НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Інформація для студентів

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ – осінній семестр 2019/2020 н.р.

 

Інформація для студентів 4 курсу медичних та стоматологічного факультетів на осінній семестр 2019-2020 н.р.

Розклад занять кафедри

Календарно-тематичні плани лекцій

Календарно-тематичні плани практичних, семінарських та СРС

Графік проведення підсумкового модульного контролю 4 курс

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів

Критерії поточного оцінювання

Критерії оцінювання ПМК

Питання для підготовки до ПМК

Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент при підготовці до ПМК

Робочий зошит (СРС з підготовки до практичних занять)

Робочий зошит (СРС з тем, що не виноситься на практичних заняттях та лекції)

Методичні вказівки до практичних занять

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ – ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2018-2019 Н.Р.

 

ІНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ (РУССКИЙ ЯЗЫК) 2018-2019

 

INFORMATION FOR STUDENTS 2018-2019