НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa соціальної медицини та громадського здоров’я

Інформація для студентів

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Графік чергувань викладачів з метою консультування самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін

 

3 курс 221 Стоматологія

3 курс 221 Стоматология (русский язык обучения)

3rd course 221 Dentistry

 

3 курс 222 Медицина

3 курс 222 Медицина (русский язык обучения)

3rd course 222 Medicine

 

4 курс 222 Медицина

4 курс 222 Медицина (русский язык обучения)

4th course 222 Medicine

 

 

6 курс

 

 

 

 

3 КУРС

*Соціальна медицина, громадське здоров’я

медичні факультети

 

*Социальная медицина, общественное здоровье

факультет подготовки иностранных граждан, медицинский (русский язык обучения)

 

*Social medicine, public health

Faculty on training foreign citizens, medical

 

*Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини

стоматологічний факультет

 

*Социальная медицина, общественное здоровье и основы доказательной медицины 

факультет подготовки иностранных граждан, стоматологический

(русский язык обучения)

 

*Social medicine, public health and the basics of evidence-based medicine

Faculty on training foreign citizens, dental

 

4 КУРС

*Соціальна медицина, громадське здоров’я

медичні факультети

 

*Социальная медицина, общественное здоровье

факультет подготовки иностранных граждан, медицинский (русский язык обучения)

 

*Social medicine, public health

Faculty on training foreign citizens, medical

 

 

5 КУРС

*Соціальна медицина, організація охорони здоров’я

медичні, медико-психологічний факультети

 

*Социальная медицина, организация здравоохранения

факультет подготовки иностранных граждан, медицинский (русский язык обучения)

 

*Social medicine and health care organization

Faculty on training foreign citizens, medical

 

 

6 КУРС

*Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я

медичні факультети, медико-психологічний факультет

медичні, медико-психологічний факультети

 

*Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения

факультет подготовки иностранных граждан, медицинский (русский язык обучения)

 

*Social medicine, health care organization and economic

Faculty on training foreign citizens, medical