НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

Інформація для студентів

 

ОГОЛОШЕННЯ З ПРИВОДУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №3

 

Шановні студенти!

У зв’язку з введенням в університеті карантину (Наказ № 151 від 11.03.2020р.) навчання на кафедрі гігієни та екології №3 для студентів 1 курсу медичних факультетів №№ 3, 4 та ФПЛЗСУ та факультету з підготовки іноземних громадян з дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки», для студентів 2 курсу медичного факультету № 3 та ФПЛЗСУ з «Гігієни та екології», для студентів 4 курсів медичних факультетів № 1,2,3,4, ФПЛЗСУ з «Підготовка офіцерів запасу – військова гігієна» а також для студентів 6 курсу медичних факультетів №№ 3, 4, ФПЛЗСУ, іноземних студентів (групи №№ 4645,4644) з «Гігієни та екології» будуть проводитися дистанційно згідно з календарно-тематичним планом, який розміщено на сторінці кафедри, там же надані всі необхідні матеріали (методичні рекомендації та тестові завдання).

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ   МЕДИЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ №3 та ФПЛЗСУ

Робочий навчальний план лекцій на період з 12 березня  по 03 квітня 2020 року:

для медичного факультету № 3

 

9. Ґрунт та здоров’я населення. Заходи з санітарної охорони фунту. 2 год 18.03.2020 Проф. М.М.Коршун
10. Харчування як фактор здоров’я населення. Основи раціонального харчування. Профілактика аліментарних захворювань та харчових отруєнь 2 год 25.03.2020 Проф. М.М.Коршун

 

для ФПЛЗСУ

 

8. Ґрунт та здоров’я населення. Заходи з санітарної охорони фунту. 2 год 12.03.2020 Проф. М.М.Коршун
9. Харчування як фактор здоров’я населення. Основи раціонального харчування. Профілактика аліментарних захворювань та харчових отруєнь 2 год 19.03.2020 Проф. М.М.Коршун
10. Нутриціологічні та науково-гігієнічні основи раціонального харчування. 2 год 26.03.2020 Проф. М.М.Коршун

 

Презентації непрочитаних лекцій викладені на сайті

 

Робочий навчальний план практичних занять на період

з 12 березня  по 03 квітня 2020 року:

 

для медичного факультету № 3

  1. Методика гігієнічної оцінки якості води питної, призначеної для споживання людиною. 16.03-20.03 20
  2. Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб.

23.03-27.03. 20

  1. Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах. 30.03-03.04. 20

 

для студентівФПЛЗСУ

  1. Методика визначення та гігієнічної оцінки штучного освітлення

приміщень. 12.03.20

  1. Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на здоров’я людини. 19.03.20
  2. Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. 26.03.20
  3. Гігієнічні основи профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань населення водного походження. 02.04.20

 

Студентам необхідно самостійно опрацювати вказані теми.

 

Теми практичних занять студенти повинні оформити в вигляді протоколу, в якому має бути короткий конспект теми (користуючись підручником «Гігієна та екологія» відповісти на 5 питань для самопідготовки) та вирішені запропоновані задачі для самопідготовки.

Увага! Методична розробка до практичного заняття № 9 для педіатрів дивись сайті кафедри.

Опрацьовані практичні заняття студенти підтверджують фотозвітами протоколу практичного заняття з  відпрацьованої теми, які надсилаються старостами груп на електронну адресу викладача групи (електронну адресу –  дивись графік чергування) впродовж дня проведення заняття згідно календарного плану, про що має бути відмічено в академічному журналі. У разі відсутності таких фотозвітів викладач виставляє студентові «нб».

Контроль і оцінювання знань з тем, що опрацьовувалися студентами самостійно в умовах дистанційного навчання буде проводитися на першому практичному занятті після припинення карантину.

Для студентів 4 курсів

Матеріали для самостійного опрацювання дисципліни «Військова гігієна» розміщені на освітній платформі Neuron (входити як гість).

Теми практичних занять студенти повинні оформити у вигляді протоколу, в якому має бути короткий конспект теми та вирішені запропоновані задачі для самопідготовки.

Опрацьовані практичні заняття студенти підтверджують фотозвітами протоколу практичного заняття, які надсилаються старостами груп на електронну адресу дисципліни pozvgig@gmail.com впродовж дня проведення заняття згідно календарного плану, про що має бути відмічено в академічному журналі. У разі відсутності таких фотозвітів студент вважається таким, що не був присутнім на занятті і отримує «нб» з пропущеної теми.

Контроль і оцінювання знань з тем, що опрацьовувалися студентами самостійно в умовах дистанційного навчання буде проведено додатково після припинення карантину, про що будуть повідомлені старости груп.

 

Для студентів 6 курсу медичних факультетів № 3,№ 4, ФПЛЗСУ, а також іноземних студентів (4645,4644) інформація щодо складання ПМК з дисципліни «Гігієна та екологія» буде надана найближчим часом.

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Графік чергувань викладачів кафедри на період карантину

 

Презентації непрочитаних лекцій для студентів 2 курсу з «Гігієни та екології»

Методична розробка до практичного заняття № 9 для студентів 2 курсу педіатрів

Методичні розробки практичних занять для студентів 6 курсу з «Гігієни та екології»

Методические разработки практических занятий для студентов 6 курса по “Гигиене и экологии”

 

 

Програми проведення іспитів для студентів VI курсу (2019-2020 н.р.)

 

 

ГтаЕ – Інформація для студентів 2 курсу, мед.ф.№3 (4 семестр)

ГтаЕ – Інформація для студентів 2 курсу, ФПЛЗСУ (4 семестр)

ГтаЕ – Інформація для студентів 3 курсу, мед.ф.№3 (5 семестр)

ГтаЕ – Інформація для студентів 3 курсу, ФПЛЗСУ (5 семестр)

ГтаЕ – Інформація для студентів 6 курсу, Лікувальна справа, Педіатрія (12 семестр)

ГиЭ – Информация для студентов 6 курса, Лечебное дело (12 семестр)

Робоча програма Гта Е (2019 р.)

Силабус ГтаЕ

 

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки” (1 курс)

“Life safety, basics of bioethics and biosafety” – information for students of the 1st Year, 2st Semester of the Medical Faculties №1,2 (Int.), 2019-2020 s.y.

БЖ – Информация для студентов 1 курса, фарм.ф. (ин. ) (1 семестр)

БЖ – Інформація для студентів 1 курсу, мед.ф.№1 та №2 (ін.) (1 семестр)

БЖ – Інформація для студентів 1 курсу, фарм.ф. (1 семестр)

БЖ – Інформація для студентів 1 курсу, мед.ф. № 3, № 4 та ФПЛЗСУ (2 семестр)

Робоча програма БЖ (2019)

Робоча програма БЖ фармация (2019) – фарм (заочн форма)

Силабус БЖД

Syllabus Life Safety