НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Громадська та виховна робота

Виховна та громадська робота є важливим видом діяльності кафедри мікробіології, вірусології та імунології і спрямована на вдосконалення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри і підвищення наукового рівня викладання з метою вдосконалення підготовки висококваліфікованих медичних кадрів, формування наукового світогляду у студентів, виховання у них активної життєвої позиції. У виховній роботі кафедри бере участь увесь професорсько-викладацький склад.

З метою обговорення питань виховної роботи на кафедрі проводяться семінари. Засідання відбуваються 3-4 рази на семестр. На семінарі складаються основні документи планування виховного процесу на поточний навчальний рік, обговорюються загальні питання з проблеми виховання, затверджуються плани кураторів. Обговорення проводиться за широкої творчої участі усього колективу кафедри. Основною метою є об’єднання виховних методів, загальних психолого-педагогічних впливів на особистість студента з метою комплексного виховання спеціаліста медика.

Організовуються зустрічі студентів з відомими фахівцями в галузі мікробіології та вірусології кафедри. На лекціях і практичних заняттях популяризуються наукові і життєві позиції видатних вчених.

Кафедра є відповідальною за курацію студетів-іноземців з Турції. Співробітники кафедри проводять із викладачами, що ведуть заняття у підпорядкованих студентів. Виявляються відстаючі та успішні студенти, встановлюються потенційно проблемні студенти. Регулярно перевіряється умов проживання студентів у гуртожитках. Викладачі кафедри проводять чергування у гуртожитках, в яких проживають іноземні студенти. Час від часу відвідуються практичних занять студентів, що куруються. Проводяться також культурно-масові заходи по ознайомленню студентів із культурою та традиціями країни перебування.

Широбоков В.П.:

 • член комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО (Указ Президента України № 455/2009)
 • голова проблемної комісії з мікробіології та вірусології МОЗ та НАМН України
 • головний позаштатний спеціаліст з мікробіології та вірусології МОЗ України (Наказ Міністра МОЗ)
 • член вченої ради МОЗ (Наказ Міністра МОЗ)
 • член національного комітету з профілактики поліомієліту (Наказ Міністра МОЗ)
 • член експертної ради ВАК (Наказ Міністра МОН)
 • заступник голови спеціалізованої ради

Войцеховський В.Г. :

 • вчений секретар спеціалізованої ради
 • заступник голови проблемної комісії з мікробіології та вірусології МОЗ та НАМН України

Салата О.В. :

 • член спеціалізованої ради

Бобир В.В. :

 • секретар проблемної комісії з мікробіології та вірусології МОЗ та НАМН України

 

Виступи з науковими лекціями і доповідями на урядових заходах»

 • Засідання Кабінету Міністрів 5 листопада 2009 року.
 • Вчена медична рада МОЗ України 24 листопада 2009 року
 • Всеукраїнський конгрес з грипу 4 березня 2010 року
 • Міжнародні конференції «Біобезпека і захист» (під егідою РНБО) – лекції 15 лютого 2010 року і 24 квітня 2012 року
 • Регіональне бюро ВООЗ (Копенгаген) 29 червня 2010 року
 • Сумісне засідання Колегії МОЗ і Президії НАМН 13 червня 2011 року