НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортопедичної стоматології

Міжнародне співробітництво

Міжнародна співпраця кафедри ортопедичної стоматології

Киргизія, 10-12 грудня 2017 року м Бішкек, 13-14 грудня 2017 року, м. Ош: співробітники кафедри ортопедичної стоматології спільно з співробітниками СП “Промед” прочитали лекції та провели майстер-класи “Техніка прямої дуги та її конструктивні елементи” в ході конференції “Ортодонтія сьогодні”.

 

 

 

 

  • У 2016-2017 році співробітники кафедри ортопедичної стоматології приймали участь у більш ніж 25 міжнародних заходах та стажуваннях  у США, Німеччині, Франції, Австрії, Італії, Польщі, Ліхтенштейні, Молдові, Грузії,ОАЕ, Китаї, Туреччині.

  • Налагоджена співпраця з Люблінським медичним університетом, Польща.

 

  • Кафедра є співорганізатором міжнародної конференції “II Miedzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa lekarzy dentystow.” 20-21.05.2017, Казімеж Дольний, Польща.

 

АНКЕТА З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ НМУ за 2016/17 н.р.

 

З 25 січня по 19 лютого 2016 р. кафедра ортопедичної стоматології проводила заняття з лікарями провінції Ганьсу (КНР).
Запропонований їм план роботи включав представлені нижче тематики:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ

            з лікарями провінції Ганьсу (КНР) по ортопедичній стоматології

з 25.01 по 19.02.2016 р.

Дата

заняття

Прізвище викладача Тема заняття
25.01.2016р. Декан стомат.факульт.,

професор Неспрядько В.П

Організація стоматологічної допомоги. Структури підрозділи стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О.Богомольця. Впровадження наукових  досліджень кафедри в практичній охороні  здоров’я
26.01.2016р. Зав. кафедри,

професор Куц П.В.

Дентальна імплантація. Базові поняття. Хірургічний і ортопедичний протокол
27.01.2016р. Зав. кафедри,

професор Куц П.В.

Зубне протезування на імплантатах
28.01.2016р. Доцент Жегулович З.Є. Діагностика та лікування оклюзійних порушень
29.01.2016р. Доцент Жегулович З.Є. Робота з артикуляторами
1.02.2016р. Доцент Прощенко А.М. Сучасне незнімне протезування
2.02.2016р. Доцент Прощенко А.М. Сучасне незнімне протезування
3.02.2016р. Доцент Захарова Г.Є. Біомеханіка та функціональна оклюзія
4.02.2016р. Доцент Захарова Г.Є. Основи воскового моделювання
5.02.2016р. Асистент Лисейко Н.В. Функціональна діагностика в клінічній практиці лікаря ортопеда-стоматолога
6.02.2016р. лікар Етніс Л.О. Методи дослідження функції СНЩС. Аксіографія. Аналіз вібрацій СНЩС BioJVA.
9.02.2016р. Асистент Ботвинко В.В. Електроміографія в ортопедичній стоматології
10.02.2016р. Асистент Парій В.В. Проблема непереносимості металів у ортопедичній стоматології
11.02.2016р. Доцент Гуща Д.К. Вимірювання електроенергетичних характеристик металевих зубних протезів в порожнині рота
12.02.2016р. Доцент Лисюк С.В. Планування зубного протезування з опорою на імплантати
15.02.2016р. Доцент Лисюк С.В. Планування зубного протезування з опорою на імплантати
16.02.2016р. Доцент Клітинський Ю.В. Дисфункціональні стани, етіологія, патогенез, ортопедичні методи лікування
17.02.2016р. Доцент Клітинський Ю.В. Застосування суглобових шин
18.02.2016р. Асистент Тяжкороб Т.В. Ортодонтичні методи підготовки до зубного протезування
19.02.2016р. Декан стомат.факульт.,

професор Неспрядько В.П,

Зав. кафедри,

професор Куц П.В.

Підведення підсумків

 

 

chinese_doctors

Заняття з лікарями провінції Ганьсу (КНР) на кафедрі ортопедичної стоматології.

ЗРОБЛЕНО ДОПОВІДЕЙ
на міжнародних з’їздах, конференціях, симпозіумах співробітниками кафедри ортопедичної стоматології НМУ в 2009-2010 рр.  

п/п

 

Назва доповіді

Назва з’їзду, конференції, симпозіуму, дата та місце проведення

 

Список авторів,

які доповідали

1 Досвід застосування між-дисциплінарного алгоритму в діагностиці і лікуванні пацієнтів з функціональними порушеннями щелепно-лицевої зони, як життєво необхідний компонент їх успішної ортопедичної реабілітації Доповідь 3-й конгрес стоматологів Європи 9-11 грудня 2009р., м. Київ Неспрядько В.П.

Клітинський Ю.В.

Радченко О.М.

2 The dilema of mind and ethics (дилема розуму та етики) Доповідь IV Український Міжнарод-ний конгрес „Стоматологічна імплан-тація Остеоінтеграція . Київ, 14-15 травня 2010р. , с.67-68. Маланчук В.О.

Лось В.В.

Камалов Р.Х.

Ціленко О.Л.

Грабовецький В.Й.

3 Можливості використання ре-зультатів метода голографічної інтерферометметрії в системі імплантат-кістка для прогнозу-вання дентальної імплантації Доповідь IV Український Між народ-ний конгрес „Стоматологічна імплантація Остеоінтеграція . Київ, 14-15 травня 2010р. , с.192-193.. Лось В.В.

Григоренко А.Я.

Галайчук Б.В.

Золотой Ю.Г.

Сяо Ли

4 Особенности механико-мате-матического моделирования процесса остеоинтеграции имплантатов в стоматологи Доповідь IV Український Між народ-ний конгрес „Стоматологічна імплантація Остеоінтеграція . Київ, 14-15 травня 2010р. , с.194-195. Григоренко А.Я.

Лось В.В.

Маланчук В.А.

Неспрядько В.П.

Сяо Ли

5 Реабілітація пацієнта за допо-могою ортопедичних конструк-цій на основі діоксида цирконія з опорою на імплантатах Доповідь IV Український Між народ-ний конгрес „Стоматологічна імплантація Остеоінтеграція . Київ, 14-15 травня 2010р. , с.180-181. Неспрядько В.П.

Костюк Т.М.

Тимошенко Н.М.

6 Діагностика функціонального стану підочноямкового нерву при травматичних ушкоджен-нях кісток середньої зони обличчя Доповідь IV Український Між народ-ний конгрес „Стоматологічна імплантація Остеоінтеграція . Київ, 14-15 травня 2010р. , с.257-259 Бешарова Т.К.

Тимощенко Н.М.

Костюк Т.М.

 

7 Фізико-хімічні основи вибору конструкційних матеріалів для мікропротезування в стомато-логії Матеріали V міжнародної науково-технічної WEB – конференції „Композиійні матеріали”, Київ, травень 2010, с. 62-63 Шинчуковський І.А

8

Відновлення функціонального стану жувальних м ’ язів при протезуванні повними знімни-ми протезами (ПЗП) залежно від матеріалу штучних зубів Доповідь на науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю „Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань” 16-17 квітня 2010р., Ужгород, Ужгородський національний університет, с.85 Барановський О.В.

Волинець В.М.

Грибан О.М.

Кисіль З.Ф.

 

9

Відновлення часткового дефекту кореня зуба за допомогою апікального

імплантату із титану

 

Доповідь на науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю „Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань” 16-17 квітня 2010р., Ужгород, Ужгородський національний університет, с.86 Грибан О.М.

Макаров Ю.П.

Симоненко В.С.

Кисіль З.Ф.

10

Гігієнічні властивості конструкційних матеріалів для штучних зубів за даними мікробіологічних досліджень Доповідь на науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю „Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань” 16-17 квітня 2010р., Ужгород, Ужгородський національний університет, с.87 Грибан О.М.

Кисіль З.Ф.

Неспрядько В.П.

Макаров Ю.П

11

Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів з використанням нейлоно-вого еластичного базису Доповідь на науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю „Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань” 16-17 квітня 2010р., Ужгород, Ужгородський національний університет, с.88 Грибан О.М.

Макаров Ю.П.

Симоненко В.С.

Кисіль З.Ф.

12

Моделювання взаємодії щелепно-лицьового імплантату із сплава ТІ-6 мас.% SI з фізіологічним розчином Доповідь на науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю „Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань” 16-17 квітня 2010р., Ужгород, Ужгородський національний університет, с.89 Лось В.В.

Лавренко В.О.

Талаш В.М.

Неспрядько В.П.

13

Усунення зубощелепних деформацій у осіб з включеними дефектами в бічних ділянках зубних рядів Доповідь на науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю „Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань” 16-17 квітня 2010р., Ужгород, Ужгородський національний університет, с.90 Неспрядько В.П.

Захарова Г.Є.

 

Колектив кафедри постійно працює над впровадженням у навчальний процес новітніх технологій зубного протезування, що були розроблені як в Україні, так і за кордоном.

 

Співробітники кафедри беруть участь у роботі міжнародних виставок та наукових конференцій.

 

Кафедра є базою для проведення секційних засідань наукових конференцій, співробітники кафедри роблять доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях в рамках Міжнародних спеціалізованих виставок «Стоматологія». За ініціативою співробітників кафедри в науково-практичному навчальному центрі організовано роботу семінару «Сучасні технології в ортопедичній стоматології».

 


Співпраця колективу кафедри з професором Х. Шмідтом (Каліфорнія, США, 2009)

 

 

 

У 2010 році НМУ імені О.О. Богомольця відвідав всесвітньовідомий спеціаліст з гнатології австрійський професор Р. Славічек та прочитав лекцію з основ гнатології.

 

 


Професор Р. Славічек (Австрія)