НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медичного та фармацевтичного права

Історія кафедри

У Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за дозволом МОЗ України (лист №08.01.28/2088 від 02.08.2006 р.) та згідно рішення Вченої Ради НМУ (протокол №5 від 31.01.2007 р.), Наказів Університету №386 від 04.07.2013 року та №416 від 02.08.2013 року створена кафедра медичного та фармацевтичного права, яка об’єднує кваліфікованих науково-педагогічних працівників з питань організації охорони здоров’я, медичного, фармацевтичного права.

Слід відмітити, що у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця викладання правознавчих дисциплін здійснюється вже понад 15 років. Ще у 1994 році на кафедрі судової медицини, к.ю.н. Головченко В.В. була написана перша програма із викладання курсу «Основи права». Співробітники Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузева) приймали активну участь у розробці навчальних програм з курсу «медичне правознавство» для вищих медичних учбових закладів. Так, лабораторією стратегічних досліджень в охороні здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, разом із міжнародним фондом «Відродження» була проведена робота, згідно із спільним проектом «Обгрунтування, розробка та пілотне впровадження навчальної програми дисципліни «Медичне право» на до дипломному рівні у вищих медичних навчальних закладах».

Співробітниками Університету було написано та видано навчальні посібники «Основи права України» (2004 рік), «Законодавче забезпечення лікарської діяльності» (2010 рік), «Правовая регламентация врачебной деятельности в Украине» (2011 рік), підручники «Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності» (2011 рік), до складу авторського колективу якого увійшли – к.ю.н. М.В. Банчук, академік В.Ф.Москаленко, професор Б.В.Михайличенко, професор Т.С.Грузєва, викладачі І.Ю. Хміль та О.І.Артеменко.

Створення кафедри медичного та фармацевтичного права забезпечить майбутніх працівників медичної та фармацевтичної галузі необхідними знаннями та навичками у сфері права, що дозволить:

  • Покращити розуміння основ державної політики у галузі охорони здоров’я;
  • Забезпечити викладання правознавчих дисциплін у медичній та фармацевтичній галузі;
  • Підвищити рівень правової освіти працівників медичної та фармацевтичної галузі в аспекті забезпечення прав людини та їх професійних прав;
  • Сприяти розвитку науки медичного та фармацевтичного права.

 

На кафедрі медичного та фармацевтичного права працює згуртований колектив, який поєднує у собі фахівців юридичного, медичного та педагогічного спрямування.