НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Навчально-методична робота

 

ПЛАН навчально – метод засідань

 

Робочі програми

 

 

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами 3, 5 та 6 курсів всіх медичних, стоматологічного, фармацевтичного факультетів згідно EСTS.

 

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри: к.мед. наук, доцент Федорук Галина Вікторівна, galafedoruk@gmail.com

База кафедри: КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Подільського р-ну м. Києва, вул. Волоська, 47, 5 поверх, каб. клінічного імунолога (роб. тел. 425-87-98),

 Відповідальні за англомовну форму навчання: к. мед н., асистент Плахотна Дарія Володимирівна (клінічна імунологія та алергологія) dplakhotna@bigmir.net  та к. мед н, доцент Царик Владислав Вікторович (медична генетика) tsarykv@gmail.com

 

База кафедри: дитяча поліклініка №3 Дитячої клінічної лікарні №9, м. Київ-80, вул. Турівська, 26, роб. тел. (044) 58879758

 

Згідно з кредитно-трансферною  системою організації навчального процесу кафедрою розроблені нові робочі програми з дисциплін “Клінічна імунологія та алергологія” та «Медична генетика» для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Медична психологія”, “Стоматологія” для студентів 5 курсу та курсу за вибором “Імунопрофілактика інфекційних захворювань” для студентів фармацевтичного факультету 3-го року навчання.

Підготовлено робочі програми для аспірантів за спеціальністю «Імунологія та алергологія».

Співробітники кафедри створили лекції з мультимедійним супроводом, що дозволяє більш якісно засвоїти навчальний матеріал. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і лекцій підготовлені відповідно до вимог кредитно-трансферної системи і Типової навчальної програми, яка була затверджена МОЗ України в 2009 році та перезатверджена в 2013 році.

Кафедра має 5 підручників з дисциплін з грифами МОН та МОЗ України:

  1. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник /Г. М. Драннік, О. С. Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін..; За редакцією проф. Г.М. Дранніка.- К.:

Здоров’я.- 2006.-888 с.

  1. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-3-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс».- 2006. -482 с.:ил.
  2. Клиническая имумунология и аллергология с возрастными особенностями: учебник/ В.Є. Казмірчук, Л.В.Ковальчук, Д.В. Мальцев – К: ВСИ «Медицина», 2012.- 520 с.
  3. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.- 4-е изд.доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс», 2010.-552 с.:ил.
  4. Природжені вади розвитку. Основи діагностики та лікування: монографія/ О.В. Дольницький, В.О. Галаган, О.В. Ромадіна.- К.,- 2009.-1040 с.

 

Кафедра є опорною серед однопрофільних кафедр ВМЗ України з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія». Щорічно кафедра проводить навчально-методичні наради завідувачів однопрофільних кафедр та курсів, на яких вирішуються актуальні питання оптимізації навчально-методичної роботи відповідно до вимог кредитно-трансферної системи в організації навчальн       ого процесу.

У 2009 році до кафедри було приєднано секцію медичної генетики, що стало приводом не тільки для зміни назви кафедри, але й початком нового відповідного напрямку роботи.

Медичну генетику на кафедрі викладають сумісники – знаний фахівець, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Галаган Віра Олексіївна, доктор медичних наук, професор Кучер Олена Володимирівна, доцент, к.мед.н Царик В.В., асистенти кафедри к.мед.н. Турова Л.М., Сидоренко Е.В.,  Олишевець Л.В.

За період існування секції медичної генетики у складі кафедри проводяться практичні заняття, в тому числі англомовної форми навчання, проводяться наукові дослідження.

Студенти-гуртківці, які підготовлені кафедрою, неодноразово ставали призерами Всеукраїнських студентських олімпіад з обох дисциплін «Клінічна імунологія та алергології» та «Медична генетика».

У 2015 та 2016 роках в НМУ імені О.О.Богомольця на кафедрі відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія». В олімпіадах взяли участь 63 найкращі студенти з різних ВНЗ України.

 

З грудня 2019 року на кафедрі був розпочатий перший курс тематичного вдосконалення «Діагностика та лікування алергічних захворювань шкіри (атопічного дерматиту, контактного дерматиту, хронічної кропив’янки, набряку Квінке)». 14 курсантів різних спеціальностей (педіатри, дерматологи, сімейні лікарі, алергологи-пульмонологи) працювали протягом тижня, набуваючи нові сучасні знання та удосконалюючи практичні навички.