НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Міжнародне співробітництво

Відомо, що наука та одна з її складових – медицина, інтернаціональна, вона не має меж і є надбанням всього людства. Тому міжнародне співробітництво науковців кафедри є важливою передумовою наукового прогресу.

Наукові зв’язки кафедри неврології з відомими Європейськими науковими центрами – це традиція, яка триває впродовж 100-річного періоду історії кафедри. Започаткував цей важливий напрямок роботи перший завідувач кафедри професор М.М.Лапінський. По закінченні медичного факультету університету святого Володимира він у 1895-1896 рр. проходив стажування у Берлінській клініці “Шаріте”. Після повернення додому в 1897 р. захистив дисертацію “О заболеваниях сосудов при страдании первичных нервных стволов или периферических нервов”, а потім його знову відряджають на два роки за кордон. Працюючи в лабораторіях Ф.Гольца, Лунца, він вивчає нову галузь медицини – клінічну електрофізіологію, проходить також стажування у клініках відомих неврологів і психіатрів Німеччини: Г.Ліпмана, Е.Крепеліна, Г.Ерба, Г.Гофмана та Г.Оппенгейма. В еміграції М.М.Лапінський у 1919 р. організував кафедру неврології та психіатрії Загребського університету (Хорватія). Його наукові праці публікувалися не лише в Росії, але й у провідних медичних журналах Німеччини, Франції.

Учень М.М.Лапінського відомий невролог академік Б.М.Маньківський, який очолював кафедру нервових хвороб з 1922 по 1962 рр., вчився не тільки в Київському університеті святого Володимира, але й, перебуваючи в еміграції, слухав лекції у Лейпцигському університеті, проходив стажування в Парижі в клініці П.Марі – учня відомого невролога Ж.-М.Шарко, працював у лабораторії видатного патоморфолога професора К.Монакова у Цюриху в Швейцарії. Багато наукових праць Б.М.Маньківського за 1925-1935 р.р. опубліковані у провідних Європейських медичних журналах.

У 80-х роках ХХ століття співробітники кафедри нервових хвороб, очолюваної професором О.А.Ярошем, тісно співпрацювали з неврологами медичного факультету Дебреценського університету (Угорщина). Одним з важливих напрямків наукової діяльності колективів кафедр двох країн було вивчення епідеміології розсіяного склерозу в Західних регіонах України та Угорщині.

Професор С.М. Віничук представляв нашу країну на загально-європейській погоджувальній нараді неврологів у м. Хельсинборзі (Швеція, 8-10 листопада 1995 р.), присвяченій патронуванню хворих, що перенесли мозковий інсульт, на якій були сформульовані завдання для органів охорони здоров’я країн Європейського регіону до 2005 р.; розвивав співпрацю з Європейським регіонарним бюро ВООЗ, Європейською Федерацією Неврологічних Товариств (EFNS),  Європейським Неврологічним Товариством (ENS), Центром реабілітації неврологічних хворих (Відень, Австрія).

Традиції своїх попередників успішно продовжує і втілює нинішнє покоління кафедри неврології, яку очолює д.мед.н., професор Соколова Л.І. Кафедра підтримує творчі зв’язки з Європейською Академією Неврології (EAN), оскільки є однією з баз для проходження клінічного стажування з неврології (EAN Clinical Fellowship), Європейською Інсультною Організацією (ESO), Міжнародною Інсультною Організацією (WSO). Співробітники кафедри (проф. Л.І.Соколова, проф. О.А.Мяловицька, проф. В.С.Мельник, доцент Н.С. Турчина, к.м.н. К.В. Антоненко та ін.) приймають участь та виступають з доповідями на Всесвітньому і Європейському конгресах неврологів (Берлін, Відень, Лондон, Стамбул, Копенгаген) з питань мозкового інсульту та розсіяного склерозу. Лише за останні 3 роки зроблено 22 доповіді з проблем судинних і демієлінізуючих захворювань нервової системи, опубліковано у зарубіжних виданнях 22 тез та 13 оригінальних статей в рецензованих (peer reviewed) журналах, що індексуються науково-метричними базами Web of Science або Scopus. Загальний  індекс Гірша співробітників кафедри неврології становить 5.

Молоді науковці кафедри досконало володіють англійською мовою, сучасними комп’ютерними технологіями. Асистент кафедри неврології, к.мед.н. Антоненко К.В. у 2015 році проходила стажування в неврологічних клініках Італії та Австрії.

Починаючи з 1965 р. на кафедрі проходили навчання понад 2000 студентів із числа громадян 28 країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.

Кафедра є базою стажування неврології китайськими лікарями з провінції Ганьсу (КНР).

Розвиваючи зв’язки кафедри неврології з міжнародними науковими центрами, співробітники кафедри співставляють свої наукові  дослідження зі здобутками науковців Європи і, звичайно, впроваджують їх у педагогічний процес, лікувальну практику.

mignar1

Проф. Соколова Л.І. разом з українськими колегами-неврологами на

Європейському Конгресі Неврологічних Товариств (EFNS, 2008), м. Мадрид, Іспанія.

mignar2

Проф. Соколова Л.І. виступає з доповіддю на Європейському Конгресі Неврологічних Товариств (EFNS, 2014), м. Стамбул, Туреччина.

mignar3

Проф. Соколова Л.І., проф. Мельник В.С., к.м.н. Антоненко К.В. на Європейському Конгресі Неврологічних Товариств (EFNS, 2014), м. Стамбул, Туреччина.

mignar4

На Європейському Конгресі з дослідження Розсіяного Склерозу (ECTRIMS, 2016), м. Лондон, Велика Британія

mignar5

Проф. Мяловицька О.А. виступає з постерною доповіддю на Європейському Конгресі Неврологічних Товариств (EFNS, 2014), м. Стамбул, Туреччина

mignar6

К.м.н. Антоненко К.В. представляє результати дослідження на Європейській Інсультній Конференції (ESOC, 2016), м. Барселона, Іспанія.

mignar7

Співробітники кафедри приймають участь в міжнародній нараді дослідників-неврологів (2011), м. Прага, Чехія.

mignar8

Співробітники кафедри неврології на міжнародному неврологічному конгресі (2012), м. Леон, Франція

mignar9

Проф. Соколова Л.І., доц. Довбонос Т.А. на міжнародній нараді дослідників-неврологів, м. Мілан, Італія.

mignar10