НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Навчально-методична робота

ПЛАН навчально – метод засідань

 

 

Дисципліна  “ клінічна імунологія та алергологія ” спочатку викладалась на 6 курсі, а з 2009 року – на 5 курсі всіх медичних факультетів, медико – психологічному факультеті, на 5 курсі стоматологічного факультету та на третьому курсі фармацевтичного факультету.

 

Відповідальний за навчально – методичну роботу — кандидат медичних наук, доцент Федорук Галина Вікторівна.

Відповідальний за англомовну форму навчання — кандидат медичних наук, асистент Плахотна Дарія Володимирівна.

 

За останні роки було створено 5 нових навчальних програм:

  • «Клінічна імунологія та алергологія» Типова програма нормативної навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації, напряму 1201 «Медицина»
  • Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації «Клінічна імунології» спеціальність: «Стоматологія»
  • Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації «Клінічна імунології та алергологія» спеціальність: «Медична психологія»
  • Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації «Сучасні питання клінічної імунології» спеціальність: «Клінічна фармація»
  • Робоча навчальна програма з клінічної імунології для студентів ІУ курсу медико – психологчного факультету (курс за вибором)

 

За кредитно – трансферною  системою організації учбового процесу кафедрою клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики розроблені нові робочі програми учбових дисциплін “Клінічна імунологія та алергологія”  та «Медична генетика» для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико – профілактична справа”, “Медична психологія”, “Стоматологія” та для курсу за вибором “Актуальні проблеми клінічної імунології та алергології” (для студентів медичних факультетів 6-й року навчання).

Співробітники кафедри створили лекції з мультимедійним супроводом, що дозволяє більш якісно викладати учбовий матеріал. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і лекцій підготовлені відповідно до вимог кредитно-трансферної системи і Типової навчальної програми, яка була затверджена МОЗ України в 2009 році.

Для проведення контролю вхідного і кінцевого рівня знань студентів, підсумкового модульного контролю розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі для медичних та стоматологічного факультетів окремо.

Кафедра має 4 підручника з дисципліни з грифами МОН та МОЗ України:

  1. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник /Г. М. Драннік, О. С., Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін..; За редакцією проф.. Г.М. Дранніка.- К., Здоров’я, 2006.-888 с.-
  2. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-3-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс» 2006-482 с.:ил.
  3. Казмірчук В.Є., Л.В.Ковальчук Клінічна імунологія та алергологія. –Вінниця: НОВА КНИГА, 2006.528 с.
  4. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-4-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс», 2010-552 с.:ил.

 

Заняття з іноземними студентами проводять найдосвідченіші викладачі, які мають достатній рівень практичної і теоретичної підготовки, володіють англійською та російською мовами. Більшість викладачів кафедри здали іспит для проведення навчання англійською мовою з метою викладання у англомовних групах.

Кафедра є опорною серед однопрофільних кафедр ВМЗ України з дисципліни «клінічна імунологія та алергології». Щорічно кафедра організовує навчально-методичні наради завідуючих кафедр та курсів клінічної імунології та алергології, на яких вирішуються питання і проблеми інтеграції і оптимізації навчально-методичної роботи відповідно до вимог кредитно-трансферної системи в організації учбового процесу.

У 2009 році до кафедри було приєднано секцію медичної генетики, що стало приводом не тільки для зміни назви кафедри, але й початком нового відповідного напрямку роботи.

За недовгий період існування секції медичної генетики у складі кафедри читались лекцій та проводяться практичні заняття, в тому числі англомовної форми навчання.