НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa соціальної медицини та громадського здоров’я

Новини

 

Участь співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця у Всеукраїнській науково-практичній он-лайн конференції «Профілактика захворюваності та смертності серед дітей та підлітків, пов’язаних з ризиковою поведінкою»

 

21 травня 2020 р. в м. Запоріжжя проходила Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція «Профілактика захворюваності та смертності серед дітей та підлітків, пов’язаних з ризиковою поведінкою», яку організовано ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України». Захід приурочено до 50-річчя кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та МСЕ ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

Конференцію урочисто відкрив ректор ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор Никоненко О. С.

З ювілейною промовою про історію створення та розвиток кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я ЗМАПО виступила завідувач кафедри, д.м.н., проф. Лашкул З.В.

Першою програмною доповіддю стала доповідь «Питання здоров’я і благополуччя дітей та підлітків в освітній програмі з громадського здоров’я» завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., проф. Грузєвої Т.С. Вона поклала початок всебічному обговоренню сучасних проблем здоров’я підростаючого покоління.

Співробітниками кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця було представлено 7 доповідей, які стосувалися інформаційно-просвітницьких стратегій профілактики ризикової поведінки серед підлітків, наслідків небезпечної поведінки дітей, динаміки дитячого травматизму, планування досліджень системних ризиків діяльності дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я, ролі наукових досліджень у вивченні та покращенні здоров’я дитячого населення.

У конференції також взяли участь співробітники однопрофільних кафедр Харківського національного медичного університету, Ужгородського національного університету, Української медичної стоматологічної академії, Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Івано-Франківського національного медичного університету тощо.

За підсумками роботи Всеукраїнської науково-практичної он-лайн конференції прийнято резолюцію.

Обговорення у професійному середовищі сучасних проблем здоров’я дітей і підлітків, їх причин та підходів до вирішення має важливе значення для визначення пріоритетних шляхів забезпечення реалізації прав дітей на здоров’я та благополуччя, формування сприятливого середовища для їх життя та розвитку.

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоровя у ХІІІ читаннях з актуальних проблем профілактичної медицини, присвячених 90-річчю від дня народження академіка Гончарука Є.Г., та у науково-практичій конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини»

 

Співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я взяли участь у науково-практичій конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», яка відбулася 11 березня 2020 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Конференція проходила в рамках ХІІІ читань з актуальних проблем профілактичної медицини, присвячених 90-річчю від дня народження академіка Євгена Гнатовича Гончарука.

Учасників засідання привітали перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, професор Кучин Ю.Л., президент НАМН України, професор Цимбалюк В.І., академік НАМН України, директор ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України», професор Сердюк А.М., член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, професор Трахтенберг І.М.

З програмною доповіддю «Проблема хімічної безпеки у науковому доробку академіка Є.Г. Гончарука, працях його учнів та послідовників» виступила професор Коршун М.М.

Спогадами про академіка Гончарука Є.Г. поділилися член-кореспондент НАМН України, професор Бардов В.Г., академік НАМН України, професор Яворовський О.П.

З особливим інтересом учасники конференції вислухали зворушливу розповідь вдови Галини Олександрівни Гончарук.

Програмою конференції було передбачено обговорення широкого кола питань збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей за умов сучасного застосування хімічних речовин у сільському господарстві, на виробництві, у побуті; гігієнічної та екологічної оцінки факторів ризику різної природи, їх гігієнічної регламентації, моніторингу і вивчення впливу на здоров’я людини та довкілля; рофілактики захворювань у суспільстві з високим рівнем урбанізації; біологічної безпеки та біологічного захисту у медичній галузі тощо. Було заслухано 14 доповідей науковців зрізних регіонів України, які стосувалися широкого спектру проблем профілактичної медицини, гігієни та екології.

У збірнику наукових праць, виданих за матеріалами конференції, було опубліковано 4 роботи співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я.

 

 

 

Виробнича нарада з питань протипожежної безпеки

3 березня 2020 р. на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я відбулася виробнича нарада з питань охорони праці, санітарної та протипожежної безпеки. На ній відповідальні з протипожежної безпеки асистент Шкала О.В. та лаборант Масоріна Л.І. повторно провели інструктаж співробітників з техніки безпеки.

На нараді було обговорено план дій колективу кафедри на випадок надзвичайної ситуації, порядок сповіщення відповідальних осіб, схеми евакуації тощо. Асистент Шкала О.В. нагадав учасникам наради правила користування вогнегасником та місця їх розміщення.

Завідувач кафедри, проф. Грузєва Т.С. наголосила на необхідності дотримання «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти». Було дано відповіді на усі питання, пов’язані з охороною праці, санітарною та протипожежною безпекою.

 

 

 

 

 

 

ПЕРШИЙ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Згідно з наказом МОН України № 1580 від 17 грудня 2019 року на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця  11 лютого 2020 року було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я».

У конкурсних змаганнях взяв участь 21 студент ІІІ–VІ курсів медичних факультетів №1, №2, №3, №4 і факультету підготовки лікарів для Збройних сил України. Всі вони продемонстрували високий рівень знань.

Учасників І етапу ВСО привітала завідувач кафедри, професор Т.С.Грузєва, яка представила членів журі та побажала успіхів у вирішенні конкурсних завдань і творчому змаганні.

Завдання І етапу ВСО передбачали тестові питання, розв’язання  ситуаційної задачі та творчу роботу.

Переможцями І етапу ВСО стали: Анастасія Гринзовська, студентка V курсу медичного факультету №2 (І місце), Андрій Римаренко, студент VІ курсу медичного факультету №2 (ІІ місце) та Олександр Короп, студент VІ курсу медичного факультету №2 (ІІІ місце).

Призери І етапу ВСО з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» представлятимуть НМУ імені О.О. Богомольця на ІІ, завершальному, етапі ВСО, який відбудеться у квітні 2020 року на кафедрі громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету.

 

 

 

 

 

 

Участь завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця у практичній конференції
«Кращі медичні практики-2020»

 

21-22 листопада 2019 р.в м. Києві проходила практична конференція «Кращі медичні практики-2020, яку організовано Національною службою здоров’я України у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та за підтримки проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

У конференції взяли участь Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко, представники Центру громадського здоров’я, проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», спільного Проекту Світового Банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», Європейської Бізнес Асоціації та фахівці у галузі охорони здоров’я.

На запрошення Національної служби здоров’я України у роботі форуму взяли участь науковці НМУ імені О.О. Богомольця – завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. та доцент кафедри акушерства і гінекології №1, доцент Жегулович В.Г.

З вітальним словами до учасників конференції звернулися міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.

Метою зустрічі було визначено підготовку учасників до наступних кроків трансформації системи охорони здоров’я, а саме, до старту Програму медичних гарантій; погодження фінальної версії проекту Програми медичних гарантій, а також проведення практичної експертизи зазначених питань;залучення лікарів-практиків до змін, що відбуваються в системі охорони здоров’я; сприяння особистісному розвитку експертів НСЗУ для ефективної роботи в нових умовах.

Програмою заходу було передбачено виступи спікерів та роботу учасників в робочих групах. Тематика стосувалася питань запровадження програми медичних гарантій у 2020 р., погодження вимог до надання гарантованих медичних послуг за програмою медичних гарантій, оплати послуг за діагностично спорідненими групами, міждисциплінарного моделювання клінічних сценаріїв щодо вибору оптимального маршруту пацієнта при різних нозологіях, нових інструментів електронної системи охорони здоров’я тощо

Обговорення у професійному середовищі трансформаційних змін має важливе значення для розбудови національної системи охорони здоров’я.

 

 

 

 

 

Участь співробітників НМУ імені О.О. Богомольця в роботі
V Міжнародного конгресу
Польського товариства громадського здоровя

 

28-29 листопада 2019 р. відбувся V Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я, який проходив у Вроцлавському медичному університеті. Форум мав широке міжнародне представництво, об’єднавши організаторів, науковців і практиків охорони здоров’я, спеціалістів у сфері громадського здоров’я, управління, планування, якості, епідеміології, економіки,профілактичної та клінічної медициниз багатьох країн Європи.

На запрошення польських колег у роботі форуму взяли участь науковці НМУ імені О.О. Богомольця – завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. та доцент кафедри, доцент Замкевич В.З., декан медичного факультету №4, професор Пельо І.М., директор Інституту гігієни та екології, професор Омельчук С.Т. На початку І пленарного засідання вони виступили з вітальним словом.

Професор Грузєва Т.С. наголосила, що V ювілейний Конгрес ПТГЗ вп’яте відбувається за участю фахівців з НМУ, що форум є потужною науковою школою з вирішення складних проблем громадського здоров’я, важливим майданчиком з вивчення зарубіжного досвіду і презентації власного, що співпраця між Польським товариством громадського здоров’я, Вроцлавським медичним університетом та НМУ має давню історію і вагомі результати, за що ми дякуємо польським колегам.

Декан медичного факультету №4, професор Пельо І.М. подякував Президента Польського товариства громадського здоров’я, професора А. Фала за участь у Міжнародних конференціях до Всесвітнього дня здоров’я у Києві, які традиційно проводить НМУ імені О.О. Богомольця, за співпрацю і сприяння зміцненню дружби між Вроцлавським медичним університетом та НМУ імені О.О. Богомольця.

Директор Інституту гігієни та екології, професор Омельчук С.Т. у своєму виступі відмітив важливість такої плідної співпраці у майбутньому для вирішення проблем екологічного громадського здоров’я в країнах Європи.

Надзвичайний інтерес у учасників Конгресу викликали панельні дискусії, в яких взяли участь Голова Польського товариства громадського здоров’я, професор А. Фал, Головний санітарний інспектор Республіки Польща Ярослав Пінкас, Президент федерації роботодавців в охороні здоров’я, доктор Ясек Краєвські, представники владних структур, практичної охорони здоров’я та наукових шкіл.

Обговорення у професійному середовищі перспектив розвитку громадського здоров’я в країнах Європи, має важливе значення для розбудови національної системи громадського здоров’я, її науково-практичного та освітнього напрямів.

Фахівці НМУ імені О.О. Богомольця презентували низку доповідей з актуальних проблем громадського здоров’я. Тези доповідей надруковано у профільному міжнародному журналі «PublicHealthForum».

Співробітники НМУ імені О.О. Богомольця провели робочі зустрічі з польськими колегами, у т. ч. з Президентом Польського товариства громадського здоров’я, професоромА М. Фалом, директором Інституту громадського здоров’я Ягелонського університету, професором К. Совадою, деканом факультету наук про здоров’я Вроцлавського медичного університету, професором Ж. Розінчук, заступником декана П. Карнеєм, науковим редактором видавництва ALUN A.О. Руденко та учасниками форуму з інших країн, у ході яких окреслено перспективи подальшої співпраці у сфері громадського здоров’я.

Плідними були наукові дискусії з українськими колегами, які представляли НМАПО імені П.Л. Шупика, Харківський національний медичний університет, Сумський державний університет, Українську медичну стоматологічну академію.

 

 

Відзначення 100-річчя з дня народження професора О.А. Грандо на рідній кафедрі

 

15.10.2019 р. на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я відбулося спільне засідання співробітників і членів студентського наукового гуртка, присвячене 100-річчю з дня народження професора О.А. Грандо Святкове засідання стало одним з численних заходів в Україні, приурочених до ювілейної дати. Вибір такого формату святкування продиктовано бажанням колег віддати данину шани непересічній особистості, великому педагогу і вченому, очільнику кафедри впродовж 18-річного періоду та важливістю виховного аспекту урочистостей для молодого покоління майбутніх медиків.

З доповіддю про життєвий і науковий шлях Олександра Абрамовича Грандо виступила нинішній завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С. Вона висвітлила різні етапи життєвого шляху професора О.А. Грандо, від студентських років, воєнного лихоліття до вершин педагогічної майстерності та наукової творчості. Було відзначено, що прийшовши на кафедру доцентом ще в 1961 р. Олександр Абрамович віддав їй 30 років вірного служіння, з яких 18 – на посаді завідувача.

Неоціненною заслугою професора О.А Грандо є формування науково-педагогічної школи соціальних гігієністів, серед яскравих представників якої академік НАМН України Вороненко Ю.В., професор Мінцер А.П., професор Криштопа Б.П., доцент Прус Л.О., доцент Чуйко А.П., доцент Кухленко Г.В., доцент Зоріна С.М., доцент Полянський О.А., доцент Ромашко А.С. та інші.

Коло наукових інтересів професора О.А. Грандо стосувалося надзвичайно широкого спектру питань соціальної медицини та організації охорони здоров’я, історії медицини, проблем лікарської етики та медичної деонтології. Він сформував потужну наукову школу, підготував 4 доктори і 13 кандидатів наук, написав понад 160 наукових праць, у т. ч. 9 монографій, навчальних посібників, заснував український історико-медичний журнал «Агапіт» тощо.

Справжньою справою життя Олександра Абрамовича стало створення Національного музею медицини України, над чим він почав працювати ще з 1962 р., будучи доцентом кафедри. Сподвижницька діяльність з формування музею здійснювалася спочатку на громадських засадах. Багаторічна науково-дослідна робота зі збору і вивчення історичних джерел, фондів багатьох державних архівів, музеїв, наукових бібліотек дозволила сформувати понад 15 тис. експонатів, розробити науково-методичні основи побудови експозиції, спланувати тематичні інтер’єри тощо.

Слова професора «В музей я вклав усе, що міг: ідеї, сили, надії» відображають ставлення творця до унікального творіння та звитягу в його розбудові.

В презентації доповіді було представлено основні експозиції музею як демонстрацію неперевершеності цього закладу, який є членом Європейської асоціації музеїв історії медицини та увійшов до десяти найкращих музеїв медицини світу.

Співробітники кафедри професор Паламар Б.І., доцент Зоріна С.М., доцент Литвинова Л.О. поділилися своїми спогадами про професора О.А. Грандо, про спілкування з видатним вченим. Усі, кому пощастило слухати лекції Олександра Абрамовича, відзначали його неперевершений талант оратора, магнетизм його слова, захоплюючу манеру спілкування, згадували бурхливі оплески слухачів по завершенню виступів.

Доцент Замкевич В.Б. розповіла про участь співробітників  кафедри у святкуванні 100-річчя професора О.А. Грандо у Національному музеї медицини України 10.10.2019 р., у відкритті меморіальної дошки та вечері пам’яті видатного вченого.

Після відповідей на запитання учасники спільного засідання викладачів кафедри та студенського наукового гуртка зробили пам’ятне фото біля стенду, присвяченого професору О.А. Грандо.

 

 

 

Участь фахівців НМУ імені О.О. у Першому Україно-Німецькому симпозіумі з громадського здоровя

Викладачі кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця взяли участь у Першому українсько-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному та освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку». Науково-практичний захід відбувся 25-26 вересня 2019 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

У симпозіумі взяли участь викладачі з Акконського гуманітарного університету (Берлін, Німеччина), із закладів вищої освіти України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, закладів практичної охорони здоров’я.

З вітальним словом перед учасниками форуму виступив ректор ТНМУ, професор М.М.Корда та професор Акконського гуманітарного університету Тімо Ульрих. Скайп-зв’язком передав вітання зібранню генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України В.І.Курпіта, який розкрив основні завдання з розбудови громадського здоров’я в національному і регіональному контексті.

З великою цікавістю науковці та практики охорони здоров’я заслухали повідомлення зарубіжних гостей – викладачів Акконського гуманітарного університету, професора Тімо Ульриха, координатора наукових досліджень Ґабі Фельдман та дослідниці Інституту громадського здоров’я Аріни Левчаєвої.

До програми заходу було включено 7 доповідей від співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця.

На пленарному засіданні з доповіддю «Пріоритети освітньої діяльності у сфері громадського здоров’я» виступила завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, професор Т.С.Грузєва. Доповідь викликала значний інтерес учасників форуму.

Проблеми розвитку кадрового потенціалу системи громадського здоров’я було порушено у доповідях представника Центру громадського здоров’я М.В.Рябінчука, декана факультету здоров’я та фізичного виховання Ужгородського національного університету, професора І.С.Миронюка, керівника Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія», доцента Т.П.Юрочко, завідувача кафедри громадського здоров’я Національного університету «Острозька академія», доцента І.В.Гущука  та інших учасників.

Між представниками НМУ імені О.О. Богомольця і Акконського гуманітарного університету досягнуто домовленостей про співпрацю в контексті розвитку науково-освітнього напряму громадського здоров’я.

 

 

Українсько-Польське співробітництво у сфері громадського здоров’я

Впродовж багатьох років триває плідна співпраця фахівців громадського здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та провідних університетів Республіки Польща. Вона включає стажування, проведення спільних наукових заходів, обмін досвідом, виконання науково-освітніх проектів з Вроцлавським медичним університетом, Ягелонським університетом, Варшавською школою економіки тощо.

В рамках співпраці 13-15 червня 2019 р. завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, професор Грузєва Т.С. та доцент кафедри Іншакова Г.В. на запрошення польської сторони взяли участь у святкуванні 20-річчя факультету наук про здоров’я Варшавського медичного університету та в VІ Польсько-українській науковій конференції «Екстрена медицина і медицина катастроф. Питання громадського здоров’я і організації охорони здоров’я в Польщі і Україні».

Відкрив форум ректор Варшавського медичного університету, професор Мирослав Вельгось. У роботі форуму взяли участь науковці з провідних медичних університетів Польщі та України, які привітали декана та колектив факультету зі знаменною датою.

В рамках наукової програми від НМУ імені О.О. Богомольця було представлено 2 доповіді: «Формування навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів медицини з питань громадського здоров’я» та «Оцінка способу життя студентської молоді як підгрунтя формування профілактичних програм», які отримали високу оцінку польських колег.

Значний інтерес учасників конференції викликали наукові повідомлення викладачів Варшавського медичного університету щодо особливостей та проблем викладання громадського здоров’я, зокрема доповідь Катаржини Забановської «Розвиток і професіоналізація фахівців громадського здоров’я».

Для учасників форуму було організовано низку заходів культурної програми, у т. ч. відвідання Музею Варшавського повстання, Королівського замку та Замкової площі, Варшавського барбакану, інших пам’ятних місць.

Було досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю в контексті розвитку науково-освітнього напряму громадського здоров’я.

 

 

Участь співробітників НМУ імені О.О. Богомольця у роботі Міжнародного форуму ЕFBM 2019

22-24 травня 2019 р. В Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка проходив Міжнародний форум ЕFBM 2019 – Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Форум присвячено 75-річчю заснування економічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Програма заходу включала низку панельних дискусій, ворк-шопів та круглих столів.

Співробітники НМУ імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. та доцент кафедри, доцент Замкевич В.Б. взяли участь у роботі Круглого столу «Медичне страхування та медична реформа» в рамках форуму. Учасниками засідання Круглого столу були доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент Нечипоренко В.І., професор Варшавської школи економіки, Медичного університету м. Лодзь, директор Національного інституту страхування, професор Ромуальд Холлі, завідувач кафедри Івано-Франківського національного університету Василь Попович, голова правління ПрАТ СК «Раритет» Бутківська Т.

В ході розгляду різнобічних проблем фінансування охорони здоров’я та медичного страхування було обговорено питання співпраці українських і польських колег в реалізації спільного наукового проекту щодо оптимальних моделей фінансування систем охорони здоров’я та окреслено шляхи подальшої співпраці.

 

 

 

Співробітники НМУ імені О.О. Богомольця взяли участь в організації та проведенні семінару «Допомога у відмові від куріння в Україні: підходи, виклики, перспективи»

 

11.04.2019 р. відбувся Семінар «Допомога у відмові від куріння в Україні: підходи, виклики, перспективи», який було організовано у співпраці з Бюро ВООЗ в Україні, Центром громадського здоров’я МОЗ України та ГО «Центр громадянського представництва «Життя».

Учасниками семінару стали лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі-інтерни, лікарі-наркологи, фахівці громадського здоров’я, медичні психологи, з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Луцька, а також викладачі кафедр сімейної медицини, соціальної медицини та громадського здоров’я закладів вищої медичної освіти України. Від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в організації та проведенні заходу взяла участь завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Тетяна, учасниками семінару були доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) Корост Ярослава і асистент цієї кафедри Гетьман Леся та лікарі-інтерни.

Вітальне слово від Всесвітньої організації охорони здоров’я проголосив Донбго Фу, фахівець з питань відмови від вживання тютюну відділу з підвищення кваліфікації департаменту з профілактики НІЗ (ВООЗ, Женева). Він також висвітлив Рекомендації ВООЗ та успішний досвід інших країн у наданні допомоги з відмови від куріння.

З доповіддю «Допомога у відмові від куріння як один із основних компонентів комплексу заходів MPOWER» виступила національний фахівець з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Король Наталія.

Результати останніх опитувань щодо вживання тютюну в Україні охарактеризувала координатор спільного проекту ВООЗ, МОЗ та ГО «Життя» з питань відмови від куріння Римаренко Катерина.

Доповідь завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, професора Грузєвої Тетяни стосувалася навчання медичних працівників наданню допомоги у відмові від куріння, сучасним проблемам та майбутнім перспективам. В ній було представлено аналіз навчальних програм підготовки фахівців охорони здоров’я з дисциплін, які стосуються даної тематики, окреслено існуючі проблеми, підходи до їх вирішення, висвітлено заходи, розроблені спільно з Бюро ВООЗ в Україні та МОЗ України, які спрямовані на підвищення знань, вмінь та компетентностей медичних працівників з питань допомоги у відмові від куріння.

Головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка охарактеризував надання допомоги у відмові від куріння на первинній ланці охорони здоров’я та навів сучасні стратегії реалізації цих завдань.

Також було представлено Національний професійний сервіс з надання допомоги у припиненні куріння та особливості психологічного консультування клієнтів цього сервісу.

Жваве обговорення учасниками семінару представлених доповідей та виступів дозволило визначити пріоритетні дії та першочергові заходи щодо скорочення вживання тютюну шляхом забезпечення надання якісної допомоги населенню у відмові від куріння.

 

 

Заходи до Всесвітнього дня здоровя 2019 р. на кафедрі соціальної медицини та громадського здоровя НМУ імені О.О.Богомольця.

Щорічно 7 квітня в усіх країнах світу відзначається Всесвітній день здоров’я, який присвячується найактуальнішим проблемам здоров’я населення у глобальному вимірі.

У 2019 році Всесвітній день здоров’я присвячено загальному охопленню послугами охорони здоров’я. Вибір такої тематики є закономірним з огляду на існуючі проблеми в доступності медичної допомоги населенню в багатьох країнах світу та фінансові ризики внаслідок необхідності її оплати. Традиційно до цієї дати проводиться низка наукових та інформаційно-освітніх заходів.

В Україні розпорядженням КМУ від 03.04.2019 р. №210-р. передбачено проведення 06-13.04.2019 р. заходів в рамках Всеукраїнського тижня громадського здоров’я, серед яких тематичні заходи з актуальних питань реалізації права людини та її обов’язків, що стосуються здоров’я, у т. ч. лекції, науково-практичні семінари, бесіди, зустрічі у форматі засідань за круглим столом, екскурсії, майстер-класи, конкурси, ігри, змагання тощо.

На кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця 10.04.2019 р. до Всесвітнього дня здоров’я та на відзначення Всеукраїнського тижня громадського здоров’я було проведено науково-практичний семінар «Актуальні проблеми громадського здоров’я та їх висвітлення в тематиці Всесвітніх днів здоров’я».

Перед викладачами та студентами виступила з доповіддю завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С., яка розповіла про започаткування ВООЗ в 1950 р. відзначення Всесвітнього дня здоров‘я, про тематику кожної з таких дат та її зв’язок з найактуальнішими проблемами здоров’я, про проведення в НМУ імені О.О. Богомольця з 2007 р. міжнародних науково-практичних конференцій до Всесвітнього дня здоров’я за участю представників ЄРБ ВООЗ та фахівців з багатьох країн світу.

Було наголошено на важливості розвитку в Україні системи громадського здоров’я та вирішенні нею проблем нездоров’я, підвищенні доступності послуг охорони здоров на підготовці фахівців громадського здоров’я, що відповідає сучасним світовим тенденціям та дозволяє протистояти викликам і загрозам.

Викладачі кафедри професор Галієнко Л.І., доценти Гречишкіна Н.В., Замкевич В.Б., Іншакова Г.В. у своїх виступах акцентували увагу на вирішенні таких важливих питань громадського здоров’я, як формування здорового способу життя, включаючи підтримку фізичної активності, забезпечення здорового харчування з обмеженням вживання продуктів з високим вмістом жирів і солі, боротьбу з вживанням тютюну та алкогольних напоїв тощо.

Члени студентського наукового гуртка спільно з його керівником, доцентом Донік О.М. організували конкурс підготовлених студентами макетів плакатів з актуальних питань громадського здоров’я.

Спільне обговорення проблем громадського здоров’я та сучасних стратегій їх вирішення є важливою складовою формування у майбутніх фахівців охорони здоров’я відповідального ставлення до власного здоров’я, набуття компетентностей з реалізації профілактичного напряму в охороні здоров’я, розуміння підходів до забезпечення доступності послуг охорони здоров’я, досягнення цілей сталого розвитку суспільства.

 

 

Інформація про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «соціальна медицината організація охорони здоров’я» на кафедрі соціальної медицинита громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця

Згідно з наказом МОН України № 1313 від 28.11.2018 р. на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця  16 січня 2019 р. було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) з навчальної дисципліни «соціальна медицина та організація охорони здоров’я».

У конкурсних змаганнях взяли участь студенти V–VІ курсів медичних факультетів №1 та №2, які продемонстрували високий рівень знань з навчальної дисципліни.

Завдання І етапу ВСО передбачали тестові питання, ситуаційну задачу та творче завдання Авторитетне журі провело оцінювання вирішення студентами завдань теоретичного та практичного спрямування, а також результати творчого змагання.

Переможцями І етапу ВСО стали: Кодубець Дмитро – студент V курсу медичного факультету №2 (І місце), Подшивалова Марія – студентка V курсу медичного факультету №1 (ІІ місце) та Ярмоленко Ірина – студентка V курсу медичного факультету №2 (ІІІ місце).

Призери І етапу ВСО з навчальної дисципліни «соціальна медицина та організація охорони здоров’я» представлятимуть НМУ імені О.О. Богомольця на другому завершальному етапі ВСО оку, який відбудеться у  квітні 2019 р на кафедрі громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету.

 

 

Участь співробітників НМУ імені О.О. Богомольця в роботі ІV Міжнародного конгресу Польського товариства громадського здоровя

22-23 листопада 2018 р. відбувся ІV Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я, який проходив у Вроцлавському медичному університеті. Форум мав широке міжнародне представництво, об’єднавши організаторів, науковців і практиків охорони здоров’я, спеціалістів у сфері управління, планування, якості, епідеміології, економіки,профілактичної та клінічної медициниз Польщі, Словаччини, Чехії, Нідерландів, Угорщини, України.

На запрошення польських колег у роботі форуму взяли участь науковці НМУ імені О.О. Богомольця – завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С., директор Інституту гігієни та екології, професор Омельчук С.Т., декан медичного факультету №4, професор Пельо І.М. Вони презентували низку доповідей з актуальних проблем громадського здоров’я, тези доповідей надруковано у профільному міжнародному журналі «Public Health Forum».

Надзвичайний інтерес у учасників Конгресу викликали панельні дискусії, в яких взяли участь Голова Польського товариства громадського здоров’я, професор А. Фал, заступник Міністра охорони здоров’я Республіки Польща Якуб Шульц, Головний санітарний інспектор Республіки Польща Ярослав Пінкас, керівник міжнародної ради експертів Польського товариства громадського здоров’я Криштоф Кушинський, Президент федерації роботодавців в охороні здоров’я, доктор Ясек Краєвські, представники наукових шкіл. Обговорення у професійному середовищі перспектив розвитку профілактичного напряму в країнах Європи, має важливе значення для розбудови національної системи громадського здоров’я, її науково-практичного та  освітнього напрямів.

Співробітники НМУ імені О.О. Богомольця провели низку зустрічей з польськими колегами, у т. ч. з Президентом Польського товариства громадського здоров’я, професором А М. Фалом, директором Інституту громадського здоров’я Ягелонського університету, професором К. Совадою, науковим редактором видавництваALUN A.О. Руденко та учасниками форуму з інших країн, у ході яких окреслено перспективи подальшої співпраці у сфері громадського здоров’я.

 

 

Участь співробітників НМУ імені О.О. Богомольця у роботі XVІІI Міжнародного фінансового форуму

Співробітники Національного медичного університету імені О.О.Богомольця – завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, д.мед.н., професор Грузєва Т. С. та к.мед.н., доцент Замкевич В.Б. взяли участь у XVІІI Міжнародному фінансовому форумі за підтримки Ліги страхових організацій України, який відбувся 12–15 вересня 2018 року в м. Одесі. Учасниками форуму були відомі представники владних і регуляторних органів, керівники компаній і установ фінансового ринку, вчені, експерти, іноземні гості. Цьогорічний науковий захід зібрав 150 учасників з України та 14 зарубіжних країн, у т. ч. Латвії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Канади, Нідерландів, Молдови, Білорусі, Таджикистану, Польщі, Азербайджану, Грузії та ін.

Порядок денний включав низку актуальних питань щодо державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні, змін, тенденцій та прогнозів; основних драйверів, змін пріоритетів та нових перспектив страхування в Україні; очікуваних змін і прогнозного сценарію розвитку страхового ринку.

Особливий інтерес учасників викликало засідання круглого столу«Медична реформа: перші результати, наслідки, проблеми впровадження». Фахівці НМУ імені О.О. Богомольця представили доповідь «Шляхи підвищення ефективності системи охорони здоров’я: думка студентів-медиків». В її обговоренні взяли участь колеги-науковці та працівники практичної охорони здоров’я, економісти, представники страхових організацій з України та Польщі.

Голова оргкомітету Міжнародного фінансового форуму, Президент Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк подякував спікерам та гостям за особисту участь, підтримку ідей якісного реформування страхового ринку України.

Було висловлено впевненість, що прогресивні ідеї, озвучені на форумі, стануть джерелом подальших рішень, направлених на розвиток страхування в Україні та будуть реалізовані найближчим часом.