НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оториноларингології

Співробітники кафедри


img_2252Дєєва Юлія Валеріївна – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Юлія Валеріївна Дєєва завідує кафедрою з 2016 року. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порушення циркуляції внутрішньолабіринтної рідини при нейросенсорній приглухуватості різного генезу та методи її корекції». Проходила стажування з ендоскопічної ринохірургії (Росія), курси мікрохірургії вуха та отонейрохірургії. Лікар вищої категорії. Щорічно за запрошенням іноземних колег відвідує міжнародні форуми, конференції, майстер-класи та семінари з оториноларингології. У 2012 році захистила докторську дисертацію «Периферичні і центральні порушення вестибулярного аналізатора у хворих на цукровий діабет (клініко-експериментальне дослідження), присвячену патогенезу вестибулярних та слухових розладів у хворих на цукровий діабет. Нагороджена Подякою міського голови та Почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров`я та високий професіоналізм.  Професор Ю.В. Дєєва є провідним фахівцем в галузі слухових та вестибулярних порушень у хворих із розладами ендокринної системи. Вона проводить консультації хворих не лише на базах кафедри оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця, але й за кордоном, що значно підвищує авторитет клініки у світовому науковому суспільстві. Клінічна база ЛОР кафедри: м. Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 6-а.

 

img_2038Науменко Олександр Миколайович  Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти

 

Професор О.М. Науменко тривалий час відповідав за роботу студентського наукового гуртка. Займаючи посаду асистента кафедри оториноларингології А.Н. Науменко в 1998 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему “Стан мінерального обміну і методи його корекції при деяких формах риніту”, а в 2002 році – докторську дисертацію, присвячену питанням спонтанного і індукованого патоморфозу хронічного риніту у жителів Київського регіону. Це перша дисертація в Україні по оториноларингології, присвяченій наслідкам Чорнобильської катастрофи. Професор О.М. Науменко є автором понад 90 наукових праць, підготував трьох кандидатів медичних наук і одного доктора медичних наук. Олексендр Миколайович є проректором з науково-педагогічної та лікувальної роботи Також йому належить одна з ключових ролей у створенні факультету підготовки лікарів Збройних сил України. Результатом багаторічної роботи професора А.Н. Науменка стало створення нового напрямку в науці – Екологічної ринологии.

Клінічна база ЛОР кафедри: м. Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 6

 

 

img_2048Дідковський В’ячеслав Леонідович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Доцент В.Л. Дідковський працює на кафедрі оториноларингології НМУ з 1993 року. Приймаючи активну участь у житті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця В’ячеслав Леонідович з 2003 року  працює помічником проректора з лікувальної роботи,  виконуючи обов`язки начальника лікувально-консультативнго відділу. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію “Вестибулярна дисфункцiя при нейросенсорній приглухуватості (особливості діагностики та підходів до лікування)”. Науковий доробок складає понад 65 друкованих робіт. Доцент В.Л. Дідковський є співавтором багатьох посібників для лікарів та студентів. Неодноразово проходив стажування за кордоном зі спеціальності (м. Зальцбург, Австрія 1998,1999, 2008 роках), в т.ч. з мікроендоскопічної ЛОР хірургії, пластичної ринохірургії, аудіології, ендоназальної та отохірургії (НДІ отоларингології АМН України, Корнельський університет США, ЛОР-клініка університету Майнца, Німеччина), член Європейського товариства ринологів. Має вищу атестаційну лікарську категорію. В’ячеслав Леонідович є відповідальним за роботу студентського наукового гуртка. Доцент В.Л. Дідковський відповідає за роботу ендоскопічного кабінету на базі ЛОР-відділення Київської міської клінічної лікарні №12. Клінічна база ЛОР кафедри: Київська міська клінічна лікарня №12, вул. Професора Підвисоцького 4а, 9 поверх.

 

img_2236

 

Терещенко Жанна Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Терещенко Ж.А. відповідає за виховну роботу серед студентів на кафедрі, веде журнал роботи кафедри. Дисертація на отримання наукового звання кандидата медичних наук була присвячена питанням слухових та вестибулярних розладів у хворих на системні аутоімунні захворювання, та була захищена в 2004 році.
Клінічна база ЛОР кафедри: Київська міська клінічна лікарня №12, вул. Професора Підвисоцького 4а, 9 поверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_2351

 

Шевчук Юрій Вікторович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.
Доцент Шевчук Ю.В. є ЛОР-лікарем вищої категорії, кандидат медичних наук. На теперішній час Юрій Вікторович очолює підрозділ кафедри оториноларингології на базі Київської міської клінічної дитячої лікарні №2, та є науково-практичним консультантом дитячого ЛОР-відділення цієї лікарні. Свою кандидатську дисертацію присвятив вивченню питань патогенезу та лікування хронічного тонзиліту. Дисертація на тему: “Хронічний тонзиліт. Питання патогенезу та лікування” захищена в 2004 році. Юрій Вікторович є відповідальним за наукову роботу кафедри. Пріоритетним в діяльності Ю.В. Шевчука як лікаря є лікування  захворювань ЛОР органів як хронічний тонзиліт, аденоїдні вегетації, захворювання носа та приносових пазух. Ю.В. Шевчук проводить такі операції як ринопластика, септопластика, конхотомія, тонзилектомія, аденотомія, а також операції з приводу вроджених вад ЛОР органів, захворювань вуха, порожнини носа та приносових пазух. Сьогодні заняття із студентами Ю.В. Шевчук проводить на базі ЛОР-відділення Дитячої клінічної лікарні м. Києва яка розташована за адресою: м. Киїі, вул. А. Навої, 3.
Клінічна база ЛОР кафедри: Київська міська дитяча клінічна лікарня №2, ЛОР-відділення.

 

img_2088

 

Діхтярук Олександр Вікторович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Діхтярук Олександр Вікторович є ЛОР-лікарем вищої категорії. Серед наукових інтересів Олександра Вікторовича  дослідження розладу слухової та вестибулярної функцій у хворих на розсіяний склероз. Даній темі і присвячена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Постійно вдосконалюючись як лікар О.В. Діхтярук щорічно проходить курси підвищення кваліфікації в Державній установі “Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка” з таких напрямків, як пластична хірургія, ендоскопічна ринохірургія. В 2005-2009 роках протягом п’яти місяців проходив стажування за кордоном із таких дисциплін як пластична хірургія, ринохірургія, отохірургія, хірургія голови та шиї, онкологія. ЛОР-лікар Олександр Вікторович є відповідальним за підготовку інтернів зі спеціальності оториноларингології та підвищення кваліфікації лікарів на кафедрі. Він проводить такі операції як ринопластика, септопластика, конхотомія, тонзилектомія, аденотомія, а також операції з приводу вроджених вад ЛОР органів, захворювань вуха, порожнини носа та приносових пазух.
Клінічна база ЛОР кафедри: м. Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 6-а.

 

 

 

Криничко Лілія Романівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Криничко Лілія Романівна є ЛОР-лікарем вищої категорії. Серед пріоритетів хірургічної діяльності Криничко Л.Р. такі напрямки як пластична хірургія та ендоскопічна ринохірургія. Проходила багаторазове підвищення кваліфікації у відомих клініках Європи. Протягом 2008-2009 років разів стажувалась в провідній онкологічній клініці Ізраїлю, в  2009 році проходила практику з отохірургії в Німеччині. В 2010 року пройшла стажування в клініці пластичної хірургії в Італії. Свою дисертацію присвятила ролі порушення функції носового клапана у виникненні та перебігу захворювань носа та приносових пазух. Дисертація захищена в 2003 році. Л.Р. Криничко виконує такі операції, як ринопластика, септопластика, поліпотомія, операції на приносових пазухах, операції з видалення пухлин порожнини носа.
Клінічна база ЛОР кафедри: м. Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 6-а.

 

 

 

 

 

Мотайло Олексій Володимирович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Мотайло Олексій Володимирович є ЛОР-лікарем вищої категорії. Серед наукових інтересів в першу чергу посідають дослідження розладу слухової та вестибулярної функцій у хворих із захворюваннями слухового аналізатора, а також відновлення дихальної функції при патології порожнини носа та приносових пазух. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук присвячена травматичним ушкодженням середнього вуха. Постійно вдосконалюючись як лікар О.В. Мотайло щорічно проходить курси підвищення кваліфікації в Державній установі “Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка” з таких напрямків, як пластична хірургія, ендоскопічна ринохірургія,. В 2005-2011 роках проходив стажування за кордоном із таких дисциплін як пластична хірургія, ринохірургія, отохірургія, хірургія голови та шиї, онкологія. ЛОР-лікар Мотайло О.В. проводить такі операції як ринопластика, септопластика, конхотомія, тонзилектомія, аденотомія, а також операції з приводу вроджених вад ЛОР органів, захворювань вуха, порожнини носа та приносових пазух.
Клінічна база ЛОР кафедри: м. Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 6-а.

 

 

img_2140

 

Островська Ольга Олександрівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Островська Ольга Олександрівна, 1978 року народження. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою у 2001 році. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Відеоендоскопічні хірургічні втручання у раніше оперованих хворих зі зміненою архітектонікою порожнини носа і приносових пазух». Стаж роботи за спеціальністю – 15 років, викладацький стаж – 11 років (обіймає посаду асистента кафедри оториноларингології НМУ з 2006 року). Островська О.О. – лікар вищої категорії. Серед пріоритетів хірургічної діяльності ендоскопічна ринохірургія, пластична хірургія. Є активним учасником щорічних науково-практичних конференцій, у тому числі з ендоскопічної ЛОР-хірургії, пластичної ринохірургії, ендоназальної та отомікрохірургії (НДІ оториноларингології АМН України, Варшавський університет, ГВМКЦ «ГВКГ»). Автор і співавтор більше 40 наукових статей, що присвячені вивченню питань етіології, патогенезу, лікування хворих з патологією порожнини носа та приносових пазух, автор 2 патентів України на винахід.
Клінічна база ЛОР кафедри: Київська міська клінічна лікарня №12, вул. Професора Підвисоцького 4а, 9 поверх.

 


img_1975

 

Задорожна Анна Георгіївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Задорожна А.Г. – ЛОР-лікар вищої категорії. Працюючи на посаді асистента кафедри оториноларингології Анна Георгіївна здійснює консультативну та лікувальну діяльність на базі кафедри. Серед наукових пріоритетів Задорожної А.Г. є дослідження захворювань порожнини носа та приносових пазух. Задорожна А.Г. проводить лікування таких захворювань як гострий та хронічний тонзиліт, гострий та хронічний синусит, міцетома верхньощелепної пазухи, гострі та хронічні захворювання вуха. Постійно проходить стажування за спеціальністю пластична хірургія, ендоскопічна ринохірургія. В  2008 році проходила  стажування в клініці оториноларингології НДІ оториноларингології. В 2009 році пройшла стажування у Греції. Задорожна А.Г. проводить такі операції як ринопластика, септопластика, конхотомія, тонзилектомія, аденотомія, а також операції з приводу вроджених вад ЛОР-органів, захворювань вуха, порожнини носа та приносових пазух. На теперішній час Анна Георгіївна проводить роботу над написанням докторської дисертації
Клінічна база ЛОР кафедри: м. Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 6-а.

 

 


img_2438Коновалов Сергій Едуардович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Коновалов Сергій Едуардович у 2007 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за фахом «лікувальна справа». Після закінчення НМУ продовжив навчання у магістратурі на кафедрі оториноларингології. Під керівництвом професора Мітіна Ю.В. захистив магістерську роботу на тему «Особливості поєднання косметичної ринопластики з операціями, що відновлюють носове дихання». З 2009 по 2011 проходив навчання та стажування в університеті “Аристотеля” (Греція). З 2011 по 2012 роки навчався в аспірантурі на кафедрі оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця, де під керівництвом професора Мітіна Ю.В. виконав кандидатську дисертацію «Стан слухового аналізатора у хворих з органічною патологією магістральних судин голови і шиї до та після комплексного лікування». З 2011 року працює на кафедрі оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця на посаді асистента. Коновалов С.Е. є автором більше ніж 20 наукових праць, що присвячені вивченню питань етіології, патогенезу, лікування хворих з порушеннями слуху, автор двох патентів на корисну модель з діагностики та лікування хворих з сенсоневральною приглухуватістю та екстравазальною компресією вертебральних артерій. Сергій Едуардович є відповідальним за лікувальну роботу кафедри.
Клінічна база ЛОР кафедри: м. Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 6-а.

 

 

img_1890

 

Тарасенко Максим Васильович – асистент кафедри.

Закінчив у 2010 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення університету був прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри оториноларингології. У 2012 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «оториноларингологія» на кафедрі оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця. Особливий науковий інтерес М.В. Тарасенка пов’язаний з вадами слуху різного ґенезу та удосконаленням способів ранньої діагностики та лікування різних варіантів цієї патології, тому виконує кандидатську дисертацію: «Стан слухової системи у хворих на автоімунний тиреоїдит». Він активно приймає участь в міжнародних семінарах та конференціях зі спеціальності, має декілька винагород за кращі наукові роботи. Вільно володіє англійською мовою. На посаді асистента кафедри оториноларингології з 2016 року. Працює заступником відповідального секретаря приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідає за навчальну роботу на кафедрі. Має 24 друковані наукові праці. Проводить практичні заняття,  проводить консультації у суміжних відділеннях лікарні.
Клінічна база ЛОР кафедри: м. Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 6-а.

 

 

img_2417

 

Денисенко Роман Юрійович – асистент кафедри.

У 2001-2007 рр. – навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. В 2007-2009 рр. проходив інтернатуру з оториноларингології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Оториноларинголог (ЛОР-хірург), пластичний хірург. З 2007 по 2014 рр. працював в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва на пункті невідкладної ЛОР-допомоги. З 2011 року і по сьогоднішній день лікар-оториноларинголог, пластичний хірург у відділенні спеціалізованої хірургічної допомоги отоларингологічного підрозділу Дорожньої клінічної лікарні №2. Учасник багатьох Всеукраїнських та міжнародних семінарів, конференцій, майстер класів.Клінічна база ЛОР кафедри: Дорожня лікарня №2 – Повітрофлотський проспект 9, хірургічний корпус.

 

 

 

 

 

img_2449

 

Шидловський Анатолій Юрійович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2008 році закінчив НМУ імені О.О.Богомольця, у 2010 – інтернатуру на базі кафедри оториноларингології  та здобув спеціалізацію “лікар-оториноларинголог”. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Сенсоневральна приглухуватість при вертебрально-базилярній судинній недостатності”. Доповідач та учасник понад 50 фахових конференцій і 30 спеціалізованих курсів та майстер-класів. Автор понад 40 опублікованих наукових робіт, 1 патент на корисну модель. Пріоритетні напрямки в роботі: ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.
Клінічна база ЛОР кафедри: Клініка Медбуд, просп. Лобановского, 17, ЛОР-відділення.

 

 

 

 

 

da

 

Терентьєва Катерина Ярославівна – асистент кафедри.
Лікар-отоларинголог ІІ кваліфікаційної категорії. В 2011 р. закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Протягом 2011-2013 рр. проходила інтернатуру на кафердрі отоларингології. В 2013 році захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Вплив місцевого застосування збагаченої тромбоцитами плазми на регенеративні процеси тканин мигдаликових ніш після тонзилектомії». В 2013-2015 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі отоларингології . З 2015 р. –  асистент кафедри отоларингології НМУ. Автор 34 друкованих наукових робіт, 29 виступів на міжнародних наукових конференціях. Має патент на корисну модель «Метод зупинки кровотечі при тонзилектомії» №76726. З 2014 року працює над написанням наукової роботи для отримання ступеню PhD на кафедрі отоларингології Варшавського медичного університету. Клінічна база ЛОР кафедри: Київська міська клінічна лікарня №15, вул. Г. Сковороди 2, ЛОР кабінет.

 

 

img_2277

 

Ющенко Віктор Миколайович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.
В 2003 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2005 році –  інтернатура за спеціальністю лікар-отоларинголог. В 2004 р. пройшов стажування в Українській медичній стоматологічній академії  з ендоскопічної функціональної рінохірургіі. В 2005 році навчання в Інституті отоларингології імені О.С. Коломійченка  з мікрохірургії вуха і отонейрохірургії.  В 2014 році навчання в Національній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика з пластичної хірургії обличчя .  Захистив дисертаційну роботу на тему: «Поліпозно риносінуіт: клініко-морфологічні прояви, патогенетичні підходи до лікування». З 2016 року і по теперішній час є асистентом кафедри отоларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.  Лікар-отоларинголог відділення отоларингології КМКЛ №1.
Клінічна база ЛОР кафедри: Київська міська клінічна лікарня №1, Харківське шосе 121, ЛОР відділення.

 

 

 

img_2457

 

Соломеннікова Наталія Вікторівна – асистент кафедри.
Соломеннікова Наталія Вікторівна – завідувач оториноларингологічним відділенням, лікар вищої кваліфікаційної категорії з 2015 року. В 2006 році – спеціалізація з оториноларингології, з цього ж року – лікар-оториноларинголог оториноларингологічного кабінету поліклініки ГУ МВС України в м. Києві. З 2007 року – начальник оториноларингологічного кабінету поліклініки ГУ МВС України в м. Києві.З 2008 року – начальник відділення оториноларингології Центральної поліклініки МВС України. В 2010 році – спеціалізація з ендоскопічної ринохірургії. В 2015 році закінчила курси з інформації та стажування з питань клінічної аудіології. Основні напрямки роботи – координація діяльності відділення оториноларингології; організація роботи відділення у відповідності з існуючою нормативно-правовою базою; контроль за вірним виконанням лікарських і сестринських маніпуляцій; консультування пацієнтів зі складною патологією, яка потребує поглибленого обстеження та комплексного лікування; виконання оперативних втручань.
Клінічна база ЛОР кафедри: Центральна поліклініка МВС України, вул. Пилипа Орлика 18.

 

 

img_1918

 

Поканай Наталія Сергіївна – старший лаборант кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vol

 

Козак-Волошаненко Юлія Миколаївна – старший лаборант кафедри, кандидат медичних наук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_2112

 

Амірханова Маргарита Рафаелівна – асистент кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_2122

 

Якименко Людмила Олександрівна – лаборант кафедри.