НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Співробітники

  Гринзовський Анатолій Михайлович

Завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

У 1997 році закінчив медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України та отримав вищу освіту за спеціальністю “лікар-гігієніст, епідеміолог, профпатолог”.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

У листопаді 2005 року обраний на посаду доцента кафедри, в 2008 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2006 р відповідальний за діяльність системи якості в Інституті гігієни та екології відповідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Національний стандарт України. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

З 2014 по 2017 рік заступник директора Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, тема.

З 2016 року професор кафедри гігієни та екології.

Автор 186 друкованих робіт, у тому числі: 3 монографії, 5 підручників, 2 навчальних посібника, 11 навчальних програм.

Член Вченої ради факультету підготовки лікарів для збройних сил України, апробаційної ради та циклової комісії медичного факультету № 4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Нагороджений Дипломом ІІІ ступеню Академії наук вищої освіти України за номінацією кращий навчальний посібник

В 2018 році пройшов освітню програму «TCCC-MP» Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки та отримав сертифікат, що дозволяє працювати інструктором по домедичній допомозізгідно з наказом МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти». Електронний доступ: www.naemt.org

  Дема Олена Володимирівна

Доцент кафедри (2014).

Кандидат медичних наук (2008).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. Профорг кафедри.

Закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 1990 р. Пройшла шлях від старшого лаборанта, асистента до доцента кафедри комунальної гігієни та екології людини (з 2008 р. комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків).

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру”

Автор понад 60 наукових публікацій.

  Загороднюк Костянтин Юрійович

Доцент кафедри.

Кандидат медичних наук (2013).

Відповідальний за наукову роботу кафедри.

Відповідальний за викладання на кафедрі студентам англомовної форми навчання.

Відповідальний за студентський науковий гурток.

У 2008 році закінчив з відзнакою медичний факультет № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання» (2012 рік.).

  Бевз Раїса Тарасівна

Асистент кафедри.

Кандидат медичних наук (1992).

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1973 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування навчально-виховного процесу на підготовчих відділень музичних шкіл».

 

  Білоус Ольга Сергіївна

Асистент кафедри.

У 2012 році закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та отримала вищу освіту за спеціальністю “медико-профілактична справа”. З 2013 по 2019 роки працювала лікарем із загальної гігієни в  ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

З 2019 року – асистент кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини.

 

  Туманова Тетяна Олександрівна

Асистент кафедри.

Кандидат медичних наук (1989).

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1971 р. Асистент кафедри (2000), кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків з 2008 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Окислювальне фосфорилювання у хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів ”

Секретар кафедри.

  Стополянський Олександр Вікторович

Асистент кафедри.

Закінчив медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2001 р. Пройшов шлях лікаря-інтерна ( 2001 – 2002), клінічного ординатора (2002 – 2004) асистента (2006-2010) кафедри фтизіатрії НМУ імені О.О. Богомольця. В 2010-2014 р.р. – науковий співробітник відділення дитячої фтизіатрії Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. З 2014 р. асистент кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків НМУ імені О.О. Богомольця. Автор 42 наукових праць, 1 патенту.

  Шевчук Катерина Володимирівна Асистент кафедри

У 2012 році закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України та отримала вищу освіту за спеціальністю “медико-профілактична справа”. Асистент кафедри.

З 2013 по 2014 роки працювала лікарем загальної гігієни у Дарницькому відділі ДСЕС у м. Києві. З 2014 по 2017 роки працювала науковим співробітником лабораторії популяційного здоров’я ДУ «Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ». Автор методичних рекомендацій, 2 інформаційних листів, 7 наукових публікацій.

В 2018 році пройшла освітню програму «PHTLS» Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки та отримала сертифікат, що дозволяє працювати інструктором по домедичній
допомозі згідно з наказом МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти».Електронний доступ: www.naemt.org

  Бойко Юлія Миколаївна

Асистент кафедри

Закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного университету імені А.А. Богомольця у 2015 році. Здобула кваліфікацію «Медико-профілактична справа».

Працювала старшим лаборантом на кафедрі комунальної гігієни та екології (2015-2017 р.р.). З 2017 року –  асистент кафедри медицины надзвичайних ситуацій і тактичної медицини.

В 2018 році пройшла освітню програму «PHTLS» Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки та отримала сертифікат, що дозволяє працювати інструктором по домедичній допомозі згідно з наказом МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти».Електронний доступ: www.naemt.org

 

  Калашченко Світлана Ігорівна

З 2019 року –  старший викладач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини.

В 2014 році закінчила лікувальний факультет № 1 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2016 році захистила магістерську роботу на тему: «Важливість досягнення цільових рівнів основних факторів ризику у пацієнтів з ІХС в практиці сімейного лікаря». Після проходження інтернатури працювала лікарем загальної практики (сімейним лікарем) в м. Києві.

В 2018 році пройшла освітні програми «PHTLS» та «TCCC-MP» Національної організації екстрених медичних техніків (NAEMT) Сполучених Штатів Америки та отримала сертифікати, що дозволяють працювати інструктором по домедичній допомозі згідно з наказом МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти».. Електронний доступ: www.naemt.org

 

Дюдіна Ілона Олександрівна

Асистент кафедри.

Кандидат медичних наук (2013).

Закінчила І медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця у 2003 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: порівняльне дослідження».

 

Мельник Вероніка Геннадіївна

Асистент кафедри

Закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного университету імені О.О. Богомольця у 2015 році. Здобула кваліфікацію «Медико-профілактична справа». З 2016 по 2019 працювала лікарем – бактеріологом  в  ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України».  З 2019 року –  асистент кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини.

 

Цимбалістова Тетяна Володимирівна

Асистент кафедри.

У 2003 році закінчила лікувальний факультет № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та отримала вищу освіту за спеціальністю «лікувальна справа».

Навчалася в клінічній ординатурі НМАПО імені П. Л. Шупика з 2004 по 2006 роки. Працювала асистентом кафедри сімейної медицини. З 2017 року асистент кафедри медицині надзвичайних ситуацій та тактичної медицини.

 

Чайка Юрій Геннадійович

Асистент кафедри

Закінчив ІІ лікувальний факультет Національного медичного университету імені О.О. Богомольця у 1996 році. Здобув кваліфікацію лікаря. З 1996 по 2008 рр. працював в Інституті екогігієни та токсикології ім. Л.І.Медведя.  З 2018 року –  асистент кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини.