НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa соціальної медицини та громадського здоров’я

Видавнича діяльність

СПИСОК

підручників та посібників

співробітників кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Кількість сторінок

Прізвище

співавторів

Підручники

1

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Друк.

Підручник. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2000.

680

Москаленко В.Ф.

Вороненко Ю.В.

Процек О.Г.

та ін.

2

Біостатистика

Друк.

Підручник. Київ, «Книга плюс», 2009.

184

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Голубчиков М.В.

Лєдощук Б.А.

Лєхан В.М.

Огнєв В.А.

Литвинова Л.О.

Максименко О.П.

Тонковид О.Б.

3

Соціальна медицина і організація охорони здоров’я для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації

Друк.

Підручник. Київ, «Книга плюс», 2010.

328

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Литвинова Л.О.

Децик О.З.

та ін.

4

Економіка охорони здоров’я

Друк.

Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2010.

288

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Таран В.В.

Лєхан В.М.

та ін.

5

Экономика здравоохранения

Друк.

Учебник. Винница: Нова Книга, 2010.

144

Москаленко В.Ф.

Гульчий О.П.

Таран В.В.

Лехан В.Н.

и др.

6

Health Economics

Друк.

Textbook. Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2010.

112

Moskalenko V.

Hulchiy O.

Taran V.

Glazunova Y.

et al.

7

Громадське здоров’я

Друк.

Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2012.

560

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Грузєва Т.С.

Лєхан В.М.

та ін.

Посібники

8

Методологічні засади Галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 1101 “медицина”

Друк.

Навчальний посібник. Київ, „Книга плюс”, 2004.

16

Москаленко В.Ф.

Амосова К.М.

Булах І.Є.

Волосовець О.П.

та ін.

9

Навчально-методичний посібник для самостійного виконання практично-орієнтованих курсових робіт з дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я»

Друк.

Посібник. Київ, 2005.

48

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Грузєва Т.С.

Кухленко Г.В.

та ін.

10

Медична освіта у світі та в Україні

Друк.

Навчальний посібник. Київ, «Книга плюс», 2005.

384

Москаленко В.Ф.

Поляченко Ю.В.

Пєрєдєрій В.Г.

Волосовець О.П.

та ін.

11

Медицинское образование в мире и в Украине

Друк.

Учебное пособие. Харьков, «ИПП «Контраст», 2005.

464

Москаленко В.Ф.

Поляченко Ю.В.

Передерий В.Г.

Волосовець А.П.

и др.

 

 

12

Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина друга. Педіатричний профіль. Акушерство та гінекологія. Гігієнічний профіль.

 

Друк.

Навчальне видання. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з медичних дисциплін. Київ, 2005.

417

Москаленко В.Ф.

Волосовець О.П.

Яворовський О.П.

Булах І.Є.

Остапюк Л.І.

Палієнко І.А.

Мруга М.Р.

13

Программные тестовые вопросы по социальной медицине и организации здравоохранения

Друк.

Учебное пособие. Киев, «Книга плюс», 2006.

140

Москаленко В.Ф.

Гульчий О.П.

Грузева Т.С.

Кухленко Г.В.

и др.

14

Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету)

Друк.

Навчальний посібник. Київ, Книга плюс, 2006.

116

Москаленко В.Ф.

Гульчій Л.П.

Грузева Т.С.

Кухленко Г.В.

та ін.

15

Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня

Друк.

Навчальний посібник. Харків, «Контраст», 2006.

296

Москаленко В.Ф.

Грузєва Т.С.

Іншакова Г.В.

 

 

Монографії

  • Стан здоров’я населення України та діяльність медичної галузі (2001 р.) / В.Ф. Москаленко, В.М. Пономаренко, Т.С. Грузєва та ін. – К., 2002. – 384 с.
  • Система управління якістю медичної освіти в Україні / І.Є. Булах, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко та ін. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2003. – 212 с.
  • Система забезпечення якості підготовки медичних кадрів в Україні / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.П. Волосовець та ін. – К.:Книга плюс, 2007. – 40 с.
  • Москаленко В.Ф., Галієнко Л.І., Грузєва Т.С. Здоров’я та охорона здоров’я населення України: європейський вимір [Атлас]. – К., 2009. – 240 с.

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я