НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Інформація для студентів

 

Календарно-тематичний план для дистанційного навчання

Регламент перескладання ПМК (дистанційне навчання)

Регламент проведення ПМК ( дистанційне навчання)

Регламент проведення ПМК (стоматологічний факультет, дистанційне навчання)

Регламент проведення ПМК для студентів 4 курсу стоматологічного факультету під час дистанційного навчання

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ – весняно-літній семестр 2019/2020 н.р.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ – осінній семестр 2019/2020 н.р.

 

Календарно-тематичний план проведення повторного та поглибленого вивчення неврології для студентів IV курсу медичних факультетів у 2019-2020 н.р.

 

Інформація для студентів 4 курсу медичних та стоматологічного факультетів на осінній семестр 2019-2020 н.р.

Тематичний план практичних занять з неврології для студентів IV курсу медичних факультетів

Тематичний план практичних занять з неврології для студентів IV курсу медико-психологічного факультету

Тематичний план практичних занять для студентів IV курсу стоматологічного факультету

Розклад занять кафедри

Календарно-тематичні плани лекцій

Календарно-тематичні плани практичних, семінарських та СРС

Графік проведення підсумкового модульного контролю 4 курс

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів

Критерії поточного оцінювання

Критерії оцінювання ПМК

Питання для підготовки до ПМК

Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент при підготовці до ПМК

Робочий зошит (СРС з підготовки до практичних занять)

Робочий зошит (СРС з тем, що не виноситься на практичних заняттях та лекції)

Методичні вказівки до практичних занять

 

 

 

ІНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ (РУССКИЙ ЯЗЫК) 2019-2020