НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa соціальної медицини та громадського здоров’я

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник – Гречишкіна Наталія Володимирівна, доцент,

(тел. 044 236-01-22, електронна пошта hrechyshkina@ukr.net).

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

План навчально-методичних засідань

 

Нормативні документи, за якими відбувається навчання

Закон України «Про вищу освіту»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

3 курс 221 Стоматологія

3 курс 222 Медицина

4 курс 222 Медицина

5 курс 221 Стоматологія

6 курс 1201 Медицина 7.12010001 «Лікувальна справа»

6 курс 1201 Медицина 7.12010002 «Педіатрія»

6 курс 1201 Медицина 7.12010004 «Медична психологія»

 

Поточні тематичні плани лекцій, практичних та самостійних занять

3 курс 221 Стоматологія  «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини» 

3 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

4 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

5 курс 1201 Медицина «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я»

6 курс 1201 Медицина «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я»

 

 

 

Навчально-методичне забезпечення

 

3 курс_221_Стоматологія/Dentistry_лекції/лекции/lectures

3 курс_222_Медицина/Medicine_ лекції/лекции/lectures

4 курс_222_ Медицина/Medicine_ лекції/лекции/lectures