НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра офтальмології

Громадська та виховна робота

відповідальний – асистент, к.мед.н. Салата Павло Миколайович

 

Принципи та форми громадськ ої та виховн ої робот и на лекціях та практичних заняттях з офтальмологіїї:

  • формування світогляду
  • патріотичне виховання
  • активна участь у громадських заходах НМУ
  • здоровий спосіб життя
  • традиції та сучасність
  • етико-правові аспекти
  • екологічне виховання

 

Участь в акціїї ОКЛ «День здоров’я»

 

 

Виступи на радіо та телебаченні:

 

Виступи на телебаченні

29.07.2010 ICTV Провокатор

23.10.2010 3Д кино объ емный мир

30.10.2010 Глаза в темноте

03.09.2010 Утро с ИНТЕРом

28.09.2010 21:00 Гамма новин Чи безпечне 3Д кіно

14.10. 21:00 Новий канал. Новини Репортаж про збірну України з футболу

07.11.2010 15:10 Инфошок 3Д революция изображения

01.11.2010 22:05 Инфошок Індустрія краси

 

 

Доповідь доцента Баран Т.В. «Історія Національного медичного університету та кафедри офтальмології» на засіданні офтальмологічного товариства м. Києва

 

Майбутні лікарі крім оволодіння високим рівнем фахової майстерності повинні виховувати у себе високі морально-етичні якості, постійно підвищувати культурний рівень, запобігати негативним явищам у власному оточенні.

 

 

На кафедрі офтальмології НМУ фахово-наставницька робота проводиться з молодими викладачами, аспірантами, клінічними ординаторами, інтернами та студентами. До неї залучаються найбільш досвідчені викладачі кафедри, які особистим прикладом впливають на становлення фахової підготовки лікарів.

 

 

На засіданнях кафедри розглядаються питання виховної роботи. Затверджується список викладачів-кураторів. Кураторська робота проводиться у позаурочний час, а також під час проведення лекцій та практичних занять.

Куратори груп і зав. кафедрою проводять з студентами зустрічі, бесіди, пропонують студентам по можливості відвідувати театри, музеї, спортивні заходи.

 

Чергування у гуртожитку в святкові дні.

Згідно розпорядження деканату 2 медичного факультету, кураторська робота виконується також на 7 поверху гуртожитку №7. На засіданні кафедри обговорюються питання щодо цієї роботи: складено та затверджено графік відвідування гуртожитку викладачами кафедри. Під час відвідування гуртожитку куратори звертають свою увагу на дотримання студентами правил проживання, санітарний стан кімнат та інших приміщень.

При можливості надають студентам, що мешкають у гуртожитку, допомогу у вирішенні побутових питань, консультації.

 

На кафедрі діє студентський науковий гурток, де науково-дослідну роботу та поглиблене вивчення офтальмології проводять студенти 4-6 курсів медичних факультетів університету. На протязі року в гуртку займається біля 15 гуртківців. Проводяться дослідження з різноманітних проблем офтальмології: травма ока, функціональна діагностика зорових функцій, дія гіпотензивних препаратів при глаукомі, новоутворення органу зору та багато інших. Звітом про проведену наукову роботу є доповіді про отримані результати, виступи на науково-практичних конференціях, студентських наукових конференціях. Гуртківці кафедри мають дипломи переможців. Багато членів наукового студентського гуртка мають друковані роботи.