НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оториноларингології

Наукова робота

На кафедрі виконуються одночасно дві науково-дослідні роботи:


Перша – «Оптимізація хірургічних та консервативних підходів до лікування патології ЛОР-органів»
Керівник: доктор медичних наук, професор Дєєва Ю.В., зав. кафедри.
Відповідальний виконавець: кандидат медичних наук, доцент Шевчук Ю.В.
Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження.
Будуть розроблені нові хірургічні підходи до лікування найпоширеніших захворювань вуха, носу, при носових пазух,глотки, гортані та суміжних ділянок із застосуванням сучасних технологій (ендоскопічна, мікроскопічна техніка, радіохвильова, кобляційна хірургія. Також будуть розроблені нові схеми консервативного лікування даних хворих за допомогою сучасних фармакотерапевтичних засобів.  Нові методики дозволять покращити якість лікування, скоротити терміни оперативних втручань, зробити їх більш ощадливими. В подальшому зменшиться тривалість госпіталізації, перебування на лікарняному листі, скоротиться термін реабілітації, відповідно, покращиться якість життя пацієнтів.
Результати дослідження планується опублікувати у 8 статтях і 20 тезах. Буде підготовлено 2 заявки на корисну модель.


Друга – «Вдосконалення хірургічного лікування пацієнтів з патологією сльозовивідних шляхів».
Керівники: доктор медичних наук, професор Дєєва Ю.В., зав. кафедри, доктор медичних наук, професор Вітовська О.П., зав. кафедри.
Відповідальні виконавці: кандидат медичних наук, доцент
Шевчук Ю.В., кандидат медичних наук, доцент Рижова І.П.
Підрозділ: кафедра оториноларингології та кафедра офтальмології
Будуть вдосконалені існуючі та розроблені нові методики лікування патології сльозовивідних шляхів, зокрема дакріоциститів, за рахунок впровадження ендоскопічних технологій та ендоназальних підходів. Це покращить візуалізацію, зменшить травматичність даних втручань, відповідно прискорить одужання пацієнтів.