НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри неврології

Соколова Лариса Іванівна – доктор медичних наук, професор

посада – професор

наукова ступінь – доктор медичних наук

звання – професор

Після закінчення трьох курсів Харківського медичного інституту, продовжила навчання на медичному факультеті Київського медичного інституту, який закінчила у 1979 році з дипломом з відзнакою.

Наукові дослідження присвячені проблемам діагностики та лікування розсіяного склерозу, вірусних та судинних уражень нервової системи. У 1998 р. захистила докторську дисертацiю на тему “Клініко-патогенетична характеристика розсіяного склерозу, сучасні підходи до діагностики та лікування”.

Має вищу квалiфiкацiйну категорію з неврології. Веде лікувально-консультативну роботу у профільних відділеннях КМКЛ № 4, є постійним консультантом служби санітарної авіації при МОЗ України.

Член апробаційної ради НМУ „Нервові хвороби та психіатрія”, член Європейського неврологічного товариства, головний редактор „Українського неврологічного журналу”. Керівник наукового студентського гуртка на кафедрі. Відповідальний виконавець планової НДР кафедри з проблеми розсіяного склерозу. Відповідає за підго­тов­ку методичних матеріалів і проведення навчання з групами англомовних студентів.

Автор більше 160 науково-методичних праць, має авторські свідоцтва на винахід, деклараційні патенти. Співавтор підручника „Нервові хвороби”, методичних реко­мендацій з нервових хвороб для викладачів і студентів, збірника тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.

 

 

Мяловицька Олена Анатоліївна, 1960 р.н.

посада – професор,

наукова ступінь — д. мед. н.,

звання – професор ,

наукові інтереси – демієлінізуючі захворювання нервової системи, захворювання екстрапірамідної системи, цереброваскулярна патологія

консультативна робота – консультації хворих у неврологічному відділенні № 1 Київської міської клінічної лікарні №3.

Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут у 1983 році.

З 1983 по 1985 рр. навчалась у клінічній ординатурі за фахом «нервові хвороби» у НДІ геронтології АМН України. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію «Клініко-фізіологічна характеристика вікових змін екстрапірамідної моторики при старінні та початкових стадіях паркінсонізму».

У 1993 році за конкурсом обрана на посаду асистента кафедри нервових хвороб Київського медичного інституту.   З 1996 року до 2012 працювала  доцентом кафедри неврології НМУ. У 2005 році захистила докторську дисертацію „Клініко-нейропсихологічна, магнітно-резонансно-томографічна характеристика розсіяного склерозу, система його діагностики та лікування”. З вересня 2012 року працює на посаді професора кафедри неврології. В лютому 2016 отримала звання професор кафедри неврології. Упродовж 2010- 2016 – експерт ДАК МОН України з внутрішньої медицини.

Автор понад 167 наукових праць та 13 деклараційних патентів на винаходи. Спіавтор 4 підручників  «Нервові хвороби» (2003), «Неврологія» (2008), «Неврология » російською мовою (2010), «Neurology» (2012) англійською мовою,  шести навчальних посібників.

Підготувала 4 кандидатів медичних наук, є науковим консультантом 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій.

Мяловицька О.А. – лікар вищої валіфікаційної категорії, в повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу в неврологічних відділеннях Київської  міської клінічної лікарні №3  м. Києва, відповідальна за науково-дослідну роботу з проблеми розсіяного склерозу, лікувальну роботу кафедри на клінічній базі КМКЛ №3, навчання лікарів-інтернів на кафедрі неврології . Консультант клінічної лікарні при Кабінеті Міністрів України «Феофанія». Нагороджена Подякою мера м. Києва. Член Української товариства неврологів, психіатрів та  наркологів, Академії практикуючих неврологів.

 

 

Черенько Тетяна Макарівна

посада – професор

наукова ступінь – д. мед. н.,

звання – професор ,

проректор з наукової роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

наукові інтереси – судинні захворювання нервової системи, нейроавтоімунні процеси.

консультативна робота – консультації хворих у відділенні цереброваскулярної патології та відділенні неврології Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1979 році

По 1983 –клінічна ординатура з неврології в інституті геронтології АМН СРСР під керівництвом заслуж. діяча науки та техніки проф М.Б. Маньківського

З 1983по1993роки – м.н.с., науковий та .ст. науковий співробітник лабораторії нейроімунології інституту нейрохірургії імені акад О.П. Ромаданова,.( керівник – засл. діяч науки та техніки України професор Лісяний М.І.).Кандидат мед.наук з 1989 р.; розробила метод імуноферментного аналізу для визначення автосенсибілізації до нейроспецифічних білків у хворих з неврологічною патологією.

З 1993р.- асистент , з 2003 р – доцент кафедри кафедри неврології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця; стаж педагогічної роботи 17 років. Співавтор підручників «Неврологія» для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації (українською та російською мовами), метод. рекомендацій з неврології для студентів та викладачів.

Має вищу квалiфiкацiйну категорію з неврології. Веде лікувально-консультативну роботу у профільних відділеннях КМКЛ № 4, відповідає за здійснення екстренної медичної допомоги обласним центрам співробітниками кафедри та є постійним консультантом цією служби при МОЗ України.

Відповідальний виконавець наукової роботи кафедри з проблем судинної патології протягом 15 років ., приймає участь в підготовці наукових кадрів (студентів – гуртківців, магістрів, керує виконанням дисертаційної роботи, рецензує дисертації та інші наукові роботи, виступає офіційним опонентом). Співавтор монографії «Ишемический инсульт: эволюция взглядов на стратегию лечения» та розділів в 3-х монографіях, посібника для неврологів , опублікувала більше 100 наукових праць, має авторське свідоцтво на винахід, деклараційні патенти, рац пропозиції.

Наукові дослідження присвячені проблемам діагностики та лікування судинних захворювань та нейроімунній патології . В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції запально-нейроімунних реакцій у хворих з ішемічним інсультом».

Ілляш Тетяна Іванівнак.мед.н. (1979) , доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 1993).

Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут у 1972 році. Упродовж 12 років є відповідальною за навчально-методичну роботу на кафедрі. Основні напрямки наукової діяльності: судинні та демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Автор 95 наукових праць, співавтор 3 підручників та 10 навчальних посібників.

 

 

 

 

Прокопів Марія Мирославівнак.мед.н. (1989), доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 1999). Заслужений лікар України. Головний позаштатний невролог ДОЗ м. Києва

Закінчила Івано-Франківський медичний інститут у 1981 році. Основні напрямки наукової діяльності: судинні та демієлінізуючі захворювання головного мозку.

Автор понад 60 наукових праць, авторського свідоцтва на винахід, 14 деклараційних патентів, раціоналізаторських пропозицій, співавтор монографії, 2 підручників, 5 методичних рекомендацій.

 

 

 

Микола Григорович Матюшко

доцент, к.м.н.

лікувальна робота – консультація хворих в неврологічному відділенні №1 КМКЛ №4

В 1985 році закінчив КМІ імені О.О. Богомольця. Після закінчення інтернатури з неврології працював старшим лаборантом кафедри нервових хвороб і по сумісництву лікарем невропатологом в КМКЛ №7. З 1989 року по 2001 працював асистентом кафедри. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію «Стан зорового аналізатора у хворих на розсіяний склероз». З 2001 року і по сьогодні -доцент кафедри неврології. Є автором 40 наукових робіт, співавтором 5 патентів на винахід: «Спосіб лікування невропатії лицьового нерва», «Спосіб лікування невропатії трійчастого нерва», «Спосіб лікування хворих на розсіяний склероз».

Лікар вищої категорії.

 

 

Наталя Степанівна Турчина

доцент, к.м.н.

лікувальна робота – консультація хворих в неврологічному відділенні Олександрівської лікарні

У 1985 році закінчила Київський медичний інститут.

З 1985 по 1987 роки навчалася в інтернатурі, після закінчення якої зарахована на посаду лікаря-невропатолога неврологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні м.Києва імені ордена Жовтневої революції. З грудня 1987 по грудень 1991 р. працювала старшим лаборантом лабораторії по вивченню проблем розсіяного склерозу науково-дослідного лабораторного центру Київського медичного інституту. В 1991 р. за конкурсом обрана на посаду асистента, а в травні 2004 року на посаду доцента кафедри неврології, де працює по теперішній час.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою “Клініко-генеалогічний аналіз деяких факторів ризику при розсіяному склерозі” за спеціальністю 14.01.15 – “Нервові хвороби”. Є автором 45 наукових праць та 5 деклараційних патентів на винахід. Стаж науково-педагогічної роботи 19 років. Наукова тематика за останній час – судинні захворювання нервової системи та вірусна інфекція.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, в повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу у відділенні ЦВЗ Олександрівської клінічної лікарні, консультує хворих з інших відділень, проводить консультативний прийом хворих в поліклініці Олександрівської клінічної лікарні, консультує хворих за лінією санітарної авіації.

Протягом 12 останніх років виконує суспільну роботу – працює вченим секретарем Вченої Ради медичного факультету №2 Національного медичного університету. Нагороджена Подякою міського голови та Грамотою МОЗ України.

 

 

Крилова Вікторія Юрієвна

Посада – доцент

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Звання – доцент

Наукові інтереси – епілепсія, судинні захворювання.

Консультативна робота – консультація хворих в неврологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні.

Закінчила у 1981 році педіатричний факультет Київського медичного інституту, навчалась в інтернатурі по спеціальності «педіатрія» в обласній клінічній лікарні м. Житомира. Працювала дільничним педіатром, а з 1985 по 1989 рік – ординатором неврологічного відділення дитячої обласної лікарні м. Житомира.

З 1989 по 1991 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1991 по 1994 – в очній аспірантурі на кафедрі дитячої психоневрології Київського інституту удосконалення лікарів.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Клініко-біохімічне обґрунтування застосування антиоксидантів в комплексній терапії епілепсії у дітей». В тому ж році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри нервових хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця., а з 2005 року обійняла посаду доцента кафедри неврології цього ж навчального закладу.

Автор понад 50 наукових праць, двох деклараційних патентів, двох раціоналізаторськіх пропозицій, співавтор підручників «Неврологія» (2008), «Неврология» російською мовою (2010), трьох сетодичних розробок для іноземних студентів англомовної системи навчання .

З 2004 року Крилова В.Ю. – заступник декана по роботі з іноземними студентами. Крилова В.Ю. відповідальна за роботу з іноземними студентами на кафедрі. На базі Олександрівської клінічної лікарні оглядає хворих, що поступили на госпіталізацію в неврологічне відділення за невідкладними показами та курує хворих, що знаходяться на лікуванні. Є постійним консультантом служби санітарної авіації при МОЗ України.

 

 

Довбонос Тетяна Анатоліївна – к.мед.н. (2002), доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2002), який закінчила з відзнакою в 1998 році. Основні напрямки наукової діяльності: судинні захворювання нервової системи.

Автор понад 20 наукових праць, методичної рекомендації, співавтор монографії, деклараційних патентів.

 

 

 

 

Володимир Степанович Мельник

10.08.1976 р.н., доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету №1

лікувальна робота – консультування хворих в неврологічному відділенні №2, проведення транскраніальної дjпплерографії та допплерографії магістральних артерій голови (Київська міська клінічна лікарня №4).

Закінчив Вінницький Державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2000 році. У 2001-2002 роках пройшов навчання в інтернатурі та з 2002 по 2004 рік – в клінічній ординатурі на кафедрі Нервових хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

На кафедрі працює з 1 вересня 2004 року (асистент кафедри), потім в 2011 році обраний на посаду доцента кафедри, а з 30 грудня 2015 року – професор кафедри неврології.

З жовтня 2005 по вересень 2013 року – заступник декана медичного факультету №2. З 1 жовтня 2013 року – декан медичного факультету №1.

В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого».

В 2015 році докторську дисертацію на тему «Перебіг ішемічного інсульту залежно від генетичного поліморфізму та змін системи гемостазу»

Автор та співавтор 86 наукових публікацій, в тому числі 6 у виданнях віднесених до науковометричної бази Scopus, 2 – розділи у монографіях, 1 — методичні рекомендації та 3  деклараційні патенти. Індекс Гірша –  1,0 в науковометричній базі Scopus (профіль в Scopus) та 4,0 – в науковометричній базі Google Scholar (профіль в Google Scholar)”.

Лауреат першої премії „Інтелект молодих на службу столиці” за 2005 рік в номінації „Нові методи лікування найпоширеніших хвороб. Нові аспекти поліпшення санітарно-епідеміологічного стану в місті. Нові продукти харчування. Новітні біотехнології.”

Двічі отримував грант від Європейського неврологічного товариства. В червні 2005 та березні 2017 років – проходив навчання на семінарах з неврології від „Weill Medical College of Cornell University” в м. Зальзбург (Австрія).
lysenukЛисенюк Віктор Павлович , профессор кафедри неврології, доктор медичних наук, завідувач кафедри неврології та реабілітаційної медицини по 2016 рік. Дійсний член Міжнародного коледжу акупунктури та електротерапії (США), Почесний член Всеукраїнської Асоціації фізіотерапевтів і курортологів, Голова Проблемної Комісії МОЗ та НАМН України “Нетрадиційні методи діагностики, лікування та реабілітації”, входить до складу редколегій 5 наукових журналів

 

 

 

 

 

 

Заводнова Зінаїда Іванівна, к.м.н., асистент кафедри.

У 1971 році закінчила з відзнакою Львівський медичний інститут, потім 1 рік навчалася в інтернатурі по  неврології, працювала лікарем невропатологом у Львівській залізничній лікарні, а з 1985 по 1994 рік зав. відділенням цієї ж лікарні, головним невропатологом Львівської залізниці.

В 1981 році захистила кандидатську дисертацію.

З 1994 року працюю на кафедрі, лікар вищої категорії, веду лікувально- консультативну роботу в неврологічному відділенні Центрального госпіталя МВС України.

Автор більш 67 науково-методичних робіт, співавтор методичних рекомендацій  по неврології для викладачів та студентів, збірника тестових завдань по неврології на українській та російських мовах для вищих медичних закладів, клінічних задач по неврології. Наукові інтереси- демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Є  постійним консультантом служби сан. авіації при МОЗ України.

 

 

 

 

Лобанова Ірина Сергіївна – к.мед.н. (2011), асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2011), який закінчила з відзнакою в 2006році. Основні напрямки наукової діяльності: демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Автор понад 30 наукових праць, 5 деклараційних патентів на винахід

 

 

 

 

 

 

Пантелеєнко Лариса Василівна – к.мед.н., доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2015 р.).

У 1997 році закінчила НМУ з відзнакою, у 1998 р. – інтернатуру з неврології та магістратуру, отримала диплом з відзнакою. Після закінчення клінічної інтернатури у 2000 р. працювала лікарем-неврологом в клінічних лікарнях м.Києва,

З 2002 по 2005 рр. перебувала в США. Склала ліцензійні лікарські іспити USMLE, отримала сертифікат. Проходила стажування в Госпіталі Маунт Синай (Нью-Йорк, США).

З 2007 по 2010 рр. навчалась в аспірантурі за фахом “неврологія”. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію.

2010-2012 рр. працювала головним лікарем ТОВ “АЦМС “Судинна безпека”.

З 2012 р. – асистент, а з 2015 р. – доцент кафедри неврології НМУ ім. О.О.Богомольця.

Лікар віщої категорії. Має спеціалізацію з організації та управління охороною здоров’я. Основні напрямки наукової діяльності: судинні захворювання нервової системи.

Автор 32 наукових праць, з яких  – 1 розділ монографії, 1 патент на корисну модель

 

 

 

Гудзенко Ганна Володимирівна – к.мед.н. (2013), асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2012).

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

У 2004 – 2006 роках навчалась у клінічній ординатурі на базі Відділу фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи Інституту геронтології АМН України. З 2013 року займає посаду заступника декана першого медичного факультету.

Основні напрямки наукової діяльності: демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Автор 27 наукових праць, 1 патенту на винахід.

 

 

 

antonenko

Антоненко Катерина Володимирівна – к.мед.н. (2014 р.), доцент кафедри неврології (2017р.) Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, який закінчила з відзнакою в 2009 році.

Автор та співавтор понад 65 наукових праць, 1 патенту на винахід, 2 інформаційних листів та 2 методичних рекомендацій. Основні напрямки наукової діяльності присвячені судинним захворюванням головного мозку. Приймає активну участь у вітчизняних та європейських неврологічних конференціях. Проходила стажування у клініках Австрії та Італії. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

Лікар першої кваліфікаційної категорії, в повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу на базі Олександрівської клінічної лікарні.

 

 

 

Рогоза Світлана Володимирівна – к.мед.н. (2016), асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2012 р.), який закінчила у 2004 році.

З 2005 по 2007 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2005 по 2012 роки працювала на посаді лікаря-невролога Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії (з 2017 р.), в повному обсязі проводить лікувально-консультативну роботу на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Основний напрямок наукової діяльності – судинні захворювання нервової системи.

Автор 23 наукових праць, співавтор монографії.

 

 

 

 

 

 

 

Радзіховська Наталія Станіславівна – асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2001 році. З 2001 по 2002 р. навчалась в інтернатурі за фахом «нервові хвороби» в НМУ імені О.О. Богомольця. З 2002 по 2017 рік працювала лікарем-неврологом ІІ неврологічного відділення КМКЛ № 4. З 2012 по 2016рр. навчалась в заочній аспірантурі за фахом «неврологія». Виконана кандидатська дисертація на тему «Сексуальна дисфункція у хворих на розсіяний склероз, залежність від перебігу захворювання та лікування». Основні напрямки наукової діяльності: демієлінізуючі захворювання нервової системи. З 2013 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.Приймає участь у вітчизняних та європейських неврологічних конференціях.Автор та співавтор 19 наукових праць. Лікар вищої кваліфікаційної категорії (з 2014р.), в повному обсязі проводить лікувально-консультативну роботу на базі КМКЛ № 4.

 

 

 

 

 
trepet

Трепет Ганна Сергіївна – кандидат медичних наук( з 2017 р.), асистент (з 2016 р.) кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, який закінчила з відзнакою у 2011 році.  Працювала старшим лаборантом кафедри неврології  з 2011р.  по  2016 р.  і  за сумісництвом асистентом  кафедри з 2014 р. по квітень  2016 р. Виконана кандидатська дисертація на тему «Ізольовані інфаркти мозочка: особливості координаторних та нейропсихологічних порушень у динаміці лікування в гострий і відновний періоди». Наукові роботи присвячені проблемам судинних захворювань головного мозку. Виконує  лікувально-консультативну роботу у Київській міській клінічні лікарні №4. Вільно володіє англійською мовою.

Автор 14  наукових робіт, є співавтором 3-х патентів на корисну модель, має 4 міжнародні стендові доповіді.

З вересня 2015 року по теперішній час навчається (заочна форма) в Національній Академії Державного Управління при Президентові України.

 

 

 

 

 

simonenko

Симоненко Григорій Геннадійович. Закінчив Київський медичний інститут ім.О.О.Богомольця у 1986 році. З 1986 по 1989 роки працював лікарем в установах практичної охорони здоров’я м.Києва.

З 1989 по 2000 роки займав посаду молодшого наукового співробітника в Інституті фтизіатрії та пульмонології. У 1993 році за конкурсом обраний на посаду асистента, а у 2015 році – на посаду доцента кафедри неврології та реабілітаційної медицини. Кандидат медичних наук з 1995 року. Доцент кафедри неврології з 2016 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balyckyiБалицький Олександр Петрович ,кандидат медичних наук,  асистент кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоробогатова Ольга Валентинівна – асистент кафедри неврології, кандидат медичних наук, закінчила з відзнакою медичний факультет Луганського державного медичного університету в 1998 році, потім навчалася в клінічній ординатурі на базі кафедри невропатології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти. В 2005 році захистила дисертацію. Має понад 30 наукових праць з актуальних питань невропатології та дитячої неврології.

 

 

 

 

 

 

Гелетюк Юлія Леонідівна – старший лаборант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2012 року), який закінчила з відзнакою в 2012 році, асистент кафедри за сумісництвом (з 2015 р.). Наукові роботи присвячені проблемам судинних захворювань нервової системи.

Автор 9 наукових праць.

 

 

 

 

 

Хижняк Юлія Василівна – старший лаборант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2013 року), який закінчила з відзнакою в 2013 році.

Наукові інтереси – демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Автор 5 наукових праць.

 

 

 

 

 

Дзюба Володимира Степанівна – інженер комп’ютерного класу кафедриневрології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2000).

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, у 1974 році.

 

 

 

 

 

 

Шандюк Вікторія Юріївна – аспірант очної форми навчання кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2012 року), який закінчила з відзнакою в 2012 році. Наукові роботи присвячені проблемам судинних захворювань нервової системи.

Автор 10 наукових праць.

 

 

 

 

 

 

potapovaПотапова Катерина Павлівна – асистент та аспірант кафедри неврології. З відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2016 році, занесена до Книги Пошани університету. У 2018 році закінчила інтернатуру за спецільністю “Неврологія”, наразі працює над виконанням кандидатської дисертації. Сфера наукових інтересів демієлінізуючі та авутоімунні заховрювання.

Автор 10 наукових праць. Опубліковано 2 постерні доповіді на інозмених конгресах у Мадриді та Варшаві.

Член Європейської асоціації неврологів.

 

 

 

 

 

 

lesyaПастухова Марина Володимирівна – старший лаборант кафедри неврології. З відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2018 році. Сфера наукових інтересів: демієлінізуючі захворювання, епiлепсiя, неепiлептичнi пароксизмальнi стани. Володіє навиками статистичного аналізу.