НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa соціальної медицини та громадського здоров’я

Навчально-методична робота

 

План навчально-методичних засідань

Розподіл груп між викладачами

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами 4-6 курсів медичних, медико-психологічного факультетів, факультету підготовки лікарів ЗСУ та 3 курсу, стоматологічного факультету, які навчаються за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «медична психологія»,  «стоматологія».

Згідно з навчальним планом на кафедрі викладаються дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я (в т.ч. біостатистика)», «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я» відповідно до типових навчальних програм, розроблених співробітниками кафедри.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Система передбачає ротацію модулів та поступове навчання на одній кафедрі впродовж IV , V , VI років навчання.

Кафедра є опорною з навчальної дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я». Співробітниками кафедри розробляються навчальні програми готуються і видаються підручники та навчальні посібники. Щорічно на кафедрі відбуваються методичні наради із завідуючими однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України. У роботі засідань опорної кафедри беруть участь вітчизняні та зарубіжні вчені, викладачі, організатори охорони здоров’я.

Провідними викладачами кафедри розроблено типові навчальні програми з дисциплін:

  • «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я» для спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа» – 2014 р.;
  • «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я» для спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа», 7.110110 «Медична психологія» –2014 р.;
  • «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я та біостатистика» для спеціальності 7.110110 «Медична психологія» – 2012 р.;
  • «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» для спеціальності 7.110106 «Стоматологія» – 2012 р.;
  • «Біостатистика та клінічна епідеміологія» (курс за вибором) для спеціальності 7.110106 «Стоматологія» – 2012 р.;

Співробітниками кафедри підготовлено та розповсюджено серед ВМНЗ України підручники та посібники:

 

№ з/п Автори Назва видання Вид видання
1 Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Грузєва Т.С.

Лєхан В.М. та ін.

Громадське здоров’я – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 560 с. Підручник
2 Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Литвинова Л.О.

Децик О.З. та ін.

Соціальна медицина і організація охорони здоров’я для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації. – К.:Книга плюс, 2010. – 328 с. Підручник
3 Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Голубчиков М.В.

Лєдощук Б.А. та ін.

Біостатистика. – К.:Книга плюс, 2009. – 184 с. Підручник
4 Москаленко В.Ф.

Грузєва Т.С.

Іншакова Г.В.

Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня. – Х.:Контраст, 2006. – 296 с. Навчальний посібник
5 Москаленко В.Ф.

Гульчий О.П.

Грузева Т.С.

Кухленко Г.В. и др.

Программные тестовые вопросы по социальной медицине и организации здравоохранения.- К.:Книга плюс, 2006. – 140 с. Учебное пособие
6 Москаленко В.Ф.

Гульчій Л.П.

Г.В.Кухленко та ін.

Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету). – К.:Книга плюс, 2006. – 116 с. Навчальний посібник
7 Вороненко Ю.В.

Гульчій О.П.

Дяченко М.О.

Кухленко Г.В.

Прус Л.О.

Чуйко А.П. та ін.

Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я (за ред. Ю.В. Вороненка, – вид. друге, переробл. та доп. – Тернопіль. “Укрмедкнига”. 2001.- 316 с Посібник
8 Вороненко Ю.В.

Москаленко В.Ф.

та ін.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (за ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка). Підручник. Тернопіль. “Укрмедкнига”. 2000. – 680 с. Підручник

 

 

Колектив кафедри організовує та проводить семінари, майстер-класи, відкриті лекції за участю видатних науковців і організаторів охорони здоров’я провідних вітчизняних та зарубіжних наукових та освітніх закладів.

У 2015 та 2016 роках проведено науково-освітній тренінг Каролінського Інституту (Стокгольм, Швеція) з епідеміології, який організовано в рамках довгострокового науково-дослідного співробітництва між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця і Каролінським Інститутом, та розраховано на слухачів післядипломного рівня – інтернів, ординаторів, аспірантів, молодих вчених.

Перший в Україні тренінг ВООЗ з основ доказової медицини для викладачів ВМНЗ IV рівня акредитації за участю регіонального радника ЄРБ ВООЗ, провідних фахівців Європи було організовано і проведено в 2009 р. Також організовано і проведено у 2009 р. майстер-клас з питань підготовки менеджерів охорони здоров’я у Північній Америці професором Університету Алабами у Бірмінгемі Робертом Хернандесом.

У 2006-2007 роках співробітники кафедри брали участь в організації та проведенні в НМУ семінару Європейського регіонального бюро ВООЗ з питань використання інструментарію і методик для оцінки кадрових ресурсів і формування кадрової політики охорони здоров’я в країнах Європейського регіону. Майстер-клас з епідеміологічних досліджень у 2006 р. було проведено директором Інституту медицини навколишнього середовища Каролінського інституту, професором Йораном Першагеном (Швеція).

В рамках програми безперервної наукової освіти студентів та молодих науковців університету у 2016-2017 рр. на кафедрі організовано та прочитано цикл лекцій «Наукове дослідження: від А до Я» під час яких слухачів ознайомлено з сучасними методиками планування та проведення наукового дослідження, застосуванням належного статистичного інструментарію під час виконання роботи, правилами представлення та публікації результатів дослідження.

Впродовж 7 років кафедри була визначена МОН України як базова для проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) з навчальної дисципліни «соціальна медицина та організація охорони здоров’я». У цьому заході брали участь студенти з усіх ВМНЗ України та ВНЗ, в яких є медичні факультети. Програма заходу передбачала змагання студентів у знанні теоретичних основ предмету згідно з програмою викладання, вирішення практичних завдань та конкурс творчих робіт. Крім цього, учасникам олімпіади пропонувалась культурна програма, яка включала екскурсії, відвідання театрів , музеїв тощо.

Переможці ВСО нагороджувались грамотами, заохочувальними дипломами, призами та подарунками. Співробітники кафедри, організатори ВСО, отримують подячні слова і листи від студентів та викладачів інших ВНЗ за високий рівень підготовки заходу, доброзичливе ставлення до учасників, забезпечення належних умов проживання, харчування, роботи та відпочинку.