НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Видавнича діяльність

Основна і додаткова література

 

п/п

Автори (прізвище, ініціали) Повна назва видання Вид видання (посібник, підручник тощо) Чи має гриф МОЗ, МОН (так, ні) Рік видан-ня,

мова,

Вид друку (типографський, ризограф, тощо) Обсяг (у друк.арк.) Тираж
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кісельова О. Г., Лехніцька С. І., Шпинта Г. М. Латинська мова та медична термінологія навчально-методичний посібник так 2016 типографський 20 друк.арк. 1000 екз.
2 Kyselova O. H., Nikolaienko О.І./

Киселёва Е. Г., Николаенко О. И.

Lexicon з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» (англійською та російською мовами) (3-є видання, виправлене та доповнене) навчально-методичний посібник ні 2018 типографський 10 друк.арк. 900 екз.
3 Кісельова О. Г., Ніколаєнко О.І. Лексичний додаток з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» (4-те видання, виправлене та доповнене) навчально-методичний посібник так 2018 типографський 10 друк. арк. 1500 екз.
4 Кісельова О. Г., Шпинта Г. М., Ніколаєнко О.А. Лексичний мінімум з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету (4-те видання, виправлене та доповнене) навчально-методичний посібник так 2018 типографський 10 друк.арк. 800 екз.
5 Кісельова О. Г., Шпинта Г. М., Ніколаєнко О.А. Робочий зошит з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету) (4-те видання, виправлене та доповнене) навчально-методичний посібник так 2018 типографський 16 друк.арк. 800 екз.
6 Кісельова О. Г., Лехніцька С. І., Шпинта Г. М. Робочий зошит до практикума «Латинська мова та медична термінологія» (6-те видання, виправлене та доповнене) навчально-методичний посібник так 2018 типографський 10 друк. арк. 1500 екз.
7 Kyselova O. H., Lekhnitska S. I., Shpynta G. M. Medical Latin terminology workbook: study guide (4-те видання, виправлене та доповнене) навчально-методичний посібник так 2018 типографський 10 друк.арк. 800 екз.
8 Киселёва Е. Г., Лехницкая С. И., Шпынта Г. Н. Рабочая тетрадь к Практикуму по латинскому языку и медицинской терминологии (5-те видання, виправлене та доповнене) навчально-методичний посібник ні 2018 типографський 10 друк.арк. 100 екз.
9 Киселёва Е. Г., Бражук Ю. Б, Лехницкая С. И. «Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентов медицинских ВУЗов III-IV уровня акредитации навчально-методичний посібник ні 2013 типографський 12 друк.арк. 300 екз.

п/п

Автори (прізвище, ініціали)

Повна назва видання

Вид видання (посібник, підручник тощо)

Чи має гриф МОЗ, МОН (так, ні)

Рік видан-ня,

мова,

Вид друку (типографський, ризограф, тощо)

Обсяг (у друк.арк.)

Тираж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Кісельова О.Г. , Бражук Ю.Б., Лехніцька С.І.

«Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентів мед ВНЗ 3-4 рівнів акредитації (медичний, стоматологічний факультети)

посібник

так

2011, рос.

типографський

8,6 друк.арк

700

2

Киселева Е. Г.

Смольская Л. Ю.

Латинский язык и основы медицинской терминологии

підручник

так

2011

рос.

типографський

32,5 друк.арк

2000

3

Кісельова О.Г. , Бражук Ю.Б., Лехніцька С.І.

 

«Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентів мед ВНЗ 3-4 рівнів акредитації (медичний, стоматологічний факультети)

посібник

так

2013, рос.

типографський

12 друк.арк.

300

4

Кісельова О.Г.,

Воскобойник-Шпинта Г.М., Лехніцька С.І.

 

Рабочая тетрадь к «Практикуму по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентів ВМНЗ III- IV рівнів акредитації (медичний,стоматологічний факультети)

Робочий зошит для посібника

так

2013, рос.

типографський

5,5

друк. арк.

400

5

Киселева Е. Г.

Смольская Л. Ю.

Латинский язык и основы медицинской терминологии

підручник

так

2012

рос.

електронний ресурс

32,5 друк.арк

2000

6

Кісельова О.Г.

Лехніцька С.І.

та інші

Латинська мова та медична термінологія. (Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів до першого модуля)

методичні матеріали

ні

2013

укр.

ризограф

6 друк. арк.

500

7

Кісельова О.Г.

Лехніцька С.І.

та інші

Латинська мова та медична термінологія. (Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного факультетів до першого модуля)

методичні матеріали

ні

2013

анг.

ризограф

6 друк. арк.

50

8

Кісельова О.Г.

Лехніцька С.І.

та інші

Латинська мова та медична термінологія. (Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів до другого модуля)

методичні матеріали

ні

2013

укр.

ризограф

6 друк. арк.

500

9

Кісельова О.Г.

Лехніцька С.І.

та інші

Латинська мова та медична термінологія. (Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного факультетів до другого модуля)

методичні матеріали

ні

2013

анг.

ризограф

6 друк. арк.

50

10

Кісельова О.Г.,

Воскобойник-Шпинта Г.М., Лехніцька С.І.

 

Рабочая тетрадь к «Практикуму по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентів ВМНЗ III- IV рівнів акредитації (медичний,стоматологічний факультети)

Робочий зошит для посібника

так

2013, рос.

типографський

10

друк. арк.

600

11

Кісельова О.Г.,

Лехніцька С.І.,

Шпинта Г.М.

Робочий зошит до практикума «Латинська мова та медична термінологія» для студентів ВМНЗ III- IV рівнів акредитації (медичний,стоматологічний факультети)

Робочий зошит для посібника

так

2014

укр.

типографський

10 друк. арк.

1600

12

Kyselova O.H,

Lekhnitska S.I,

Shpynta G.M.

“Medical Latin Terminology Workbook”

для студентів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації (медичний,стоматологічний факультети)

Робочий зошит для посібника

так

2014

англ.

типографський

10

друк. арк.

300