НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Видавнича діяльність

Кафедра має 4 підручника з дисципліни з грифами МОН та МОЗ України, один із яких також існує в електронному варіанті

  1. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник /Г. М. Драннік, О. С.

Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін..; За редакцією проф.. Г.М. Дранніка.- К.,

Здоров’я, 2006.-888 с.-

  1. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-3-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс»2006-482 с.:ил.
  2. Казмірчук В.Є., Л.В.Ковальчук Клінічна імунологія та алергологія. –

Вінниця: НОВА КНИГА, 2006.528 с.

  1. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-4-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс», 2010-552 с.:ил.

imun_1

imun_2