НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортопедичної стоматології

Наукова робота

 

Основними напрямками наукової діяльності на кафедрі є:

 • вдосконалення діагностики та способів лікування дисфункціональних станів скронево-нижньощелепного суглобу;
 • клініко-естетичні особливості незнімного та суцільнолитого знімного протезування;
 • впровадження різноманітних методик протезування при стоматологічній імплантації;
 • розробка програми оптимізації науково-дослідних робіт із використанням комп’ютерних технологій.

 

На базі кафедри здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових та педагогічних кадрів через докторантуру, аспірантуру, клінічну ординатуру та магістратуру.

У рамках підготовки науково-педагогічних кадрів для вищих медичних закладів освіти України співробітниками кафедри здійснюється рецензування дисертацій, вони беруть участь у роботі експертної комісії та апробаційної ради «Стоматологія», у діяльності Асоціації стоматологів України.

Кафедра є базою для проведення секційних засідань наукових конференцій, співробітники кафедри роблять доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях в рамках Міжнародних спеціалізованих виставок «Стоматологія». За ініціативою співробітників кафедри в науково-практичному навчальному центрі організовано роботу семінару «Сучасні технології в ортопедичній стоматології».

За період із 1986 р. співробітниками кафедри опубліковано 403 наукових праці. Науковим доробком колективу кафедри є також 89 патентів на винаходи.

 

nauka-otop

 

 

Події

II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow

kazim-1

Неспрядько Валерій, Клітинський Юрій, Шибінський Володимир, Гуща Дмитро

II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow

kazim-2

Доповідач Неспрядько Валерій

II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow

kazim-3

Доповідач Неспрядько Валерій

 

II Miedzynarodowa konferencja naukovoszkoleniowa lekarzy dentystow

kazim-4

Біда Віталій, Janusz Borowicz, Неспрялько Валерій, Клітинський Юрій

II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow

kazim-5

Неспрядько Валерій, Клітинський Юрій, Шибінський Володимир, Гуща Дмитро

 

lublin-1

II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow

 

lublin-2 

II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow

lublin-3

Біда Олексій, Гуща Дмитро, Біда Віталій, Janusz Borowicz,

Шибінський Володимир, Неспрядько Валерій, Клітинський Юрій

 II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow

lublin-4

Доповідач Неспрядько Валерій

 

 

10thInternational Congress of Polish Temporomandibular Disorders Association

opole-1

 

 

Доповідач Неспрядько Валерій

10thInternational Congress of Polish Temporomandibular Disorders Association

opole-2

Клітинський Юрій, Wlodzimierz Wieckiewicz, Неспрядько Валерій

10thInternational Congress of Polish Temporomandibular Disorders Association

opole-3

 

 

Діагностика яка виконується на кафедрі ортопедичної стоматології для  виконання дисертаційних робіт

slajd1

slajd2

slajd3

slajd4

slajd5

slajd6

slajd7

slajd8

slajd9

slajd10

slajd11

slajd12

slajd13

slajd14

Перелік дисертацій кафедри ортопедичної стоматології, виконаних під керівництвом професора В.П.  Неспрядька  

П.І.Б. Назва дисертації Рік захисту
Докторські дисертації
 1. Суржанский С.К.

 

Оригинальна технологія з прийомом методу атомно-іонного розподілу (АІР) в ортопедичній стоматології. 1994
 2. Онищенко В.С. Непереносимість сплавів металів зубних протезів (клініко-лабораторні дослідження) 1995
 3. Жадько С.І. Особливості патогенезу і лікування запальних захворювань слизової оболонки протезного ложа у хворих з хронічною бронхообструктивною патологією 1996
 4. Нідзельський М.Я. Механізми адаптації до повних знімних пластиночних зубних протезів і методи їх корекції 1998
 5. Куроєдова В.Д. Комплексна оцінка хвороби «зубощелепна аномалія» та прогноз лікування ортодонтичними апаратами 1999
 6. Король М.Д. Підготовка і ортопедичне лікування хворих із вторинними деформаціями зубних рядів 1999
 7. Лабунець В.А. Розробка наукових основ планування стоматологічної ортопедичної допомоги на сучасному етапі її розвитку 2001
 8. Кордіяк А.Ю. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основа сплавів металів 2009
 9. Куц П.В. Прогнозування та профілактика ускладнень при дентальній імплантації (Клініко-експериментальне дослідження) 2013
 10. Левандовський Р.А. Ортопедична реабілітація хворих на складну щелепно-лицеву патологію із застосуванням дентальних імплантатів 2015
Кандидатські дисертації
1. Суржанский С.К. Прижиттєве визначення твердості тканин зубів та її роль в патогенезі та лекуванні патологічного стирання 1988
2. Грибан О.М. Клинічні особливості та ортопедичне лікування травматичних пошкоджень зубів 1988
3. Седаков И.Н. Замещення часткових дефектів зубних рядів у фронтальній ділянці та в області премолярів протезами, фіксованих на внутрішньокісткових імплантатах 1989
4. Тяжкороб Т.В. Ортодонтичне лікування мезіального прикусу з видаленням окремих зубів та його вплив на формировання лицьового скелету 1989
5. Український С.А. Вікові анатомо-функціональні особливості скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС) в нормі та при зубощелепних деформаціях за даними клініко-рентгенологічного дослідження 1993
6. Жегулович З.Є. Динаміка посттравматичних змін в маргінальному пародонті після под’ясеневого препарування 1994
7. Тріль І.Б. Реабілітація хворих з зубощелепними деформаціями, обумовленими нахилами зубів 1995
8. Волинець В.М. Клініко-лабораторні показники непереносимості до сплавів металів 1996
9. Топко П.П. Протезування дефектів зубних рядів при парадонтиті і пародонтозі з урахуванням визначення залишкової потужності пародонту 1997
10. Безик Т.І. Клініко-естетичні особливості незнімного протезування при аномаліях зубів, дефектах та деформаціях зубних рядів 1998
11. Гурандо В.Р. Вивчення вікових змін оклюзійної площини зубних рядів 1999
12. Клітинський Ю.В. Етіопатогенетичне обґрунтування лікування стійких функціональних зміщень нижньої щелепи 2000
13. Семенов Є.І. Розробка та клініко-еспериментальна оцінка вдосконаленого кобальто-хромового сплаву для бюгельного протезування 2001
14. Крайній А.В. Поліпшення фізико-механічних властивостей пластмасових базисів знімних протезів 2002
15. Прийма А.О. Фактори, що обумовлюють якість фіксації незнімних зубних протезів 2003
16. Лисюк С.В. Оптимізація вибору сучасних методів місцевої ін’єкційної анестезії при протезуванні незнімними зубними протезами 2003
17. Нанкалі Алі Особливості розподілу жувального тиску штифтовими конструкціями 2004
18. Куц П.В. Експериментально-клінічна оцінка факторів, які впливають на стабільність зубних протезів, що опираються на імплантати 2004
19. Макаров Ю.П. Конструювання знімних пластинчатих протезів з врахуванням анатомо-фізіологічних особливостей порожнини рота у осіб геронтологічного віку (клініка, лабораторні дослідження) 2006
20. Шинчуковський І.А. Показання, клінічні особливості заміщення дефектів коронок бокових зубів вкладками та технології їх виготовлення 2006
21. Кисіль З.Ф. Розробка та клінічне впровадження штучних зубів підвищеної твердості в знімних зубних протезах 2007
22. Войцеховська О.В. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів 2007
23. Сейфоллахі Гаредагі Зад Моджтаба Підвищення функціонального стану зубів шляхом мікропротезування суцільно керамічними вкладками, виготовленими методом CAD/CAM CEREC 3D 2008
24. Захарова А.Є. Патогенез, профілактика та лікування оклюзійних порушень у осіб з втратою перших постійних молярів 2010
25. Скібицький В.С. Профілактика запальних змін пульпи після глибокого препарування під незнімні конструкції 2010
26. Краснов В.Ю. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору оклюзійної схеми для знімних протезів при лікуванні пацієнтів з повною втратою зубів 2010
27. Тишко Д.Ф. Етіо-патогенетичне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при парафункціях жувальних м’язів 2010
28. Костюк Т.М. Клініка, діагностика, ортопедичне лікування та профілактика оклюзійних порушень, які виникли внаслідок прорізування третіх молярів 2010
29. Гуща Д.К. Вплив структурних та хімічних (складу) елементів зубопротезних сплавів на розвиток неприйняття зубних протезів 2010
30. Прощенко А.М. Діагностика та лікування функціональних розладів зубощелепної лицевої ділянки у пацієнтів з включеними дефектами зубних рядів 2010
31. Медвінська Н.І. Експертна система дослідження пацієнтів з порушенням адаптації до зубних протезів 2010
32. Тихонов Д.О. Клініко-лабораторне обґрунтування шляхів перерозподілу жувального навантаження при частковому знімному протезуванні 2013
33. Лисейко Н.В. Розробка і оптимізація методів стабілізації оклюзії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 2014
34. Борисенко Д.А. Дослідження фіксації незнімних зубних протезів композиційним цементом подвійного твердження 2015
35. Барановський О.В. Клінічне обґрунтування, лабораторне конструювання повних знімних протезів при відсутності зубів на одній із щелеп 2015
36. Шевчук В.О. Клініко-лабораторна оцінка впливу способів дезінфекції на якість зубного протезування 2016
37. Парій В.В. Диференційна діагностика та патогенетично спрямоване лікування станів, зумовлених користуванням металовмісними зубними протезами 2016
38. Терещук О.Г. Клінічна діагностика, ортопедичне лікування оклюзійних порушень, які виникли або були спровоковані внаслідок проведеного ортопедичного лікування 2016
39. Михайлов А.А. Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності заходів гігієни порожнини рота пацієнтів, що користуються незнімними зубними протезами 2016

 На сьогодні під керівництвом професора В.П. Неспрядька виконується 2 докторські та 13 кандидатських дисертацій, теми яких затверджені Вченою Радою університету.

 

 

 

Патенти на винаходи кафедри ортопедичної стоматології НМУ

п/п

Назва патента

Друко-

ваний

на пра-

вах ру-

копису

№ та дата патента

Кіль-

кість

стор.

Прізвища

авторів та

співавторів

1

Спосіб діагностики функціонального стану під очноямкового нерва. Друк Деклараційний патент на корисну модель № 39565 від 25.02.2009. Бюл.№4, 2009 3 Бешарова Т.К.,

Костюк Т.М.

Тімощенко Н.М.

 

2

Комбінована індивідуальна відбиткові ложка Друк. Деклараційний Патент України № 49379 А61С 9 /00 від 26 .04 .2010 Бюл. № 8  

5 с.

В.П. Неспрядько П.В. Куц

 

3.

Спосіб зняття відбитків щелеп

Друк. Деклараційний Патент України № 493 80 А61С 9 /00 від 26 .04 .2010 Бюл. № 8  

5 с.

В.П. Неспрядько П.В. Куц

4.

Ретенційний апарат для тимчасового заміщення малих включенних дефектів зубних рядів Друк.

Заявка №200905671

В.П. Неспрядько

Г.Є. Захарова

5.

Спосіб усунення деформацій в бічних сегментах бічних рядів. Друк.

Заявка № 200905674

В.П. Неспрядько

Г.Є. Захарова

6.

Спосіб дослідження пацієнтів з порушенням адаптації до зубних протезів Друк.

Патент на винахід №83167 А61С 13/00

Н.І. Медвінська

7 .

Коронка для встановлення на імплантат Друк.

Деклараційний Патент України № 09499А61С 9/00 від 29.07.2010 Бюл. № 8

В.П. Неспрядько П.В. Куц

 

8.

Спосіб зняття відбитків щелеп Друк.

Деклараційний Патент України № 49380А61С 9/00 від 26.04.2010 Бюл. № 8

В.П. Неспрядько П.В. Куц

 

9.

Комбінована індивідуальна відбиткові ложка

Деклараційний Патент України № 49379А61С 9/00 від 26.04.2010 Бюл. № 8

В.П. Неспрядько П.В. Куц

 

10.

Спосіб прогнозування відторгнення стоматологічних титанових імплантатів

 

Деклараційний Патент України № 7315 А61С13/00 від 15.06.2005 Бюл. № 6;

Гомоляко І.В.,Неспрядько В. П., П.В. Куц

Тумасова К.П.

 11. Спосіб корекції патологічного стану слизової оболонки порожнини рота у пацієнтів з металевими зубними протезами  Друк. Патент на корисну модельUA № 105611 U від 25.03.2016р.

Бюл. № 6 про видачу патенту

 2c. Парій В.В.Неспрядько В.П.

Гуща Д.К.

Коваль Є.А.

 

 

Список наукових статей, що були надруковані в українських журналах співробітниками кафедри ортопедичної стоматології

 

п/п

Назва публікації

Друко-

ваний

на пра-

вах ру-

копису

Видавництво:

журнал

(назва, номер,

рік)

Кіль-

кість

стор.

Прізвища

авторів та

співавторів

1

2

3

4

5

6

 1. 1
Дослідження корозії сплавів золота в середовищі порожнини рота

Друк.

Современная стомато-

логия № 1, 2009

С.107-111

Лось В.В.
 1. 49
Окклюзионные шины в клинической практике

Друк.

Зубное протезирование № 1 (25), 2009

С.4-10

Жегулович З.Е.

Кириченко Т.В.

 

 1. 50
Дослідження корозії сплавів золота в середовищі порожнини рота

Друк.

Современная стоматология № 1 (45),

2009

С.107-111

Лось В.В.
 1. 52
Сучасні підходи при виборі конструкційних матеріалів для мікро протезування в стоматології

Друк.

Восточно-Европей-кий журнал передовых технологий 1/7 (37) 2009, Украииа, г.Харьков

С.14

Шинчуковський І.А.

Свідерський В.А.

 

 

 1. 53
Особенности исполь-зования керамических конструкционных материалов в стоматологии

Друк.

Международный научно-производствен-ный журнал Керамика: наука и жизнь, № 1 (3),

2009, г .Киев

С.35

Шинчуковский И.А.

Свидерский В.А.

 

 1. 54
Вплив оклюзійної схеми на рухомість повних знімних зубних протезів під час жування

Друк.

Современная стоматология № 2(46),

2009

С.128-131

Неспрядько В.П.

Краснов В.Ю.

 1. 55
Вплив мікро елементного складу ротової рідини на її електропровідність при користуванні металевими зубними протезами

Друк.

Современная стоматология № 2(46),

2009

С.135-138

Гуща Д.К.
 1. 56
Електрохімічні процеси при взаємодії поверхні вуглеситалового лицьо-вого імплантату з плазмою крові

Друк.

Науково-практичний журнал. Імплантологія

Пародонтологія Остео-логія № 2 (14), 2009

С.70-73

Лавренко В.О.

Лось В.В.

Талаш В.М.

Неспрядько В.П.

 

 1. 57
Експресс-диагностика окклюзионных нарушений с системой артикулятора „Denar ®Combi II”

Друк.

Зубное протезирование № 3 (27) 2009

С.4-10

Жегулович З.Є.
Усунення оклюзійних порушень у пацієнтів з втратою перших постійних молярів як етап підготовки до ортопедичного лікування

Друк.

Науковий вісник НМУ ім..О.О.Богомольця

Київ, 2009 №2-3

С.124-128

В.П. Неспрядько

Г.Є. Захарова

П.Ю. Прокопьева

Електроміографічне обґрунтування застосування релаксаційних шин у пацієнтів з парафункцією жувальних м’язів.

 

Друк

Науково-практичне видання «Вісник стоматології». – Одеса. – № 3 (68), 2009

4

Костюк Т.М.

Шинчуковський І.А., Тан Ці

Измерение сопротивления

тканей пародонта рта: особенности, последо-ватель ность , незамеченные ошибки

Друк.

Современная стоматология 4 (48) 2009

118-122

Омельяненко Н.Д.

Гуща Д.К.

Застосування термосфор-

мованих елайнерів у пацієнтів з малими включеними дефектами зубних рядів, ускладне-ними зубощелепними деформаціями

Друк.

Современная стоматология 4 (48) 2009

135-137

Неспрядько В.П.

Захарова Г.Є.

Експериментальне моде-лювання взаємодії вугле-

ситалового імплантату з

плазмою крові людини та

формування захисного нанопокриття на його поверхні

Друк.

Современная стоматология № 5(49) 2009

С.90-92

Лавренко В.О.

Лось В.В.

Золкін П.І.

Талаш В.М.

Татарінов В.Ф.

Неспрядько В.П.

 

Підготовчий етап ортопедичної реабілітації дорослих пацієнтів з медіальною оклюзією

Друк.

Дентальне технологи,

№ 4, 2009

С.14-16

Неспрядько В.П.

Клітинський Ю.В.

Карпенко І.І.

 

Особенности конструкции фиксации и стабилизации субпериостальных имплантатов с позиций биомеханики

Друк.

Стоматолог № 1 (140)

2010

С.40-47

Чуйко А.Н.

Суров О.Н.

Алымбаев Р.С.

Олейник А.В.

Шинчуковський И.А.

Характеристика оклюзій них порушень та функціонального стану зубощелепного апарату у пацієнтів із запальними захворюваннями парадонту Друк Науково-практичне видання «Вісник стоматології». – Одеса. – №3, 2010 Неспрядько В.П.,

Костюк Т.М.

Топко П.П.

Електроміографічне дослідження нейро-м’язових розладів, які супроводжують синдром скупченості зубів фронтальної ділянки у пацієнтів 12-25 років. Друк Науково-практичне видання «Вісник стоматології». – Одеса. – №3, 2010 4 Неспрядько В.П.,

Костюк Т.М.

Тяжкороб Т.В.

Об особенностях биоме-ханики при фиксации субпериостальных имплантатов

Друк.

Український стоматолог-гічний альманах № 1, 2010

С.27-37

Чуйко А.Н.

Суров О.Н.

Алымбаев Р.С.

Шинчуковский И.А.

Особенности конструкт-ции, фиксации и стабили-

зации субпериостальных

имплантатов с позиций биомеханики

Друк.

Стоматолог, № 3 (142), 2010

С.44-49

Чуйко А.Н.

Суров О.Н.

Алымбаев Р.С.

Олейник А.В.

Шинчуковский И.А.

Особенности конструи-рованя субпериосталь-ных имплантатов для верхней челюсти на базе данных компъю-терной томографии

Друк.

Стоматолог № 6 (145), июнь, 2010

 

С.38-43

Чуйко А.Н.

Шинчуковський И.А.

Суров О.Н.

І сторія стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Друк. Новини стоматології. – 2010. – № 3 . – C . 86-89.

Фахове видання

ВАК України

4

Неспрядько В. П.

Куц П.В.

Некоторые аспекты биомеханического анализа в дентальной имплантологии при использовании костной пластики

Друк.

Стоматологія. – 2010. – № 4. – C . 33-3 8.

 

 

Чуйко А.Н.

Шинчуковский И.А

Куц П.В.

 

Список наукових статей опубліковані у зарубіжних виданнях

 1. Сравнительная клиническая оценка влияния способа фиксации частичных съемных протезов на состояние тканей пародонта у лиц геронтологического возраста с сохранением одиночных зубов на челюстях \ А.Е. Захарова, В.В. Пашкевич, Е.Г. Терещук\\ Modern Science, №2, 2016.
 2.  Reprosnhetics terms determination accor-ding to the occlusion information transfer in cases of functional disorders of maxillo- facial region. / Modern Science – Modernǐ Vĕda № 6 – 2015, scientific journal. Prague Praha. / Valeriy Nespryad’ko Elena Tereshchuk Dmitriy Tikhonov. / Друк. 
 1. Centric relation and dimension in pa-tients with occlusion abnormality resulted from improper dental treatment. // Modern Science. – 2016. – № 1. / Р. 169–174. Друк. // Skrypnyk Irina, Tykhonov Dmitriy, Tereschuk Elena.

Опубліковані наукові статті  у фахових виданнях ВАК України

 1. Впровадження інтерактивної освітньої технології «метод ситуаційного аналізу» в педагогічний процес кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / Г.Є. Захарова \\ Сучасна стоматологія, №2, 2016 р.
 2. Обгрунтування планування способу фіксації часткових знімних протезів при субтотальних дефектах зубних рядів / Г.Є. Захарова \\ Сучасна стоматологія, №3, 2016 р.
 1. Оцінка змін геометричних параметрів альгінатних зубних відбитків внаслідок впливу хімічного та мікрохвильового методів дезінфекції за допомогою 3D технологій / Неспрядько В.П., Шевчук В.О., Михайлов А.А., Лисейко Н.В. // Лікарська справа. – 2015. – № 7-8. – С. 87-92
 1. Пошук фізіологічного співвідношення щелеп та висоти прикусу у пацієнтів з оклюзійними порушеннями, що виникли після проведених некоректних стоматологічних втручань. / Вісник проблем біології та медицини. Полтава. 2015 / Терещук О.Г.. Друк.
 1. Аналіз динаміки зміни показників методу оцінки функціональної оклюзії T-SCAN у пацієнтів з оклюзій-ними порушеннями, які виникли або були спровоковані внаслідок некоректних стоматологічних втручань. / «Інновації в стоматології» На допомогу практикуючому лікареві. № 4, 2015. Друк. // Неспрядько В.П. Скрипник І.Л. Терещук О.Г. Тихонов Д.О. Клітинський Ю.В Черних Н.С.
 2. Оптимізація планування лікування при набутих після протезування ускладненнях. / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», 13 травня 2016р., Київ. / Друк. С.206-209. / Неспрядько В.П. Лось В.В. Терещук О.Г. Швех Таха Мухтар.
 3.  Оцінка змін геометричних параметрів силіконових зубних відбитків внаслідок впливу хімічного та мікрохвильового методів дезінфекції за допомогою 3D технологій / Неспрядько В.П., Шевчук В.О. // Український журнал біології, медицини і спорту. – 2015. – № 1 (1). – С.74-79
 1. Функціональне дослідження оклюзійних співвідношень зубних рядів у пацієнтів з патологічною рухомістю зубів на тлі запальних захворювань тканин пародонта технологій / Лисейко Н.В., Гуща Д.К., Шевчук В.О. // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19, № 4 (76). – С.100-102.

 

Список тез, що були надруковані в збірниках наукових робіт співробітниками кафедри ортопедичної стоматології

 

 

п/п

Назва публікації

Друко

ваний

на пра-

вах ру-

копису

Видавництво:

журнал

(назва, номер,

рік)

Кіль-

кість

стор.

Прізвища

авторів та

співавторів

1

2

3

4

5

6

 1. 33
Взаємодія складових елементів внутрішньокісткової імплантації

Друк.

Тези науково-практич-ної конференції „Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія”, Київ, 2009

С.266-267

Лось В.В.

Неспрядько В.П.

Маланчук В.О.

 1. 34
Комплексна діагностика травматичної оклюзії на імплантатах

Друк.

Тези науково-практич-ної конференції „Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія”, Київ, 2009

С.267-

269

Неспрядько В.П.

Жегулович З.Є.

 1. 35
Необхідність клінічного обґрунтування і лабораторного конструювання повного знімного протезу при відсутності зубів на одній із щелеп

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.95-96

Барановський О.В.
 1. 36
Непрямі реставрації зубів керамічними вінірами

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.102-103

Грибан О.М.

Кисіль З.Ф.

 1. 37
Вплив мікроелементного складу ротової рідини на її

Електропровідність у користувачів металевими зубними протезами

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.103

Гуща Д.К.

Костюк Т.М.

Медвінська Н.І.

 1. 38
Досвід застосування аксіографа в клінічній практиці

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.106

Жегулович З.Є.
 1. 39
Експериментальна оцінка нових штучних зубів підвищеної твердості на композитній основі за даними структурних досліджень

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.111

Кисіль З.Ф.

Грибан О.М.

Неспрядько В.П.

Волинець В.М.

Трушина В.В.

 1. 40
Ортопедична та орто-

днтична складові в лі-

куванні пацієнтів з функціональними роз-

ладами зубощелепно-лицевої ділянки – не-обхідна та обов’язкова

передумова ефектив-ної реабілітації з довготривалим ста- більним результатом

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.112

Клітинський Ю.В.

Скрипник І.Л.

 1. 41
Використання різних оклюзійних схем при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.116

Краснов В.Ю.
 1. 42
Механізм формування порушення адаптації до зубних протезів

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.126

Медвінська Н.І.

Гуща Д.К.

 1. 43
Профілактика та лікуваль-

на дія лазерного поромі-

нення пульпи після глибо-

кого препарування зубів

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.132

Неспрядько В.П.

Скібіцький В.С.

 1. 44
Клініко-функціональна характеристика стану зу-

бощелепногоапарату при

втраті перших постійних молярів

 

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.132-133

Неспрядько В.П.

Захарова Г.Є.

 1. 45
Нормалізація оклюзійних співвідношень зубних рядів на етапі перед- протезної підготовки в осіб з втратою перших постійних молярів

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.133

Неспрядько В.П.

Захарова Г.Є.

 1. 46
Зміни функціонального стану жувального апарату у пацієнтів із односто-ронніми дефектами зубно-го ряду у бічній ділянці нижньої щелепи

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.137-138

Олійник О.В.

Макаров Ю.П.

 1. 47
Ортопедичні непрямі реставрації зубних рядів у пацієнтів з функціональни-

Ми розладами скроне-нижньощелепних суглобів, що спричинені втраченим центральним співвідношенням щелеп

Друк.

Тези ювілейної міжна-родної науково-прак-тичної конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрям-ки розвитку”, Івано-Франківськ, 5-6 люто-го 2009 р.

С.141-142

Радченко О.М.

Неспрядько Т.С.

Клітинський Ю.В.

Шинчуковський І.А.

Неспрядько В.П.

 1. 51
Складові елементи попередження ускладнень при використанні внутрішньокісткової імплантації

Друк.

Тези І з’їзд у черепно-щелепно-лицевих хірургів України, 15-16 травня, 2009р. Київ

 

С.351-

353

Лось В.В.

Маланчук В.О.

Неспрядько В.П.

Динаміка змін прикусу

хворих, що тривалий час

користуються повними знімними протезами

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.117-118

Волинець В.М.

Грибан О.М.

Кисіль З.Ф.

Неспрядько В.П.

Шинчуковський І.А.

Відновлення естетики зуба непрямими реставра-

ціями

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.129

Грибан О.М.

Шинчуковський І.А.

Кисіль З.Ф.

Відновлення зуба за допо-

могою апікальної вкладки

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.129

Грибан О.М.

Кисіль З.Ф.

Протезування зубів з зас-

тосуванням еластичного

ацеталового базису

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

с.130

Грибан О.М.

Риндюк Н.О.

Комарова К.В.

Протезування зубів мосто-

подібними конструкціями

на екваторних коронках

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.130

Грибан О.М.

Кисіль З.Ф.

Топка П.П.

Особливості ортопедично-го лікування оклюзійних

порушень

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.148

Жегулович З.Є.
Гігієнічні аспекти проте-

зування зубних рядів незнімними ортопедични-

ми конструкціями

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.189

Михайлов А.А.

Неспрядько В.П.

Конструювання мостопо-

дібного протезу у пацієн-

тів із включеним дефект-том зубного ряду на ниж-

ній щелепі, що дистально

обмежений одним опір-ним зубом

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.199

Олійник О.В.

Макаров Ю.П.

Кисіль З.Ф.

Сучасний погляд на орто-

донтичне лікування ме-

зіального прикусу з ураху-

ванням функціонального

стану зубощелепного апарату

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.228-229

Скрипник І.Л.

Клітинський Ю.В.

Жачко Н.І.

Карпенко І.І.

Вплив пластмасових штучних зубів в знімних

зубних протезах на стан

рельєфу оклюзійної площини

Друк.

Ювілейний Х з ’ їзд ВУЛТ

24-27 вересня 2009 року

 

с.306

Кисіль З.Ф.

Неспрядько В.П.

Грибан О.М.

Тяжкороб Т.В.

Трушина В.В.

Дослідження нейро-м’язових розладів, що супроводжують синдром скупченості зубів фронтальної ділянки у пацієнтів 12-25 років.

Друк.

Матеріали XIІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Тез.доп. –Одеса. 24-26 квітня 2010. Неспрядько В.П.,

Костюк Т.М.

Тяжкороб Т.В.

Влияние предваритель-ной деформации зубных титатоновых имплантатов на их коррозионные свойства в среде полости рта

Друк.

Доповідь НАН України. № 4, 2010,

6 с.

Лавренко В.А.

Гогаев К.А.

Лось В.В.

Руденко Ю.Б.

 

Список опублікованих тез зарубіжних форумів

 1. II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow. 20-21.09.16 Польша, Казимеж Дольный. «A literature review of different methods of electrical stimulation in dentistry» Ботвинко В.В.
 1. II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow. 20-21.09.16 Польша, Казимеж Дольный. «Improvement of the treatment effectiveness patients with parodontium disorded by dint of stabilizing the functional by orthodontic and prosthodontics metods.» Клітинський .Ю.В. Сєргєєва Н.В.
 1. II Miedzynarodowa konferencja naukovo-szkoleniowa lekarzy dentystow. 20-21.09.16 Польша, Казимеж Дольный. «The appreciation of the treatment the pain syndrome in patients with functioanal disorded of the dento maxillofacial area subject to complex guide of quality life». Неспрядько В.П. Клітинський Ю.В.
 2. Медицинский Форум синьцзянского шелкового пути первая сессия Форума Центральной Азии 2016 года семинара форума здоровья полости рта. Город Урумчи (Китай). 18 июля 2016 года. Тема доклада: “Реставрация зубов с опорой на имплантаты”. Грибан А. М.
 1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи», 3-4 березня 2016 р. Тема: Інтерактивні методи навчання при викладанні ортопедичної стоматології/ Г.Є. Захарова.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицьова хірургія», 13 травня 2016 р. Тема: Впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні ортопедичної стоматології на 5 курсі / Г.Є. Захарова, Н.В. Лисейко.
 1. Матеріали V міжнародної стоматологічної конфе-ренції студентів та мо-лодих вчених «Актуальні питання науко-практичної стоматології» Ужгород, 26-27 лютого 2016 р. // Тема: Характер функціо-нально-оклюзійно-го ведення у осіб різних вікових груп з робочою направляючою функцією (РНФ). С.191-193 // Коваль Є.А. Хадіян Екта М. Парій В.В. Дядік І.Г. Пашкевич В.В. // Друк.
 1. Матеріали V міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науко-практичної стоматології» Ужгород, 26-27 лютого 2016 р. // Тема: Клініко-психологічні особливості у пацієнтів з патологічними станами зумовлених користуванням металовмісними зубними протезами. С.212-213. // Парій В.В. Лось В.В. Гуща Д.К. Коваль Є.А. Пашкевич В.В. Дядік І.Г. // Друк.
 1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», 13 травня 2016р. Київ. // Тема: Характер функціонально-оклюзійного ведення у осіб віком від 18 до 25 років з робочою направляючою функцією (РНФ). С.200-201. // Коваль Є.А. Гуща Д.К. Парій В.В. Хадіян Єкта М. Дядік І.Г. // Друк.
 1. Матеріали збірника тез конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження Дорошенко С.І. «Заміщення часткових дефектів зубних рядів при захворюваннях тканин пародонту». // Грибан О.М. Кисіль З.Ф. Симоненко В.С. С. 8-9. // Київ 2016. Друк.
 1. Матеріали збірника тез конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження Дорошенко С.І. «Комплексна оцінка формування контактів змикання щелеп у осіб з пошкодженням оклюзійної морфології бічних зубів». // Жегулович З.Є. Ботвинко В.В. // С. 11-12. Друк.
 1. Матеріали збірника тез конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження Дорошенко С.І. «Особливості ортодонтичного лікування пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями, утрудненими захворюванням скронево-нижньощелепного суглобу та пара функцією жувальних мязів.» С. 68-69. Друк. // Тяжкороб Т.В. Костюк Т.М.
 1. Descrsption of functional state of dentoalveolar system by analyzyng results of bioelectrical activity indexes of muscles of mastscation for patient with malocclusion and interdisciplinary treatment. / 17-19 июня 2016, Ifuna 2016 Torino. / Друк. / Tereschuk Elena, Skrypnyk Irina, Nespryad’ko Valeriy, Klitynskyi Yuriy.