НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №2

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри

БЕЗРОДНИЙ БОРИС ГАВРИЛОВИЧ, завідувач кафедри хірургії №2, доктор медичних наук, професор

1950 р.н., у 1972 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту, у 1979 р. – клінічну ординатуру по кафедрі госпітальної хірургії НМУ, хірург вищої категорії, доктор медичних наук (1995), професор (2005). Тема докторської дисертації „Хірургічне лікування хворих на рак підшлункової залози та великого сосочка дванадцятипалої кишки”, завідувач кафедри з хірургії № 2 з 2006 р.

Основними напрямками наукової діяльності є розробка питань хірургічного лікування захворювань органів гепатопанкреатодуоденальної зони, хірургічне лікування хворих на механічну жовтяницю, виразкову хворобу, хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок, трансплантація стовбурових клітин при хірургічних захворювань, ургентна хірургія, хірургічне лікування ран тощо.

 1. Впровадження у клінічну практику
 • Наукові розробки впроваджені у лікувальну практику хірургічних відділень м. Києва та Київської області, м. Житомира та Житомирської області, м. Чернігова та Чернігівської області, а також залучені до лекційних курсів та учбових планів кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця для студентів 4-6 курсів, хірургів-інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів. Розробки внесено до «Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров¢я».
 1. Публікації
 • Автор понад 400 наукових робіт
 • 39 патентів на винаходи
 • 20 навчальних посібників
 • 6 монографій
 • 4 раціоналізаторських пропозицій
 • підготував 1 доктора наук, 4 кандидатів наук та 1 магістра.
 1. Громадська діяльність
 • член Вченої ради медичного факультету №1;
 • член апробаційної ради «Загальні питання хірургії»;
 • член редколегії 3 хірургічних журналів.
 1. Членство в професійних організаціях:
 • Товариство хірургів м. Києва та Київської області;
 • Асоціація хірургів м. Києва
 1. Нагороди:
 • Почесна грамота МОЗ України
 • Почесна грамота НМУ
 • Подяка мера м. Києва

 

Професори кафедри

КОРОТКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1961 р. Після закінчення медичного інституту працював хірургом у районній лікарні (1961 – 1964), аспірантура на кафедрі грудної хірургії (1964 – 1967), асистент, доцент кафедри торако-абдомінальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів імені П.Л. Шупика (1967 – 1985), завідувач кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1985 – 2006), з 2006 року – професор цієї ж кафедри.

У 1961 р. захистив кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування круглих утворень легень», у 1984 р. – докторську дисертацію «Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії».

Вчене звання професора присвоєно у 1986 р. Лауреат Державної премії України (1986), заслужений діяч науки і техніки України (1999).

Автор 305 наукових праць, в тому числі 68 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, та 8 публікацій у закордонних виданнях. Є співавтором монографій «Невідкладна медична допомога», «Хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки», «Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози».

Підготував 3 докторів і 8 кандидатів медичних наук.

Короткий В.М. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О.  Богомольця, член редакційних колегій республіканських науково-практичних журналів «Клінічна хірургія», «Мистецтво лікування», «Український медичний часопис».

Пріоритетний напрямок науково – практичної діяльності – органозберігаюча хірургічна гастроентерологія спрямована на максимальне збереження та відновлення функціонального стану органів при захворюваннях стравоходу, шлунка, кишечника, печінки, жовчних шляхів, селезінки, підшлункової залози.

КОЛОСОВИЧ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, доктор медичних наук, професор, лауреат премії Національної академії наук України

 1. Загальна інформація
 • Колосович Ігор Володимирович, професор, 1989 р., Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця з відзнакою.
 • Клінічна ординатура – 1989-1990 рр. (кафедра госпітальної хірургії Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця), очна аспірантура – 1991-1994 рр. (кафедра госпітальної хірургії №1 Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця).
 • Кандидатська дисертація «Попередження та лікування гнійно-септичних ускладнень у хворих гострим апендицитом» 1994 р., докторська – «Патогенетичне обгрунтування хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка» 2003 р.
 1. Основні напрямки наково-практичної роботи
 • Підготовлено два аспіранти, два пошукачі (НМУ імені О.О.Богомольця), один дипломний проект (КНУ імені Т.Г.Шевченка) – захищено чотири кандидатські дисертації.

·                          Наукові інтереси – мініінвазивна органозберігаюча хірургія виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки, травматичних ушкоджень селезінки, підшлункової залози, жовчовивідної системи.

 1. Впровадження у клінічну практику
 • Наукові розробки впроваджені у лікувальну практику хірургічних відділень м. Києва та Київської області, м. Житомира та Житомирської області, м. Харкова, м. Чернігова та Чернігівської області, а також залучені до лекційних курсів та учбових планів кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця для студентів 4-6 курсів, хірургів-інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів. Розробки внесено до «Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров¢я».
 1. Публікації

Автор понад 330 друкованих робіт:

 • 20 навчальних посібників;
 • 57 патентів;
 • 5 раціоналізаторських пропозицій
 1. Громадська діяльність
 • член Вченої ради медичного факультету №1;
 • член апробаційної ради «Загальні питання хірургії»;
 • член фахової комісії при МОЗ України.
 1. Членство в професійних організаціях:
 • Товариство хірургів м. Києва та Київської області;
 • Асоціація хірургів м. Києва
 1. Нагороди:
 • лауреат премії НАН України для молодих учених в галузі медицини (2001 р.)

Доценти кафедри

ЧЕРПАК БОРИС ДАВИДОВИЧ, академік Української академії наук, доктор медичних наук, доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1970 р. з відзнакою. З 1970 по 1976 рр. працював лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні №7. Протягом 1976-1989 рр. асистент кафедри госпітальної хірургії (з 2008 р. – кафедра хірургії №2) Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, 1989-1994 рр. – доцент, з 1994 р. – професор кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування вузлових форм зобу», у 1989 році – докторську дисертацію на тему «Лікування післяопераційної непрохідності шлунково-кишкового тракту». А кадемік Української академії наук з 1996 р. Член редакційної колегії республіканського науково-практичного журнал у «Ендокринологія». Вчене звання «доцент» присвоєно у 1990 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 112 наукових праць, 2 авторських свідоцтв. Займається вивченням питань загальної та ендокринної хірургії.

ТЕПЛИЙ ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, доктор медичних наук, доцент

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1981 р. Пройшов клінічну ординатуру за спеціальністю «хірургія» при Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії (нині ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України). До 1988 р. працював у вище зазначеному закладі у якості лікаря та наукового співробітника. Під керівництвом акад. О.О.   Шалімова підготував та в 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сравнительная оценка методов прерывания гастроэзофагеального коллатерального венозного кровотока при лечении кровотечений на почве синдрома портальной гипертензии». Після захисту дисертації був обраний асистентом кафедри госпітальної хірургії Київського медичного інституту, де і працює по сьогоднішній день. В 2009 р. обраний доцентом кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, в грудні 2011 р. присвоєно вчене звання «доцент». У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Хірургічна корекція косметичних дефектів тулуба із відновленням естетичних, функціональних і метаболічних параметрів».

Автор близько 100 наукових робіт, у т.ч. 6 навчальних посібників (чотири англомовних) з грифом МОЗ та МОНмолодьспорту України, 11 патентів України на винахід та корисну модель та авторських свідоцтв СРСР на винахід.

Член Всеукраїнської асоціації пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії.

На кафедрі виконує обов’язки відповідального за учбову роботу. Веде заняття з англомовними студентами та елективний курс з пластичної хірургії.

Хірург вищої кваліфікаційної категорії. Науковий та хірургічний напрямки – естетична та реконструктивна хірургія, доброякісні захворювання молочної залози, мініінвазивні втручання при хронічній венозній недостатності, вентральних грижах та захворюваннях анального каналу. Виконує широкий спектр загальнохірургічних втручань.

Пройшов клінічну ординатуру за спеціальністю «Хірургія» при Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії (нині НДІ хірургії та трансплантології). Під керівництвом акад. О.О. Шалімова В 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сравнительная оценка методов прерывания гастро-эзофагеального коллатерального венозного кровотока при лечении кровотечений на почве синдрома портальной гипертензии».

В 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: «Хірургічна корекція косметичних дефектів тулуба із відновленням естетичних, функціональних і метаболічних параметрів» (науковий консультант проф. Б.Г. Безродний).

Приймав участь в 5th Heidelberg Symposium Live-Operation-Course for Plastic surgery, 2004.

Стажування на другій кафедрі хірургії та клініці загальної та онкологічної хірургії медичного університету м. Вроцлав, Польща з 17.01.2018 по 26.01.2018 року.

Приймав участь у семінарі по організації охорони здоров’я в м. Пуллах, Німеччина в жовтні 2019 року.

Підготовив:

 • Двох магістрів.
 • Один аспірант захистив дисертацію на ступінь доктора філософії.
 • Дисертація одного аспіранта подана до офіційного захисту.
 • Один аспірант планово готує дисертацію до захисту на ступінь доктора філософії.

Наукові інтереси: естетична хірургія, малоінвазивна хірургія органів черевної порожнини, флебологія, герніологія.

Має 15 винаходів. Опублікував 134 наукові праці, серед них 12 у виданнях, що індексуються Scopus. Є співавтором 11 навчальних посібників з хірургії для студентів 4-6 курсів, однієї монографії: Безродний Б.Г., Теплий В.В., Колосович А.І. Діагностика та лікування внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на хірургічну патологію органів черевної порожнини. Київ: Валрус Дизайн, 2017. – 144 с.

Сертифікований член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ). Член International Confederation of Plastic and Reconstructive Aesthetic Surgery (IPRAS)

Лікувальну роботу проводить на базі МКЛ №4 та декількох приватних лікувальних закладів.

Основні напрямки наукової та лікувальної діяльності:

 • Корекція вроджених та набутих косметичних дефектів обличчя, тулуба та кінцівок.
 • Хірургічне та консервативне лікування рубців.
 • Метаболічні аспекти ліпосакції та дермоліпектомії.
 • Радіочастотна та лазерна абляція доброякісних новоутворень шкіри, молочної та щитоподібної залоз.
 • Діагностика, лікування та профілактика внутрішньочеревної гіпертензії та синдрому черевної порожнини.
 • Лапароскопічні втручання.
 • Флебологія: різноманітні методи венектомій, ендовенозна лазерна абляція вен, склеротерапія, гемодинамічна хірургія (CHIVA), мікротермокоагуляція телеангіектацій та ретикулярних вен.

Має вищу лікарську категорію з хірургії.

 

ФУРМАНЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця у 1960 р. З 1960 по 1964 рр. працював лікарем-хірургом районній лікарні смт Доманівка Миколаївської обл. У 1964 р. поступив до клінічної ординатури на кафедру госпітальної хірургії Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця. З 1965 по 1981 рр. працював асистентом, а з 1981 р. – доцентом кафедри госпітальної хірургії Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (з 2008 р. – кафедра хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця). У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вміст заліза, міді, цинку та кобальту в крові хворих зобом». Вчене звання «доцент» присвоєно у 1982 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Протягом тривалого часу виконував обов´язки профорга кафедри. Автор понад 100 наукових праць та 10 авторських свідоцтв та раціоналізаторських пропозицій.

КОПЙОВ ЮРІЙ ОЛЕКЕСІЙОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

1950 року народження закінчив КМІ імені академіка О.О. Богомольця в 1973 році за спеціальністю лікувальна справа. 1973–1974р.р. – закінчив інтернатуру по хірургії при кафедрі факультетської хірургії КМІ імені академіка О.О Богомольця. З 1974р. по 1976р. – лікар-хірург по ургентній допомозі хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 7. В 1976р. по 1978 р. –старший лаборант кафедри госпітальної хірургії КМІ імені академіка О.О Богомольця, та лікар-хірург (0,5 ст.) ургентної допомоги МКЛ № 7 м. Києва. В 1978-1980 – клінічний ординатор кафедри госпітальної хірургії КМІ імені академіка О.О Богомольця. В 1981р. Захистив дисертацію на тему: «Вплив оперативного лікування гострого холециститу на інкреторну функцію підшлункової залози». З 1981 р. по 1994 р. – асистент кафедри госпітальної хірургії ДМУ імені академіка О.О. Богомольця. В 1994 р. призначений на посаду доцента кафедри госпітальної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця. Займається проблемою ендоскопічної та хірургічної корекції захворювань шлунково-кишкового тракту. Є автором 112 наукових праць та 6 Державних патентів України. З 29 вересня 2010р. згідно з законодавством України визнаний «Ветераном праці» (посвідчення 134961).

ІВАНОВ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1979 р.. З 1979 по 1986 рр. навчався у клінічній ординатурі та заочній аспірантурі на кафедрі загальної хірургії Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця. З 1986 по 1990 рр. – асистент кафедри дитячої хірургії, 1990-1998 рр. – асистент кафедри госпітальної хірургії (з 2008 р. – кафедра хірургії №2), з 1998 р. і дотепер – доцент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені   «Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування лактаційних маститів». Вчене звання «доцент» присвоєно у 2000 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Відповідальних на виховну роботу на кафедрі.

Автор 49 наукових праць, у т. ч.  навчальних посібників за грифом МОЗ України, 2 авторських свідоцтв. Займається вивченням питань загальної та гепатобіліарної хірургії.

Нагороди:Заслужений лікар України (2005), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2006), Почесними грамотами  МОЗ України (2003, 2005р.р.), орденом Святого Луки Української Православної церкви (2013), Почесна грамота КМГ (2019).

 

КАРТАШОВ БОРИС ТИХОНОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

З відзнакою закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця у 1978 р. З 1978 по 1981 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1981 р. працював асистентом названої кафедри (з 2008 р. – кафедра хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), з 2000 р і дотепер – доцентом (з 2008 р. – кафедра хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця). У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рентгенорадіологічна діагностика калькульозного холециститу та його хірургічне лікування». Вчене звання «доцент» присвоєно у 2002 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Автор понад 100 наукових праць, у т. ч. одного навчального посібника за грифом МОЗ України, 3 авторських свідоцтв. Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі. Займається вивченням питань хірургії патології гепатобіліарної системи.

СИДОРЕНКО РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив Луганський Державний медичний університет (1998). У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит, яка спрямована на збереження функції підшлункової залози». Відповідає за матеріально-технічну базу, є секретарем кафедри. Автор 33 наукових праць, в тому числі 6 посібників, 10 деклараційних патентів України на винаходи та корисні моделі. Займається вивченням питань хірургії органів панкреатобіліарної зони та лапароскопічної хірургії, ультразвуковою діагностикою патології органів черевної порожнини та вен нижніх кінцівок.

З 02.09.2013 р. доцент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

З 1992 по 1998 р. закінчив лікувальний факультет Луганського Державного медичного університету за спеціальністю лікувальна справа

з 2000 по 2002 рр. клінічна ординатура на кафедрі госпітальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця

У 2006 р. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. Назва дисертації «Обгрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит, яка спрямована на збереження функції підшлункової залози»

 1. Основні напрямки науково-практичної роботи

Розробка тактичних підходів до лікування хворих на гострий панкреатит. Лапароскопічна хірургія органів черевної порожнини. Мініінвазивні втручання під контролем УЗД. Іноваційні технології в загальній хірургії.

 1. Впровадження в клінічну практику

11 актів впровадження

 1. Публікації(кількість)

Наукові статті – 41

Підручники – 2

Методичні рекомендації – 12

Винаходи та раціоналізаторські пропозиції – 11

 

ЦИГАНОК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені академіка О.О. Богомольця (2001). З 2001 по 2003 рік проходив інтернатуру за спеціальністю хірургія на кафедрі госпітальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця і навчався в магістратурі на вище вказаній кафедрі. З лютого 2003 року по листопад 2003 року працював лікарем-хірургом в КМКЛ ШМД. В 2003 році здав вступні іспити та за конкурсом вступив до очної аспірантури на кафедру госпітальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, яку закінчив в листопаді 2006 року. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мініінвазивні оперативні втручання у хворих на гострий холецистит». Відповідає за комп’ютерний клас та сайт кафедри. Автор 15 наукових праць, 8 державних патентів України. Займається вивченням питань лапароскопічної хірургії, ультразвуковою діагностикою патології органів черевної порожнини.

З 2003 по 2006 рік навчався в аспірантурі на кафедрі госпітальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мініінвазивні оперативні втручання у хворих на гострий холецистит». В січні 2018 року проходив стажування на базі Вроцлавського медичного університету на кафедрі хірургії та онкології №2.

Займається вивченням питань лапароскопічної хірургії, ультразвуковою діагностикою патології органів черевної порожнини.

Автор 35 публікацій, 1 підручника, 12 методичних рекомендацій, 15 патентів

Асистенти кафедри

МАРТИНОВИЧ ЛЕОНІД ДЕНИСОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент, Заслужений лікар України.

В 1979 році закінчив Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. В 1987р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініка, діагностика і комплексне хірургічне лікування ранніх післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень». В 2001р. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». 1979–1980р.р. – закінчив інтернатуру по хірургії при кафедрі госпітальної хірургі. З 1980р. по 1986р. – лікар-хірург по ургентній допомозі хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 4. В 1986р. – призначений завідувачем 2-го хірургічного відділення КМКЛ №4. З 1987р. до 2006р. зовнішній сумісник на посаді асистента кафедри хірургії №2 В 2006р. – обраний на посаду асистента кафедри хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. Атестований лікарем-хірургом вищої категорії. Стаж роботи лікарем хірургом – 34 роки. Науково-педагогічний стаж – 25 років. Є автором 58 наукових праць, та 8 патентів України. Займається проблемами хірургічного лікування захворювань органів черевної порожнини, гнійно-септичною хірургією.

МОЙСЕЄНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

В 2002 році закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2002 по 2004 роки навчався в інтернатурі та магістратурі з хірургії на кафедрі госпітальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, з 2004 по 2007 роки навчався в очній аспірантурі на цій же кафедрі. 3 2007 року асистент кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Кандидат медичних наук з 2008 року. Тема кандидатської дисертації: «Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника».  Автор 47 друкованих наукових робіт, 2 з яких у закордонних виданнях, 15 патентів України на винаходи та корисні моделі. Пріоритетний напрямок наукової та хірургічної діяльності  – лапароскопічні технології в плановій та ургентній хірургії. Член асоціації хірургів м. Києва та області.

ПЕТРЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

Закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова у 1993 р. З 1993 по 1996 рр. навчався у інтернатурі з спеціальності «Хірургія» у Білоцерківській міській лікарні. У 1996-2000 рр. працював лікарем-хірургом Тетіївської районної лікарні Київської області, у 2000-2009 рр. – Київської міської клінічної лікарні №4. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, ускладнену хронічною венозною недостатністю та трофічним виразками». З 2009 р. – асистент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Автор 32 наукових праць, у т. ч. шести навчальних посібників за грифом МОЗ та МОН України (три англомовних), 6 державних патентів України на корисну модель. Займається вивченням питань гнійної хірургії.

ЧЕРЕПЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

 • у1997 р. з відзнакою закінчив Івано-Франківську державну медична академію. Стаж роботи – 23 р. Науково-педагогічний стаж – 17 років.
 • Клінічна ординатура, стажування, аспірантура (де? коли?) З 1997 по 1999 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю “Хірургія” на базі Кам’янець-Подільської міської лікарні Хмельницької області при Вінницькому державному медичному університетіім. М.І. Пирогова. З 1999 по 2003 рр. Працював лікарем-хірургом Почаївської районної лікарні № 2 Тернопільської області. З 2003 по 2009 рр. Ассистент кафедри факультетської хірургії Івано-Франківського державного медичного університету. З 2006 по 2009 рр. – заступник декана факультету підготовки іноземних громадян ІФДМУ. У 2009 році прийнятий на посаду ассистента кафедри хірургії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Стаж роботи лікарем-хірургом – 23 роки. У 2018 році пройшов підтвердження атестації при МОЗ України – атестований лікарем-хірургом вищої категорії. Науково-педагогічний стаж – 17 років.
 • Тема дисертації: ”Комплексне хірургічне лікування хворих похилого та старечого віку на калькульозний холецистит, поєднаний з холедохолітіазом та обтураційною жовтяницею, що ускладнився гострою печінковою недостатністю” (2008 р.).

 

 1. Основні напрямки науково-практичної роботи
 • Наукові інтереси Займається проблемою хірургічного лікування захворювань органів черевної порожнини, гепатопанкреатобіліарної ділянки, гнійно-септичною хірургією, мініінвазивною хірургією при гострій та хронічній патології органів черевної порожнини.

 

 1. Впровадження в клінічну практику 4

 

 1. Публікації (кількість) 67 (в тому числі):
 • Підручники 1
 • Методичні рекомендації 7
 • Винаходи 1
 • Раціональні пропозиції 2

 

 1. Громадська діяльність

Відповідальний за лікувально-консультативну роботу кафедри

 1. Членство в професійних асоціаціях

Асоціація хірургів Прикарпаття (з 2003), Асоціація хірургів України

Ганоль Ігор Вассильович, асистент, 2000 р., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою.

 • Кандидатська дисертація «Органозберігаюча хірургія селезінки при травматичних пошкодженнях органу» 2011 р.
 1. Основні напрямки наково-практичної роботи

·                          Наукові інтереси – мініінвазивна органозберігаюча хірургія виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки, травматичних ушкоджень селезінки, підшлункової залози, жовчовивідної системи.

 1. Впровадження у клінічну практику
 • Наукові розробки впроваджені у лікувальну практику хірургічних відділень м. Києва та Київської області, м. Житомира та Житомирської області, м. Харкова, м. Чернігова та Чернігівської області, а також залучені до лекційних курсів та учбових планів кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця для студентів 4-6 курсів, хірургів-інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів. Розробки внесено до «Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров¢я».
 1. Публікації

Автор понад 30 друкованих робіт:

 • 9 навчальних посібників;
 • 9 патентів;
 • 18 наукових статей.
 1. Громадська діяльність
 2. Членство в професійних організаціях:
 • Товариство хірургів м. Києва та Київської області;
 • Асоціація хірургів м. Києва

Чибісов Олексій Леонідович, 1981 року народження,  закінчив в 2004 році медичний факультет Луганського державного медичного університету за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. З серпня 2004 року до червня 2005 року проходив інтернатуру та магістратуру, яку закінчив з відзнакою, за спеціальністю «хірургія» на базі Луганської міської клінічної лікарні № 4.

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Показания, характер оперативных вмешательств у больных с послеоперационными грыжами передней брюшной стенки».

З грудня 2014 року обрано на посаду асистента кафедри хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, де працює  в даний час.

Має більш ніж 40 публікацій у періодичних виданнях, 5 патент на винахід, а також є співавтором 4 посібників з хірургії. Проводить велику учбово-методичну роботу; приймає участь у написанні методичних рекомендацій для підготовки студентів, у підготовці тестових завдань з курсу хірургії для студентів 4, 5 і 6 курсів.

Є відповідальним по кафедрі за виробничу лікарську практику студентів 4 курсу з хірургії.

Має вищу лікарську категорію з хірургії. У 2015 році пройшов другу спеціалізацію з ендоскопії. Постійно виконує лікувально-консультативну роботу на базі кафедри (1 хірургічне та ендоскопічне відділення Київської міської клінічної лікарні №4). Стаж за фахом 16 років, з ендоскопії – 5 років.

ЧЕМОДАНОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

Закінчив Кримський медичний університет імені С.І. Георгієвського у 1999 р. У 1999-2001 рр. навчався у інтернатурі з спеціальності «Хірургія» у Євпаторійській міській лікарні. У 2001-2004 рр. працював лікарем-хірургом цієї ж лікарні. З 2004 по 2006 рр. навчався у клінічній ординатурі на базі кафедри госпітальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2006 по 2013 рр. працював лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні №4. З 2013 р. – асистент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування хелікобактер – асоційованих перфоративних виразок пілоричного відділу шлунка та дванадцятипалої кишки». Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Автор 25 наукових праць, 6 патентів України на винахід та корисну модель. Науковий та хірургічний напрямки – органозберігаюча хірургія виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки

 

Приступюк Максим Олександрович, к.мед.н., асистент кафедри

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2008 році

2008–2011 Магістр медицини, лікувальна справа,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Тема магістерської роботи: “Хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи з урахуванням діагностичних критеріїв”

2013– 2016 Аспірантура,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Назва дисертаційної роботи: ” Хірургічне лікування хворих на невроішемічну форму синдрому діабетичної стопи ”

 

 1. Основні напрямки науково-практичної роботи
 • Наукові інтереси: Судинна хірургія, гнійна хірургія, реконструктивна хірургія, синдром діабетичної стопи, антибіотикорезистентність

 

 1. Впровадження в клінічну практику клініки

Використання ультразвукового дебридменту ран, удосконалення метода лікавання ран негативним тиском, реконструктивні операції на стопі, мініфлебектомії

 

 1. Публікації ( 41 кількість)
 • Підручники 2
 • Методичні рекомендації 5
 • Винаходи 3
 • Раціональні пропозиції

 

 1. Громадська діяльність
 • Член Приймальної комісії Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 • Член робочої групи при МОЗ з питань розробки Мінімальних вимог до надання гарантованих медичних послуг та вимог до закладів, які їх надаватимуть за програмою медичних гарантій за напрямом «Хірургія»
 • Член робочої групи НСЗУ по розробці вимог до надання медичних послуг

 

 1. Членство в професійних асоціаціях
  • Представник IDF (Міжнародна Діабетична Федерація ) в робочій групі при WHF (Всесвітня Федерація Серця) зі створення дорожньої карти: профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань у людей з цукровим діабетом 2 типу
  • Представник від України в IDF (Міжнародна Діабетична Федерація )
  • член, Асоціації Судинних Хірургів, Флебологів і Ангіологів України
  • член, International Diabetes Federation (IDF)
  • член, European Young Endocrine Scientists (EYES) Committee of the European Society of Endocrinology (ESE)
  • член, European Society of Endocrinology (ESE)
  • член, European Association for the Study of Diabetes (EASD)
  • член, Міжнародна діабетична асоціація України
  • член, European Society for Vascular Surgery

 

 

Викладачі на базі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

ДИКУХА СЕРГІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ, доктор медичних наук

У 1963 р. вступив до КМІ імені О.О. Богомольця. Навчаючись на лікувальному факультеті, зацікавився науковою роботою та брав активну участь у хірургічних гуртках під керівництвом професорів М.С. Коломійченка, І.М. Іщенка, К.І. Кульчицького, I.I. Бобрика, І.Д. Танасієнка. Виконав 5 наукових студентських робіт, остання з яких була зроблена на кафедрі під керівництвом професора М.М. Ковальова. З 1969 р. працює кардіохірургом. Нині є головним науковим співробітником Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. Доктор медичних наук Опублікував понад 130 наукових робіт з проблем кардіохірургії. Член вченої ради інституту, член профкому.

СІРОМАХА СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ, кандидат медичних наук

Закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 1998 році. В Інституті працює з 1996 року. Старший науковий співробітник відділення хірургії вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку. Головний лікар (з 2004 року). Кандидат медичних наук (2008). Тема кандидатської дисертації «Хірургічне лікування множинних дефектів міжшлуночкової перетинки». Проходив стажування за кордоном: Центр Здоров’я Польської матері, відділ вроджених вад серця (завідувач – професор Яцек Мол), Лодзь, Польща, 1999 рік, 2003 рік; Міжнародна Школа Серця, відділення кардіохірургії Ospidali Riuniti, Бергамо, Італія, 2001-2002 роки; INSEAD, Франція, Європейська програма з організації охорони здоров’я, 2007 рік. Є членом Асоціації серцево-судинних хірургів України та Європейської Асоціації кардіо-торакальних хірургів. Є співавтором 36 наукових праць та патентів на винахід.

ПАНІЧКІН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор, лауреат державної премії України

Завідувач відділення рентгенхірургічних методів діагностики та лікування захворювань серця та судин, один з провідних фахівців країни у галузі внутрішньосерцевої діагностики та ендоваскулярного лікування захворювань серцево-судинної системи. Нагороджений медаллю “Трудова слава” Міжнародної Академії МАРТІС “Золота Фортуна”.

 

НАШІ ВЧИТЕЛІ

 

КОРОТКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1961 р. Після закінчення медичного інституту працював хірургом у районній лікарні (1961 – 1964), аспірантура на кафедрі грудної хірургії (1964 – 1967), асистент, доцент кафедри торако-абдомінальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів імені П.Л. Шупика (1967 – 1985), завідувач кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1985 – 2006), з 2006 року – професор цієї ж кафедри.

У 1961 р. захистив кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування круглих утворень легень», у 1984 р. – докторську дисертацію «Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії».

Вчене звання професора присвоєно у 1986 р. Лауреат Державної премії України (1986), заслужений діяч науки і техніки України (1999).

Автор 305 наукових праць, в тому числі 68 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, та 8 публікацій у закордонних виданнях. Є співавтором монографій «Невідкладна медична допомога», «Хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки», «Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози».

Підготував 3 докторів і 8 кандидатів медичних наук.

Короткий В.М. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О.  Богомольця, член редакційних колегій республіканських науково-практичних журналів «Клінічна хірургія», «Мистецтво лікування», «Український медичний часопис».

Пріоритетний напрямок науково – практичної діяльності – органозберігаюча хірургічна гастроентерологія спрямована на максимальне збереження та відновлення функціонального стану органів при захворюваннях стравоходу, шлунка, кишечника, печінки, жовчних шляхів, селезінки, підшлункової залози.

ЧЕРПАК БОРИС ДАВИДОВИЧ, академік Української академії наук, доктор медичних наук, доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1970 р. з відзнакою. З 1970 по 1976 рр. працював лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні №7. Протягом 1976-1989 рр. асистент кафедри госпітальної хірургії (з 2008 р. – кафедра хірургії №2) Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, 1989-1994 рр. – доцент, з 1994 р. – професор кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування вузлових форм зобу», у 1989 році – докторську дисертацію на тему «Лікування післяопераційної непрохідності шлунково-кишкового тракту». А кадемік Української академії наук з 1996 р. Член редакційної колегії республіканського науково-практичного журнал у «Ендокринологія». Вчене звання «доцент» присвоєно у 1990 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 112 наукових праць, 2 авторських свідоцтв. Займається вивченням питань загальної та ендокринної хірургії.

ФУРМАНЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця у 1960 р. З 1960 по 1964 рр. працював лікарем-хірургом районній лікарні смт Доманівка Миколаївської обл. У 1964 р. поступив до клінічної ординатури на кафедру госпітальної хірургії Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця. З 1965 по 1981 рр. працював асистентом, а з 1981 р. – доцентом кафедри госпітальної хірургії Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (з 2008 р. – кафедра хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця). У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вміст заліза, міді, цинку та кобальту в крові хворих зобом». Вчене звання «доцент» присвоєно у 1982 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Протягом тривалого часу виконував обов´язки профорга кафедри. Автор понад 100 наукових праць та 10 авторських свідоцтв та раціоналізаторських пропозицій.