НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa соціальної медицини та громадського здоров’я

Загальна інформація про кафедру

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор, академік Національної академії вищої освіти України Грузєва Тетяна Степанівна

адреса: вул. Політехнічна 25/29, 7 поверх, м. Київ, 03056

телефон 044 236-01-22

електронна пошта

ozo_socmed_nmu@ukr.net

public.health.nmu@gmail.com

Спеціальності, за якими проводиться навчання на додипломному
та післядипломному етапах (якщо проводиться)

 

МАГІСТРИ:  22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія

222 Медицина

228 Педіатрія

СПЕЦІАЛІСТИ: 1201 Медицина

7.12010001 «Лікувальна справа»

7.12010002 «Педіатрія»

7.12010003 «Медико-профілактична справа»

7.12010004 «Медична психологія»

АСПІРАНТУРА зі спеціальності

14.02.03 – Соціальна медицина