НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Лікувально-консультативна робота

Клінічні бази кафедри:

 • КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Подільського р-ну м. Києва, м. Київ-79, вул. Волоська, 47, 5 поверх, тел.. 425-87-98.
 • Дитяча поліклініка № 3 Дитячої клінічної лікарні №9, м. Київ-80 , вул. Турівська, 26, тел. 592-47-05.

 

До складу кафедри входять співробітники:

заслужений лікар України – 1 (проф. Галаган В.О.)

з вищою лікарською категорією – 6 співробітників

з І категорією – 1 співробітник

з ІІ категорією – 0

з профільною спеціалізацією – 2 співробітника

8 співробітників – з лікарськими категоріями по двом спеціальностям («клінічна імунологія» та «алергологія»).

Кафедру клінічної імунології та алергології з 1996 р. визнано Клінічною базою Фармакологічного центру МОЗ України для проведення клінічних досліджень нових імунотропних лікарських засобів. На кафедрі проведені клінічні випробування нових лікувальних препаратів: бластен, глюкорибін, антрален, лаферон, ацикловір – Дарниця, Ербісол – ультрафарм, настійка ехінацеї.

Співробітники кафедри на постійній основі здійснюють лікувально-консультативний прийом хворих на імунодефіцитну та імунозалежну патологію, алергічні захворювання, медико-генетичне консультування сімей з вродженою і спадковою патологією, які спрямовуються на кафедру з усієї України.

Відповідальна за лікувально-діагностичну роботу кафедри – асистент, к. мед. н. Свідро Олена Вікторівна.

Кількість вперше проконсультованих на кафедрі хворих протягом року в середньому складає 5500 осіб, кожного третього з них було проліковано (біля 2000 пацієнтів).

Середнє число консультацій у перерахунку на 1 професора -1180, на 1 доцента – 1430, на 1 асистента – 1850 консультацій за рік.

Кафедра має сучасне лабораторне устаткування.

У постійно працюючому кабінеті алегро – та імунодіагностики на базі ЦПМСД №1 Подільського району м. Києва проводяться шкірні тестування з алергенами пилкової, побутової груп і плісняви.

Під час заняття з алергології студенти можуть побачити структуру, облаштування алергокабінету і ознайомитися із принципами алергодіагностики, а також з технікою постановки прик – тестів, пройти власне обстеження на наявність сенсибілізації (за необхідності).

В середньому обстежується 250-300 осіб на рік. З числа обстежених 61 пацієнту тільки у 2016 році здійснювалася сублінгвальна алергеноспецифічна імунотерапія.

Кафедрою було здійснено:

 • створено карти амбулаторного спостереження для пацієнтів з імунозалежною патологією;
 • створено карти алергологічного обстеження, пам’ятки для роботи з хворими;
 • вперше вивчили ефективність застосування препарату “Україн” у дітей та дорослих з синдромом хронічної втоми;
 • вперше вивчили ефективність застосування препарату Ербісолу при хронічної герпетичної інфекції у дорослих;
 • впровадили спільно із співробітниками денного стаціонару лікування ускладнених форм інфекційного мононуклеозу;
 • розробили ефективну схему послідовного використання дуфалаку та імудону у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту сполучених із хронічними захворюваннями ЛОР-органів;
 • створено діагностичний алгоритм на основі імуногематологічних показників для хворих із загостренням червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота.

Нові діагностично-лікувальні програми

 • впроваджено методику цитологічного дослідження змивів зі слизової оболонки носу;
 • імуногістохімічна диференційна діагностика атопічного дерматиту;
 • лікування хворих на холодову кропив’янку шляхом введення аутосироватки;
 • лікування ускладнених форм Епштейн-Барр вірусної інфекції у дітей;
 • імунотерапія рецидивних бронхолегеневих захворювань;
 • лікування хворих на запальні захворювання очей герпесвірусної етіології;
 • вивчення імунотропної активності препарату «Ербісол» у хворих на герпесвірусну патологію;
 • впроваджено методику оцінки C159T полиморфізму гену рецептора CD14 у дорослих хворих із атопічним та неатопічним фенотипом бронхиальної астми.

Кафедрою отримано 19 деклараційних патентів України.