НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Міжнародне співробітництво

  • Відповідальний співробітник – старший викладач, Калашченко Світлана Ігорівна, +38 063 978 80 04,

e-mail: svitlana.kalashchenko@gmail.com

 

Міжнародну діяльність кафедри зорієнтовано на поглиблення співпраці з міжнародними структурами, зокрема, Національна організація екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки, НАТО, ВООЗ, Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

У розвиток співпраці було започатковано читання з курсу «Міжнародна безпека та державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України», проведено відкриту лекцію Директором Центру інформації та документації НАТО в Україні Барборой Маронковою для студентів НМУ імені О.О. Богомольця приурочену до 70-річчя НАТО. Співробітники кафедри брали активну участь та в інших заходах Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Співробітники кафедри провели ряд робочих зустрічей з фахівцями з медицини надзвичайних ситуацій із США та представниками  факультету гуманітарних ініціатив Гарвардського університету. Під час цих робочих зустрічей обговорювалися нові технології, які застосовуються в зоні бойових дій та необхідність відпрацювання практичних навичок з надання домедичної допомоги всім верствам населення.

На запрошення представників факультету гуманітарних ініціатив Гарвардського університету у листопаді 2019 року викладачі та студенти кафедри взяли участь у міжнародній практичній конференції «Організація заходів безпеки, протидії та реагування на надзвичайні події на сході Україні» у Дніпрі. Були відпрацьовані алгоритми реагування на РХБЯ-загрози та надавалася інформація щодо  новітніх технологій безпеки у зоні конфлікту в Україні.

 

  • Участь у міжнародних конференціях співробітників кафедри:

Гринзовський Анатолій Михайлович входить до складу організаційного комітету науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини».

Участь: у IV Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» Науково-практичні заходи ІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» 16-19 квітня 2013; Міжнародний науково-практичний симпозіум «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у галузі охорони здоров’я: інфекційний контроль та антимікробна резистентність» м. Київ, 25-26 квітня 2016; Міжнародний конгрес “Formation of  competence with preservation public health in termas of response on the emergency situation”, Wroclaw, 2018; TAIEX Workshop on risk assessment and management associated with toys, Kyiv 2-3 April 2018;Internationa research and practical conference “The development of medical sciences: problems and solutions”, Brno, 27-28.04.2019; Training course “Accreditation of medical laboratories and ISO 15189”; у освітніх програмах Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки.

 

Калашченко Світлана Ігорівна брала участь: Міжнародний конгрес “Formation of  competence with preservation public health in termas of response on the emergency situation”, Wroclaw; у освітніх програмах Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки.

 

Бойко Юлія Миколаївна брала участь: у освітніх програмах «PHTLS» та «TCCC-MP» Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки; у жовтні 2018 року в Бухаресті брала участь в повномасштабних навчаннях для модулів міського пошуку та порятунку EU MODEX 2018 .

  • Підписані діючі угоди, меморандуми у 2019 р.: кафедра отримала лист підтримки від Центру інформації та документації NATO (Представництво NATO в Україні) щодо проведення елективного курсу “Міжнародна безпека та євроатлантична інтеграція України”.
  • Стажування співробітників:

Гринзовський А.М.  – участь у стажуванні в рамках Освітньої програми для лікарів, що була організована Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств; стажування відбувалося на клінічних базах університету імені Рене Декарта та університету імені Дені Дідро (Франція) літом 2018 року (з 27.07.2018 по 05.08.2018).

Калашченко С.І. – участь у стажуванні в рамках Освітньої програми для лікарів, що була організована Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств; стажування відбувалося на клінічних базах університету імені Рене Декарта та університету імені Дені Дідро (Франція) літом 2018 року (з 27.07.2018 по 05.08.2018).

  • Іноземні студенти (аспіранти) : Amy J. Allen, країна – USA, медична школа – SUNY Downstate College of Medicine,

e-mail: Amy.Allen@downstate.edu