.

 

Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
8. Органоспецифічні пухлини. Клініко-морфологічна характеристика окремих форм місцевої смерті. Наслідки 20.10-26.10.

 

Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
9. Мезенхімальні пухлини. Клініко-морфологічна характеристика окремих форм місцевої смерті. Наслідки 27.10-02.11.

 

Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
10. Пухлин кровотворної системи. Гемабластози. Лейкози. Регіональні пухлинні захворювання кровотворної системи. Лімфоми. 03.11-09.11.

 

Доц. Данилішина М.В., доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ з ПАТОМОРФОЛОГІЇ

для студентiв СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

на V семестр 2017-2018 навчального року

№№

Назва теми

Дата Лектор
1

2

3 4
Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія. Клініко-анатомічні форми, наслідки. Ішемічна хвороба серця: етіологія, патогенез, сучасна класифікація (ВООЗ). Інфаркт міокарда: патологічна анатомія, ускладнення, причини смерті. Хронічна ішемічна хвороба серця. Ревматичнi хвороби. Етiологiя, патогенез, патоморфологiя iмунних порушень та процесiв дезорганiзацiї сполучної тканини. Ревматизм, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит. Клiнiко-морфологiчна характеристика змiн в органах та тканинах. 01.09-04.09 доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
Хвороби органів дихальної системи. Гострі захворювання: гострі бронхіти та пневмонії. Класифікації, патоморфологічні характеристики, наслідки. ХНЗЛ. Клініко-морфологічна характеристика захворювань цієї групи, наслідки. 15.09.-25.09. доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
Хвороби органiв травлення.  Хвороби шлунка. Гастрити: етiологiя, патогенез, сучасна класифiкацiя, патоморфологiя, наслiдки. Виразкова хвороба: етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя, ускладнення. Рак шлунка.  Класифікація, клініко-морфологічна характеристика. Хвороби печiнки. Гепатози. Гепатити. Цирози печiнки. Етiологiя, патогенез, морфогенез, сучасна класифiкацiя, патологiчна анатомiя, ускладнення, наслiдки. 29.09.-09.10. доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
Хвороби нирок. Гломерулопатії. Гломерулонефрити. Сучасна класифікацiя, етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя, наслiдки. Тубулопатії. Гостра ниркова недостатнiсть. Етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя. Наслiдки. Амілоїдоз нирок. Патологічна анатомія. Хронічна ниркова недостатність. Уремія. 13.10-23.10. доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.
Інфекційні хвороби. Вчення про інфекційний процес. Класифікації. Сепсис: етіологія, патогенез, сучасна класифікація, патанатомія, ускладнення, наслідки. Туберульоз: сучасна класифікація, патологічна анатомія різних форм туберкульозу, ускладнення, патоморфоз. 27.10-06.11.

 

доц. Хомінська М.Б., доц. Черкасов Е.В.

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з ПАТОМОРФОЛОГІЇ

для студентiв СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

на V семестр 2017-2018 навчального року

№№ Назва теми

Дата

1 2

3

Гемобластози. Гострі лейкози. Класифікація, клініко-патологоанатомічна характеристика. Анемії: класифікація, клініко-патологоанатомічна характеристика. 01.09.-07.09.
Хронічні лейкози. Лімфоми. Класифікація, клініко-патологоанатомічна характеристика. Наслідки. 08.09.-14.09.
Атеросклероз: патологічна анатомія, морфогенез, клініко-морфологічна характеристика, наслідки. Гіпертонічна хвороба: патологічна анатомія, стадії, клініко-морфологічні форми, наслідки. Iшемiчна хвороба серця. Етiологiя, фактори ризику, сучасна класифiкаiя. Iнфаркт міокарда: клiнiко-морфологiчна характеристика, наслiдки, причини смертi. Хронічна ішемічна хвороба серця: патоморфологічна характеристика. Церебро-васкулярні захворювання: клініко-патологоанатомічна характеристика. Кардіоміопатії. 15.09.-21.09.
Ревматичнi хвороби. Етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя ревматизму, ревматичні ендокардити, мiокардити, перикардити. Ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, системна склеродермiя та периартериїт. Клініко-патологоанатомічна характеристика змін в органах і тканинах. 22.09.-28.09.
Хвороби органiв дихання. Гострi запальнi процеси: бронхiт, бронхопневмонiя, крупозна пневмонiя, патоморфологiчна характеристика, наслiдки, ускладнення. ХНЗЛ: етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя. Рак легень: клініко-патологоанатомічна характеристика. 29.09.-05.10.
Прийом практичних навичок. Модуль №2. Змістовий модуль №1. 06.10.-12.10.
Хвороби органiв травлення. Хвороби шлунку. Гастрити: етiологiя, патогенез; патоморфологiчна характеристика гострих та хронічних гастритiв. Виразкова хвороба: етіологія, патологiчна анатомiя, ускладнення. Рак шлунку. Хвороби кишкiвника. Апендицит. 13.10.-19.10.
Хвороби печiнки. Гепатози, гепатiти, цирози. Етiологiя,патогенез, класифiкацiї, патологiчна анатомiя. Ускладнення, причини смертi. Рак печiнки. 20.10.-26.10.
Хвороби нирок. Гломерулопатії. Гломерулонефрити. Етiологiя, патогенез, класифiкацiя, морфологiчна характеристика, наслiдки, ускладнення.  Хвороби нирок. Тубулопатії. Гостра ниркова недостатнiсть. Етiологiя, патогенез, патоморфологiчна характеристика стадiй, наслiдки. Амiлоїдоз нирок: етiологiя, патологiчна анатомiя. 27.10-02.11.
Патологiя ендокринної системи. Зоб, цукровий дiабет. Хвороби гіпофіза та надниркових залоз. Етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя, наслiдки. 03.11-09.11.
Патологiя вагiтностi та статевих органiв. Передраковi процеси і рак матки. Патоморфологiчна характеристика. Аборт, міхуровий занос, хорiонепiтелiома. Етiологiя, морфологiчна характеристика, наслiдки. 10.11.-16.11.
Прийом практичних навичок. Модуль №2. Змістовий модуль №2. 17.11.-23.11.
Iнфекцiйнi хвороби. Загальна характеристика. Сепсис: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, патологiчна анатомiя, ускладнення, наслiдки. Кишковi бактерiальнi iнфекцiї. Етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя, наслiдки, ускладнення черевного тифу, дизентерiї, холери, сальмонельозiв. Розтин. 24.11.-30.11.
Туберкульоз. Етiологiя, патогенез, класифiкацiя, патологiчна анатомiя рiзних форм туберкульозу, ускладнення, патоморфоз. Сифіліс: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, патологiчна анатомiя, клініко-патологоанатомічна характеристика, ускладнення. 01.12.-07.12.

 

Вiруснi iнфекцiї. Етiологiя, патогенез, сучасна класифiкацiя, патологiчна анатомiя респiраторних вiрусних iнфекцiй, ускладнення, наслiдки. СНІД: патологічна анатомія, наслідки. Дитячі інфекції. Патологічна анатомія. 08.12.-14.12.
Прийом практичних навичок. Модуль №2. Змістовий модуль №3.
Тестування КРОК-1. Модуль 2 . Спеціальна патоморфологія.
15.12-21.12.
Підсумковий модульний контроль №2. 22.12-26.12

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦIЙ З ПАТОМОРФОЛОГ ДЛЯ СТУДЕНТIВ

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ №1, 2 ТА ФПЛ ЗСУ

НА VІ СЕМЕСТР 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№ Назва теми
1 2
 
1. Захворювання серцево-судинної системи. Атеросклероз: етіологія, патогенез, морфогенез, клініко-морфологічні форми, наслідки. Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, патоморфологія, клініко-морфологічні форми, наслідки. Ішемічна хвороба серця: етіологія, патогенез, сучасна класифікація (ВООЗ). Інфаркт міокарда: патоморфологія, ускладнення, наслідки, причини смерті. Хронічна ішемічна хвороба серця: морфологічна характеристика, ускладнення.
2. Ревматичнi хвороби: етiологiя, патогенез, морфологiя iмунних порушень та процесiв дезорганiзацiї сполучної тканини. Ревматизм, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, клiнiко-морфологiчна характеристика змiн в органах та тканинах, ускладнення, наслідки.
3. Хвороби органiв дихання. Гострi запальнi процеси: бронхiт, бронхопневмонія, часткова (крупозна) пневмонія (етiологiя, патогенез, патоморфологія, ускладнення, наслідки). ХНЗЛ: хронічний бронхіт, бронхоектатична хвороба, пневмосклероз, емфiзема легень, бронхiальна астма (етiологiя, патогенез, патоморфологія, ускладнення, наслідки). Клініко-морфологічна характеристика «легеневого серця». Рак легень.
4. Хвороби органiв травлення. Хвороби шлунка: гастрит (гострий та хронічний), виразкова хвороба, рак шлунка: етiологiя, патогенез, сучасна класифiкацiя, морфологiя, наслідки, ускладнення. Хвороби кишечника: неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, апендицит, клініко-морфологічні форми – загальна характеристика та ускладнення.  Рак шлунка.
5. Хвороби печiнки: гепатози, гепатити, цирози печiнки: етiологiя, патогенез, морфогенез, сучасна класифiкацiя, патоморфологiя, ускладнення, наслiдки. Пухлини печінки.
6. Хвороби нирок. Гломерулопатії. Гломерулонефрити: сучасна класифікацiя, етiологiя, патогенез, патоморфологiя, наслiдки. Тубулопатії. Гостра ниркова недостатнiсть: етiологiя, патогенез, патоморфологiя, наслiдки. Амілоїдоз нирок: патоморфологія. Пієлонефрит: клініко-морфологічна характеристика. Пухлини нирок.
7. Патологiя ендокринної системи. Цукровий дiабет: етiологiя, патогенез, класифікація, патоморфологія, ускладнення та наслiдки. Патологiя щитоподібної залози. Зоб: різновиди, морфологiчна характеристика. Рак щитоподібної залози. Особливості патології щитоподібної залози в районах, що постраждали від аварії на ЧАЕС.

Патологiя вагiтностi та статевих органiв. Передраковi процеси і рак шийки та тiла матки: морфологiчна характеристика. Аборт, міхуровий занесок, хорiонепiтелiома: патогенез, морфологiчна характеристика. Пухлини репродуктивної системи.

8. Iнфекцiйнi хвороби. Вчення про iнфекцiйний процес. Закономiрностi розвитку інфекційних захворювань. Морфогенез iнфекцiйного процесу, класифiкацiя. Сепсис: етiологiя, патогенез, сучасна класифiкацiя, патоморфологія, ускладнення, наслідки. Кишкові бактеріальні інфекції: етiологiя, патогенез, патоморфологiя черевного тифу, дизентерiї, холери, сальмонельозів; ускладнення, наслідки. Туберкульоз: класифiкацiя, патоморфологія рiзних форм туберкульозу, ускладнення, патоморфоз.
9. Вiруснi iнфекцiї. Гострi респiраторнi вiруснi захворювання.: етіологія, патогенез, патоморфологія, ускладнення. Сказ, поліомієліт: патоморфологія, ускладнення. СНІД: етіологія, патогенез, патоморфологія, наслідки, ускладнення, причини смерті. Дитячі інфекції: дифтерія, скарлатина, кір (клініко-морфологічна характеристика).
10. Нозологічні форми і їх патоморфологічні прояви, ускладнення в структурі діагнозу.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ №1, 2 ТА ФПЛ ЗСУ

НА VІ СЕМЕСТР 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№ Назва теми
1 2
1. Вступ до нозології. Гемобластози. Гострі лейкози: класифікація, клініко-морфологічна характеристика. Анемії. Розтин.
2. Хронічні лейкози. Лімфоми. Загальна характеристика, клініко-морфологічна характеристика окремих форм.
3. Хвороби серцево-судинної системи. Атеросклероз: патоморфологія, морфогенез, клініко-морфологічна характеристика, наслідки. Гіпертонічна хвороба: патоморфологія, стадії, клініко-морфологічні форми, наслідки.
4. Iшемiчна хвороба серця: етiологiя (фактори ризику), сучасна класифiкацiя. Iнфаркт міокарда: клiніко-морфологiчна характеристика, наслiдки, причини смертi. Хронічна ішемічна хвороба серця: морфологічна характеристика. Цереброваскулярні захворювання: патогенез, класифікація.
5. Ревматичнi хвороби. Етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя ревматизму; ревматичні ендокардити, мiокардити, перикардити. Ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, системна скле-родермiя та вузликовий периартериїт: клініко-морфологічна характеристика змін в органах і тканинах.
6. Хвороби органiв дихання. Гострi запальнi процеси: бронхiт, брон-хопневмонiя, часточкова (крупозна) пневмонiя, морфологiчна характеристика, наслiдки, ускладнення. ХНЗЛ: етiологiя, патогенез, патоморфологія. Клініко-морфологічна характеристика «легеневого серця». Рак легень: форми, клініко-морфологічна характеристика.
7. ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК №4: Гемобластози, гострі та хронічні лейкози, хвороби серцево-судинної системи, ішемічна хвороба серця, ревматичні хвороби, хвороби органів дихання.
8. Хвороби органiв травлення. Хвороби шлунка. Гастрити: етiологiя, патогенез; морфологiчна характеристика гострих та хронічних гастритiв. Виразкова хвороба: етіологія, патологiчна анатомiя, ускладнення. Рак шлунка. Хвороби кишечника. Апендицит: класифікація, клініко-морфологічна характеристика, ускладнення.
9. Хвороби печiнки. Гепатози, гепатити, цирози. Етiологiя, патогенез, класифiкацiя, патологiчна анатомiя. Ускладнення, причини смертi. Рак печiнки.
10.

Хвороби нирок. Гломерулопатії. Гломерулонефрити: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, морфологiчна характеристика, наслiдки, ускладнення. Морфологічна характеристика нефротичного синдрому.

Хвороби нирок. Тубулопатії. Гостра ниркова недостатнiсть: етiологiя, патогенез, морфологiчна характеристика стадiй, наслiдки. Амiлоїдоз нирок, пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, рак нирок: етiологiя, патоморфологія.

11. Патологiя вагiтностi та статевих органiв. Передраковi процеси та рак матки: морфологiчна характеристика. Аборт, міхуровий занесок, хорiонепiтелiома: патогенез, морфологiчна характеристика, наслiдки.
12. Патологiя ендокринної системи. Зоб, цукровий дiабет: етiологiя, патогенез, класифікація, патоморфологiя, ускладнення та наслiдки. Рак щитоподібної залози.
13. ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК №5: хвороби органів травлення, печінки, нирок, патологія вагітності і статевих органів та патологія ендокринної системи.
14. Iнфекцiйнi хвороби. Сепсис: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, патоморфологія, ускладнення, наслiдки. Кишковi бактерiальнi iнфекцiї: етiологiя, патогенез, патоморфологія, наслiдки, ускладнення черевного тифу, дизентерiї, холери, сальмонельозiв. Розтин.
15. Туберкульоз. Етiологiя, патогенез, класифiкацiя, патоморфологія рiзних форм туберкульозу, ускладнення. Патоморфоз.
16. Вiруснi iнфекцiї: етiологiя, патогенез, сучасна класифiкацiя, патоморфологія респiраторних вiрусних iнфекцiй, ускладнення, наслiдки. СНІД-патоморфологія, наслідки. Дитячі інфекції.
17. ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК №6.
Передмодульне тестування
Підсумковий модульний контроль №2

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ

ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ

НА IV СЕМЕСТР 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

NN ТЕМА
1 2
1. Вступ до курсу патоморфології. Патологічна анатомія: зміст, методи. Українська школа патологоанатомів. Відповідь клітин, тканин на стрес та токсичні впливи: пошкодження , морфологічні прояви дистрофій класифікація, механізми, морфогенез, клінічне значення, наслідки. Припинення життєдіяльності: види та загальна характеристика).
2. Порушення кровообігу. Серцева недостатність. Шок. Тромбоз. ДВЗ-синдром. Емболія. Тромбоемболія легеневої артерії. Інфаркт, морфологічна характеристика.
3. Запалення. Види. Клініко-морфологічна характеристика. Наслідки. Морфологічна характеристика специфічного запалення. Імунопатологічні процеси. Реакції ГНТ і ГЗТ. Аутоімунні хвороби.
4. Процеси адаптації та компенсації. Регенерація, гіпертрофія, гіперплазія: клініко-морфологічна характеристика.
5. Пухлини. Загальна характеристика. Класифікація. Епітеліальні та мезенхімальні пухлини: доброякісні і злоякісні: клініко-морфологічна характеристика.

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ

НА IV СЕМЕСТР 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

№№ Назва теми
1 2
1. Вступ до курсу патоморфологія. Зміст, задачі та методи патологічної анатомії. Історія розвитку патологічної анатомії в Україні. Розтин.
2. Ультраструктурна патологія. Патологія клітини: органел, клітинної мембрани; патологія елементів позаклітинного середовища.
3. Дистрофії: визначення, причини, механізми, сучасна класифікація дистрофій. Паренхіматозні дистрофії (білкові, жирові та вуглеводні): різновиди, причини, патогенез, морфогенез, морфологічна характеристика, наслідки.
4. Мезенхімальні (стромально-судинні) дистрофії. Мезенхімальні білкові дистрофії (мукоїдний та фібриноїдний набряки, гіаліноз): причини, патогенез, морфологічна характеристика, наслідки. Амілоїдоз: класифікація, морфогенез, морфологічна характеристика. Мезенхімальні жирові та вуглеводні дистрофії: морфологічна характеристика.
5. Змішані дистрофії. Порушення обміну хромопротеїдів. Порушення обміну гемоглобіногенних пігментів. Гемосидероз. Морфологічна характеристика бурої індурації легень. Жовтяниця: види, причини, механізми розвитку. Порушення обміну протеїногенних та ліпідогенних пігментів. Морфологічна характеристика порушень обміну нуклеопротеїдів. Порушення обміну мінералів. Конкременти: види, умови утворення, клінічне значення.
6. Місцеве припинення життєдіяльності. Некроз та апоптоз: причини, класифікація, морфологічна характеристика, наслідки. Загальна смерть: ознаки та  їх морфологічна характеристика.
7. ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК №1: Патологічна анатомія, зміст, матеріали та методи дослідження. Ультраструктурна патологія. Дистрофії: паренхіматозні, мезенхімальні, змішані. Некроз, апоптоз. Загальна смерть.
8. Порушення кровообігу. Артеріальна і венозна гіперемія: загальна характеристика та класифікація, причини, морфологічні зміни в органах, клінічне значення, наслідки. Ішемія, інфаркт: причини, види, морфологічна характеристика, наслідки. Шок, класифікація, клініко-морфологічна характеристика.
9. Тромбоз. Причини, механізм та умови утворення тромбу, види тромбів. ДВЗ-синдром. Емболія: причини, види, клінічне значення. Тромбоемболія легеневої артерії. Порушення лімфообігу: причини, морфологія, значення для організму. Набряки: визначення, класифікація, загальна характеристика.
10. Запалення. Ексудативне запалення: види (серозне, фібринозне, гнійне, геморагічне, катаральне, гнилісне, змішане), причини, морфологічна характеристика, клінічне значення, наслідки.
11.

Продуктивне запалення: види, причини, морфологічна характеристика, наслідки. Специфічне запалення: морфологічна характеристика гранульом при туберкульозі, сифілісі, лепрі, склеромі, клінічне значення, наслідки. Імунопатологічні процеси.

Аутоімунні хвороби. Імунодефіцитні синдроми, реакції ГНТ та ГЗТ.

12.

ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК №2:

Порушення крово- та лімфообігу. Тромбоз. Емболія. Шок. ДВЗ-синдром. Запалення. Імунопатологічні процеси. Реакції ГНТ і ГУТ. Аутоіммунні хвороби. Імунодефіцитні синдроми.

13. Компенсаторно-пристосувальні процеси. Регенерація: морфогенез, види, морфологічна характеристика. Регенерація окремих тканин. Гіпертрофія, гіперплазія, атрофія: причини, морфологічна характеристика, клінічне значення, наслідки. Організація. Загоєння ран.
14. Пухлини: визначення, загальна характеристика основних властивостей, закономірності росту, принципи класифікацій. Епітеліальні пухлини (органонеспецифічні): класифікація, клініко-морфологічна характеристика доброякісних та злоякісних епітеліальних пухлин. Патогістологічні особливості різних форм раку, клінічне значення.
15. Органоспецифічні пухлини: клініко-морфологічна характеристика
16. Мезенхімальні пухлини. Класифікація. Клініко-морфологічна  характеристика доброякісних та злоякісних мезенхімальних пухлин. Патогістологічні особливості різних мезенхімальних пухлин, клінічне значення. Пухлини з пігментутворюючих клітин: клініко-морфологічна характеристика.
17. Дистрофічно-некротичні та запальні захворювання зубощелепної системи.
18. Передпухлинні та пухлинні захворювання зубощелепної системи.
19.

ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК №3:

Компенсаторно-пристосувальні процеси. Регенерація. Гіпертрофія. Гіперплазія. Атрофія. Пухлини: гістогенез, морфогенез, сучасні класифікації. Епітеліальні органонеспецифічні пухлини. Мезенхімальні пухлини. Органоспецифічні пухлини. Клініко-морфологічна характеристика пухлин ротової порожнини та зубощелепної системи. Передмодульне тестування.

20. Підсумковий модульний контроль – ПМК-1