НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Співробітники

  Гринзовський Анатолій Михайлович

Завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини з 2017 року.

У 1997 році закінчив медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та отримав вищу освіту за спеціальністю “лікар-гігієніст, епідеміолог, профпатолог”.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

У листопаді 2005 року обраний на посаду доцента кафедри, в 2008 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2006 р відповідальний за діяльність системи якості в Інституті гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Національний стандарт України. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

З жовтня 2014 по серпень 2017 року працював на посаді заступника директора Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, наукова спеціальність 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія», тема дисертації «Санітарне законодавство України: генезис та тенденції розвитку»

З 2016 року професор кафедри гігієни та екології.

З 01.09.2017 р. – завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини.

Член галузевої експертної ради «22 Охорона здоров’я» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Аудитор Національної агенції акредитації України, щодо оцінки відповідності випробувальних лабораторій вимогам ISO 17025; член Комісії з питань гігієнічної регламентації пестицидів і агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України; член Комісії з питань гігієнічного регламентування хімічних речовин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України;  експерт Комісії з питань санітарно-епідеміологічної експертизи НМУ імені О. О. Богомольця, член Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та Вченої ради факультету підготовки лікарів для збройних сил України Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; член апробаційної ради та циклової комісії медичного факультету № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Член редакційної колегії фахового журналу «Науково-практичне видання «Український науково-медичний молодіжний журнал» та заступник редактора збірки матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини»

Під керівництвом професора Гринзовського А. М. виконується науково-дослідна робота кафедри: «Наукове обґрунтування доцільних вимог до фільтрів для повітря на основі матеріалів паперових фільтрувальних із знезаражуючими властивостями та регламенті їх використання в умовах надзвичайних ситуацій».

Виконується дисертаційне дослідження аспірантом кафедри Калашченко С.І. «Обґрунтування критеріїв превентивної реабілітації на основі оцінки психофізіологічного статусу курсантів Академії Національної гвардії України».

Наукові інтереси: медицина надзвичайних ситуацій, тактична медицина, домедична допомога, лабораторна діагностика, біобезпека, профілактична медицина, медичне право.

Автор понад 230 друкованих робіт, у тому числі: 3 монографії, 5 підручників, 7 навчальних посібників з яких 4 англійською мовою, 14 навчальних програм серед яких 3 з військово-орієнтованих дисциплін.

Нагороджений Дипломом 1 та ІІІ ступеню Академії наук вищої освіти України за номінацією кращий навчальний посібник; Грамотою Вченої ради Національного медичного університету імені О .О. Богомольця, КМДА тощо; має диплом ІІІ ступеня переможця Брейн-рингу до 175-річчя НМУ імені О. О. Богомольця, в складі спільної студентсько-викладацької команди; подяки від Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за високий рівень підготовки учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій. Домедична допомога при екстремальних ситуаціях» у 2018 та 2019 році.

Проходив стажування на клінічних базах університету імені Рене Декарта та університету імені Дені Дідро (Франція). Пройшов підготовку за 3 навчальними програмами Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки. Має спеціалізацію з «Організація і управління охороною здоров’я» та з підвищення кваліфікації викладача ВНЗ України з дисципліни «Цивільний захист». Пройшов тематичне удосконалення «Методика викладання загальної тактики», а також «Інструктор з курсу «Перший на місці події» у рамках Державної програми навчання з домедичної допомоги. Further development of National Accreditation Agency of Ukraine (NAAU) capacities according to European Practices UA10/ENP-PCA/TR/24 Certificate Training course Accreditation of medical laboratories and ISO 15189

 
  Дема Олена Володимирівна

Доцент кафедри з 2017 року

У 1990 році закінчила Київський медичний інститут.

Захистила кандидатську дисертацію на тему  «Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру» у 2008 році.

У 2014 року обрана на посаду доцента кафедри, в 2017 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 60 наукових публікацій, співавтор 1 навчально-методичного посібника

Членство в професійних асоціаціях

– член журі Всеукраїнського науково-технічного конкурсу «Еко-Україна 2020» – національний етап Міжнародного конкурсу ISEF 2020.

– член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої Академії Наук України.

– член комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин  в атмосферному повітрі населених місць Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України».

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. Профорг кафедри.

Секретар Вченої Ради факультету підготовки лікарів ЗСУ НМУ

 
  Калашченко Світлана Ігорівна

Старший викладач з 2019 року

У 2014 році закінчила лікувальний факультет № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2016 році захистила магістерську роботу на тему: «Важливість досягнення цільових рівнів основних факторів ризику у пацієнтів з ІХС в практиці сімейного лікаря». Після проходження інтернатури працювала лікарем загальної практики (сімейним лікарем) в м. Києві.

У 2019 році зачислена в аспірантуру. Тема наукової роботи на здобуття вченого звання доктор філософії (PhD) «Обґрунтування критеріїв превентивної реабілітації на основі оцінки психофізіологічного статусу курсантів Академії Національної гвардії України».

У 2018 році пройшла освітні програми «PHTLS» та «TCCC-MP» Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки та отримала сертифікати, що дозволяють працювати інструктором по домедичній допомозі згідно з наказом МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти».. Електронний доступ: www.naemt.org

У 2018 році взяла участь у стажуванні в рамках Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств; стажування відбувалося на клінічних базах університету імені Рене Декарта та університету імені Дені Дідро (Франція).

Наукові інтереси – медицина, психофізіологія, домедична допомога.

Є автором та співавтором 25 друкованих робіт, з них 1 навчальний посібник, 9 статей, 15 тез, самостійних – 1.

 
  Бевз Раїса Тарасівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук з 1992

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1973 році.

Закінчила аспірантуру у 1984 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування навчально-виховного процесу на підготовчих відділень музичних шкіл».

Публікації за останніх 5 років – 12.

Член Вченої Ради факультету підготовки лікарів ЗСУ НМУ

 
  Туманова Тетяна Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук з 1989

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1971 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Окислювальне фосфорилювання у хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень ”

Публікації за останніх 5 років – 12

Член Вченої Ради факультету підготовки лікарів ЗСУ НМУ, секретар кафедри.

 
  Бойко Юлія Миколаївна

Асистент кафедри з 2017 року

У 2015 році закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Здобула кваліфікацію лікаря за спеціальністю  «медико-профілактична справа».

Після проходження інтернатури працювала старшим лаборантом на кафедрі комунальної гігієни та екології з секцією гігієни дітей та підлітків  (2015-2017 р.р.). З 2017 року –  асистент кафедри медицини  надзвичайних ситуацій і тактичної медицини.

У 2018 році пройшла освітні програми «PHTLS» та «TCCC-MP» Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки та отримала сертифікати, що дозволяють працювати інструктором по домедичній допомозі згідно з наказом МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти». Електронний доступ: www.naemt.org

Наукові інтереси –домедична допомога, профілактична медицина.

Є автором та співавтором 11 друкованих робіт, з них 1 навчальний посібник, 10 тез.

 
Мельник Вероніка Геннадіївна

Асистент кафедри з 2018 року

У 2015 році закінчила медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Здобула кваліфікацію лікаря за спеціальністю  «медико-профілактична справа».

У 2016 році закінчила інтернатуру НМАПО ім. П. Л. Шупика за спеціальністю «Мікробіологія і вірусологія»

У 2017 році закінчила спеціалізацію НМАПО ім. П. Л. Шупика та отримала спеціалізацію «Бактеріологія»

Наукові інтереси: мікробіологічний, біологічний, епідеміологічний захист населення, біобезпека.

Співавтор: 1 наукового посібника, 2-х тез.

 
Цимбалістова Тетяна Володимирівна

Асистент кафедри з 2017 року

У 2003 році закінчила лікувальний факультет № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та отримала вищу освіту за спеціальністю «лікувальна справа».

З 2004 року по 2006 рік клінічна ординатура в НМАПО ім.. П.Л.Шупика МОЗ України на базі кафедри сімейної медицини за фахом «терапія».

Співавтор 1 наукового посібника

Дюдіна Ілона Олександрівна

Асистент кафедри з 2019 року, кандидат медичних наук з 2013 року.

У 2003 році закінчила 1  медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: порівняльне дослідження».

 

 
  Білоус Ольга Сергіївна

Асистент кафедри з 2019 року.

У 2012 році закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2013 по 2019 роки працювала лікарем із загальної гігієни в  ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

Є співавтором 2 друкованих робіт.

У 2016 році за сумлінну працю та високий професіоналізм була нагороджена подякою Київського міського голови В. Кличка.

 
Чайка Юрій Геннадійович

Асистент кафедри з 2018 року

Закінчив лікувальний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 1996 році. Здобув кваліфікацію лікаря.

З 1996 по 2008 рр. працював в Інституті екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя.

 

 
Мартиненко Сергій Олександрович

Асистент кафедри з 2018 року

У 2019 році закінчив медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Наукові інтереси: медицина, домедична допомога, загальна хірургія.