НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Навчально-методична робота

2020-2021 н.р.

План Кафедри

Розподіл навчальної роботи

РОБОЧІ ПРОГРАМИ 2020

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

2019-2020 н.р.

Робочі програми 2018

Робочі програми 2019

 

Регламент кінцевого контролю 2020

Тести к ПК 5 курс

 

ПЛАН Навчально-методичних засідань кафедри на осінньо-зимовий семестр 2019-20 н.р.

 

 

Навчальна робота на кафедрі здійснюється на всіх трьох клінічних базах (Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва, Стоматологічна клініка Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Центральна дитяча районна поліклініка Голосіївського району м. Києва).

Навчальний процес забезпечено необхідними методичними матеріалами.

Співробітниками кафедри створено і затверджено навчальні програми з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» для студентів, лікарів-інтернів та клінічних ординаторів стоматологічного факультету. Співробітники кафедри видали перший на теренах пострадянського простору підручник із дитячої хірургічної стоматології (в 2003 році – українською, в 2005 році – російською мовою). Тричі перевиданий довідник для хірурга-стоматолога (2003, 2005, 2008 рр.). У співавторстві видано підручник для лікувальних та педіатричних факультетів «Основи стоматології» (2008). Розроблені та видані методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» для викладачів і студентів стоматологічного факультету та з дисципліни «Основи стоматології» для студентів медико – психологічного та педіатричного факультетів. Написано та підготовлено до друку англомовні варіанти методичних розробок для студентів. Створена база тестових завдань в форматі КРОК-2, яка нараховує понад 1400 завдань, та база тестів у форматі КРОК-3, яка нараховує 1000 завдань. Написані ситуаційні задачі, виготовлені наочні посібники, створений банк рентгенограм.

 

Кафедра є опорною з підготовки фахівців медичного та медико-профілактичного профілю з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія». В цьому напрямку ведеться координаційна робота по викладанню дисципліни із кафедрами дитячої стоматології медичних ВНЗ України. Написана нова освітньо-кваліфікаційна характеристика випускників ВНЗ. Виданий навчальний посібник «Діагностика і лікування травматичних ушкоджень суглобового відростка у дітей». Підготовлений та відданий до друку навчальний посібник «Атлас хірургічних стоматологічних захворювань у дітей».

 

 

Відпрацювання практичних навичок на щелепах тварин зі студентами 4-5 курсів стоматологічного факультету для підготовки до практично-орієнтованого іспиту.

 

 

Проведення інтерактивної лекції для студентів 5-го курсу зав.кафедрою, проф. Людмилою Миколаївною Яковенко