НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортопедичної стоматології

Співробітники кафедри

 

Завідувач кафедри

 

Неспрядько Валерій Петрович –завідувач кафедри ортопедичної стоматології, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор.

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

Доценти кафедри

 

 

Волинець Вікторія Миколаївна – доцент, кандидат медичних наук. У 1986 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. Друко­ваних праць у виданнях, рекомендованих ВАК Ук­раїни – 15, патентів – 3. Відповідальна за організацію засідань опорної кафедри.

 

 

 

 

 

 

  

  

Грибан Олександр Михайлович – доцент, кандидат медичних наук. У 1979 р. закінчив стома­тологічний факультет Київського медичного інсти­туту. Друкованих праць у виданнях, рекомендова­них ВАК України – 2, патентів – 5.

Науковий напрямок – ортопедичне лікування при травматичних пошкодженнях зубів.

 

 

 

 

 

 

  

  

Гуща Дмитро Костянтинович – доцент кафедри. У 2001 р. закінчив стоматологічний фа­культет Національного медичного університету. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 5, патентів – 5. Викладач англомов­ної форми навчання. Відповідальний за профспілко­ву організацію кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Захарова Ганна Євгенівна – доцент кафед­ри, кандидат медичних наук. У 2001 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медич­ного університету. В 2009 р. захистила кандидатсь­ку дисертацію. Куратор з методич¬них питань III курсу.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Клітинський Юрій Віталійович – доцент, кандидат медичних наук. У 1992 р. закінчив стома­тологічний факультет Київського медичного інсти­туту. Друкованих праць у виданнях, рекомендова­них ВАК України – 60, патентів – 5. Займається вивченням патології СНЩС, методами ортопедич­ного лікування СНЩС, функціональних розладів СНЩС.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисюк Сергій Васильович – доцент, канди­дат медичних наук. У 1996 р. закінчив стоматолог­ічний факультет Національного медичного універ­ситету.

Відповідальний за проведення тестового конт­ролю та підготовку студентів на кафедрі ортопе­дичної стоматології до іспитів «Крок-2».

 

 

 

 

 

 

  

  

P10179381 Лось Валерій Володимирович доцент, кан­дидат медичних наук. У 1976 р. закінчив стомато­логічний факультет Київського медичного інститу­ту. Друкованих праць – 93, патентів – 10. Віце-президент Асоціації імплантологів України, член ЕиСГО, ІСОІ та ін. Вивчає питання розвитку імплантації, взаємозв’язку оклюзії, математики, електрохімії та протезів зубів.

 

 

 

 

 

 

  

  

Медвінська Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 1995 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 6, патентів – 2. Куратор з методичних питань IV курсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Скібіцький Вадим Станіславович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 2000 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету. У 2004-2007 рр. навчався у клінічній ординатурі, 2007-2009 рр. – в аспірантурі. В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Тишко Дмитро Федорович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 2002 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 3, патентів – 1. Відповідальний за роботу з АСУ “Електронний деканат”.

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 


kostuk-t-mКостюк Тетяна Михайлівна –
доцент кафедри, кандидат медичних наук, завуч кафедри. У 2001 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


shinchukovsky-i-aШинчуковський Ігор Анатолійович –
доцент, кандидат медичних наук. У 1991 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. В 2006 р. захистив кандидатську дисер-тацію. Відповідає на кафедрі ортопедичної стома-тології за методичну роботу IV курсу. Займається вивченням мікропротезування та безметалової ке-раміки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асистенти кафедри

 

Барановський Олександр Володимирович –

асистент кафедри. У 2000 р. закінчив стоматоло-гічний факультет Національного медичного універ-ситету.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 3.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Борисенко Денис Анатолійович – асистент кафедри. У 2002 р. закінчив стоматологічний фа-культет Національного медичного університету.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 7.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кисіль Зінаїда Федорівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1998 р. закінчила стоматологічний факультет Національного меди¬ного університету. У 2007 р. захистила кандидатсь¬ку дисертацію.

Відповідальна за педагогічне навантаження..

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

IMG_6258 Коваль Євгеній Анатолійович – асистент кафедри. У 2001 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 6.

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Михайлов Андрій Андрійович – асистент кафедри. У 2001 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету.

Відповідальний за іноземних студентів I — III курсу.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Симоненко Василь Семенович – асистент кафедри. У 1984 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1988¬1990 рр. навчався в клінічній ординатурі.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 16, патентів – 2.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Симоненко Рената Володимирівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1992 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 9, патентів – 2.

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

DS Терещук Олена Георгіївна – асистент кафедри.

У 2004 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету. У 2006¬2008 рр. навчалася в клінічній ординатурі.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 5.

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Тяжкороб Тетяна Віленівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1981 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. В 1989 р. захистила кандидатську дисертацію. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 8, патентів – 1.

Відповідальна за роботу кафедри як опорної.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старші лаборанти кафедри

 

Білінська Олена Юріївна

 

Ботвинко Валерія Вікторівна

 

Лисак Микола Іванович

 

Мельник Ірина Станіславівна

 

 

Аспіранти кафедри:

Вовк Вікторія Вікторівна

Ірійчук Іван Дмитрович

Щербенко Євгенія Олегівна

Мороз Юлія Юріївна

Етніс Леонід Олександрович

Закут Яра

Дядік Ігор Геннадійович

Пашкевич Віталій Вікторович

Закурко Світлана Володимирівна

Щербенко Аліна Олегівна

Гавриляк Надія Богданівна

Ахмедова Вікторія Шамілівна

Швех Таха Мухтар Масуд

Юрковська Єлизавета Георгіївна

Гонтар Наталія Олександрівна

Неспрядько Тамара Сергіївна

 

Клінічні ординатори

Латіфлі Нурлан

Аль-Адхами Мустафа Ассад Анвер

Алієв Ібрагім Сухеил

Ал-Хілалі Осама  Самі Хусейн

Богатирьова Катерина Сергіївна

Зедан Зайд  Ахмад Зедан

Кравчук Олександр Михайлович

Сведан Мохамед Фалах

Гаджиєв Мелик Ровшан

Ачилов Орифжон Мурайович

Бабкін Роман Олегович

Еін Мозафарі Кіана

Халілов Муніс

Гусейнов  Азер Валех

Анас Хелмі Хуссейн Альсарабі

Кобець Олена Сергіївна

Аскарзаде Сахіб Гасан

Аль Халілі Хальдун Муса   Хусні

Антонюк  Віталій Віталійович

Доржт Аліна Євгеніївна

Богданець Софія Володимирівна

Шехавцов Андрій Олександрович

Жураковська Наталія Євгенівна