НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa гістології та ембріології

Наукова робота

ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ТА РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Керівник НДР: зав. кафедри гістології та ембріології д.мед.н., професор,

член-кореспондент НАМН України Ю.Б. Чайковський

Відповідальний виконавець: професор кафедри гістології та ембріології

д.мед.н., професор Л. М. Сокуренко

Мета дослідження і завдання. Дослідити реакції астроцитів при введенні ацикловіру мишам, інфікованим ВПГ-І.

Методи дослідження. Експерименти проведено на білих мишах лінії Balb/c. Тварин інфікували музейним штамом вірусу ВПГ-І (штам VC). Головний мозок відібрано для імуногістохімічного дослідження змін астроцитів на тлі нейроінфекції та локального інсульту.

Мета роботи: Дослідження структурних зміни та  підвищити ефективність відновлення печінки та великого мозку при геморагічному інсульті, геморагічному інсульті і герпесвірусній інфекції, ефективності фармакологічної корекції геморагічного інсульту шляхом дослідження розвитку демієлінізуючого процесу, змін у корі півкуль великого мозку після моделювання ішемії та за умов імунокорекції, підвищення ефективності лікування тупої травми спинного мозку. Зꞌясувати основні  етапи розвитку гістології та ембріології і  визначити найбільш перспективні напрямки розвитку гістології на Україні.

 

Завдання дослідження:

 1. Вивчити структурно-функціональні зміни кори великого мозку гіпертензивних щурів за умов геморагічного інсульту та комплексної корекції.
 2. З’ясувати структурно-метаболічна характеристика демієлінізуючого процесу при геморагічному інсульті та шляхи його корекції.
 3. Визначити морфологічні зміни печінки за реактивації вірусу простого герпесу 1 типу при геморагічному інсульті.
 4. Вивчити морфологічні зміни гіпокампу при реактивації вірусу простого герпесу 1 типу на тлі експериментальної геморагії та фармакокорекції.
 5. Визначити зміни у корі півкуль великого мозку за умов моделювання ішемії та імунокорекції (імуногістохімічне дослідження).
 6. З’ясувати морфо-функціональні особливості спинного мозку за умов його тупої травми та її корекції.
 7. Визначити історичні аспекти розвитку гістології, цитології та ембріології в Україні.

Матеріали та методи: імуногстохімічні, електронномікроскопічні, загальногістологічні, нейрогістологічні, вірусологічні, біохімічні та морфометричні, денсіометричні та методи статистичного аналізу.

Галузь використання: гістологія, неврологія, хірургія, нейрохірургія, імунологія, ендокринологія, токсикологія

Статті:

 1. ChepurnyiYu.V., T.V. Kustrjo, A.V. Korsak, V. V. Likhodievskyi, A.E. Rodnichenko, O.S. Gubar, O.V. Zlatska, A.V. Kopchak, A.O. Zabila1, S.S. Olefir, D.O. Zubov, R.G. Vasyliev, Yu. B. Chaikovskyi. Influence of Adult Neural Crest-Derived Multipotent Stem Cells on Regeneration of Orbital Soft Tissue Content After Experimental Injury. Probl Cryobiol Cryomed 2018; 28(1):059–063Scopus.
 2. Korsak A, Likhodiievskyi V, Sokurenko L, Chaikovsky Y. New Method of Injured Nerve Repair. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. J Neurol Surg A 2018;79:291–295. doi: 10.1055/s-0037-1603633. Scopus.
 3. Motorna N.V., Rybalko S.L. Starosyla D.B., Guzyk M.M., StrokinaI.G, Kaminsky R.F., Korsak A.V.,, Sokurenko L.M., Savosko S.I., Chaikovsky Yu.B. The research of leukocyte phagocytic activity against blood-stroke and herpes infection Wiad Lek 2018, 71, 1 cz. II, 155-159 Scopus.
 4. Ultrastructural changes in murine liver following HSV infection and stroke. Ultrastructural changes in murine liver following HSV infection and stroke. Natalia Motorna, Svetlana Rybalko, Tatyana Kvitnitskaya-Ryzhova, Daria Starosyla, Iryna Strokina, Rostyslav Kaminsky, Sergey Savosko, Liudmyla Sokurenko, Yuri Chaikovsky Curr Issues Pharm Med Sci., Vol. 31, No. 1, 10-12. Scopus.
 5. Effects of technogenic pollutants on chicken embryos Zinabadinova S., Lavrinenko V. Kaminsky R., Korsak A.,, Sokurenko L., Chaikovsky Y. Curr Issues Pharm Med Sci., Vol. 31, 2018, No. 1, 34-38. Scopus.
 1. Cytotoxic and genotoxic effects of cadmium sulfide nanoparticles. Apykhtina О.L., Dybkova S.M., Sokurenko L.M., ChaikovskyYu.B. Exp Oncol 2018 40, 3, 194–199 Scopus.
 2. Aleksiichuk V, Omelchuk S, Sokurenko L, Kaminsky R, Kovalchuk O, Chaikovsky Y. The influence of lead nanoparticles on the morpho‐functional changes of rat liver during the postexposure period. Microsc Res Tech. 2018;81:781–788.  doi: 10.1002/jemt.23036.Scopus.
 3. Ultramicroscopic features of cells and vessels of the spleen (experimental study) Leonid P. Goralsky, Oksana F. Dunaievska, Nataliia L. Kolesnik, Liudmyla A. Stechenko, Nataliia E. Grynevych, Rostyslav F. Kaminsky, Liudmyla M. Sokurenko Wiad Lek 2018, 71, cz. 5, 1019-1025 Scopus.
 4. Kordium1 V.A., D.M. Irodov1, Yu.B. ChaikovskyTriggering effect of “therapeutic MSC” Biopolymers and Cell. 2017. Vol. 33. N 6. P 463–472
  doi: Scopus.
 5. Yaremenko L. M., Grabovyi O. M. Reactions of Microglial Cells in the Sensorimotor Cortex of Rats after Transient Ischemia // Neurophysiology. – 2017 (April), Vol. 49, Issue 2, pp 107–112. Scopus.
 6. M. Yaremenko, O. M. Grabovyi, S. Ye. Shepelev Effect of Sensitization by Cerebral Antigen on Expression of Synaptophysin in the Sensorimotor Cortex under Conditions of Ischemia and Immunocorrection of its Consequences // Neurophysiology, Vol. 49, No. 3, June, 2017. – Р. 237-239. Scopus.
 7. Gumenyuk, A., Rybalko, S., Ryzha, A., Savosko, S., Labudzynskyi, D., Levchuk, N., & Chaikovsky, Yu. Nerve regeneration in conditions of HSV-infection and an antiviral drug influence. Anat Rec (Hoboken). 2018; May 5. doi: 10.1002/ar.23848. Scopus.
 8. Kovalchuk O., Cherkasov E., Dzevulska I., Kaminsky R, Korsak A., Sokurenko L. Dynamics of morphological changes of rats pituitary gland in burn diseas. Georgian Med News. 2017 Sep;(270):104-108. (Скопус)
 1. Rat spinal ganglia in assessment of protective action of antioxidants: A morphological studyM. Sokurenko, M. Savchyna, V.I. Litus, R.F. Kaminsky, Yurii B. Сhaikovsky Medicina (Kaunas). 2017;53(4):217-223. Scopus.
 1. Прокопець К.О., Раскалєй Т.Я. Стан селезінки після перев’язки селезінкової артерії при експериментальній портальній гіпертензії. Світ біології та медицини. 2018; 1(63): 146-150.- Web of Science
 2. Свиридюк Р.В., Шепітько К.В., Шепітько В.І., Раскалєй Т.Я. Морфометрична характеристика стовбура сідничного нерва при гострому асептичному запаленні у щурів. 2018; 2(64): 173-175.- Web of Science
 3. Дунаєвська О.Ф., Горальський Л.П., Стеченко Л.О., Колеснік И.Л., Кривошеєва О.І. «Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки жаби озерної і жаби ставкової» // Світ медицини та біології – 2018 – №2(64) – С.194-198Web of Science
 4. M. Yaremenko, A.N. Grabooy, L.P. Bidna, S.Ye. Shepelev, M.M. Grusha Expression of NF-1 protein in sensorimotor cortex during the modeling of transient ischemia against the background of sensitization by brain antigen and immunocorrection of the changes.- Pathologia. – 2018, 15(1), 57-61. Web of Science.
 5. Л. М. Яременко, О. М. Грабовий, С. Є. Шепелєв Експресія гліального фібрилярного кислого білка в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції // Патологія . – Том 14, № 3(41), вересень–грудень 2017 р. – С. 314-318.(Web of Science)
 6. Л. М. Яременко, О. М. Грабовий, С. Є.Шепелєв Експресія β-тубуліну в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекція виниклих змін // Світ Медицини та Біології. – 2017. -№4(62). – С.173-178 DO I10.26724/2079-8334-2017-4-62-173-178(Web of Science)
 7. Л.В.Натрус, І.М.Рижко, Г.І.Козак, О.І.Кривошеєва, Л.О.Стеченко. Ультраструктурна основа взаємодії клітин сполучної тканини шкіри щурів в умовах опікової травми та гіперглікемії. Світ медицини та біології .2017. №4.-С.157-161.(Web of Science)
 8. Гистология. Труднее ли ее учить сегодня?Т.Р. Скибинская, Л.М. Сокуренко, Л.Б. Шобат, Ю.Б. Чайковский // Світ медицини та біології. – Полтава, 2017. – Т. 3.(61) – С. 204-208. (Web of science)
 1. The activity of antioxidant enzymes in rat sciatic nerve following a hemorrhagic stroke Dovgan I.M., Melnyk N.O., Labunets I.F., Utko N.A., Savosko S.I Світ медицини та біології. – Полтава, 2017. – Т. 3.(61) – С. 100-102. (Web of Science)
 2. Raskaliei T., Stechenko L., Raskaliei V., Pastuchova V., Scherbak L. Morfological manifestations of blunt spinal injury in the early posttraumatic period. Art of medicine. 2018; 3(7):106-111.
 3. Shamalo S.M., Labunets I.F., Demydchuk A.S. Effect of exogenous leukemia inhibitory factor on reparative regeneration of the peripheral nerve in mice, Cell and Organ Transplantology. 2017 November, Vol.5, No. 2
 4. Раскалєй Т.Я., Стеченко Л.О., Раскалєй В.Б., Пастухова В.А., Щербак Л.Ф.«Морфологічні прояви тупої травми спинного мозку у ранній післятравматичний період»// «ArtofMedicine» – 2018 – №3(7) липень-весень – С.106-110
 5. Хламанова Л. І., Северилова М. Д.,Ткаченко Ю. В. Огляд структури та функцій жирової тканини в нормі та при патології. Український журнал медицини, біології та спорту 2018 – Том 3, № 5 (14)254
 6. Хламанова Л. І., Ткаченко Ю. В.,Северилова М. Д. Структурно-функціональна характеристика різних гістогематичних бар’єрів організму в нормі та при прояві патологічних змін, їх медичне значення Український журнал медицини, біології та спорту 2018– Том 3, № 1 (10)
 7. Яременко Л.М., Шепелєв С.Є., Грабовий О.М. Експресія актину гладких міоцитів у сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на фоні попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції // Вісник української медичної стоматологічної академії “Актуальні проблеми сучасної медицини” Том 17, Випуск 4 (60), частина 2. 2017. – С. 119-123.
 8. Яременко Л.М., Грабовий О.М. Влияние имунофана на экспрессию актина гладких миоцитов в сенсомоторной коре при моделировании нарушения мозгового кровообращения на фоне предшествующей сенсибилизации мозговым антигеном. Материалы Научно-практическая конференция неврологов. XXII Всероссийская конференция «Нейроиммунология. Рассеянный склероз». V симпозиум «Современные возможности нейровизуализации» 30 ноября – 02 декабря 2017 года, Санкт-Петербург:: СПб. Нейроиммунология, Том XIV, № 1–2, 2017: 2017. – 70-71 с.
 9. Л. М. Яременко, О. М. Грабовий, С. Є.Шепелєв Експресія tau-білка в сенсомоторній корі при моделюванні транзиторної ішемії та імунокерції // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №4(32). – С.109-114. DOI 10.11603/1811-2471.2017.vo.i4.8350
 10. Л. М. Яременко, О. М. Грабовий, С. Є.Шепелєв Експресія S-100-білка у корі великих півкуль при моделюванні ішемії за умов сенсибілізації мозковим антигеном та імунокерції // Вісник наукових досліджень. – 2017. – №4. – С.153-157. DOI 10.11603/2415-8798.2017.4.8260
 11. Л. М. Яременко, С. Є. Шепелєв, Л. П. Бідна, О. М. Грабовий Експресія tau-протеїну в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на фоні попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекція виниклих змін. // Журнал клінічних та експриментальних медичних досліджень. – 2018; 6(1). – С. 31-37.
 12. Л. М. Яременко, О. М. Грабовий, С. Є.Шепелєв Експресія ендотеліального фактора росту судин у корі великого мозку при порушеннях кровообігу за умов попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокерції // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – №2(34). – С.228-235. DOI 10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8513
 1. Khlamanova L.I., Chaikovsky Yu.B. SOME WAYS TO OPTIMIZE THE FORMATION OF SPECIALIST IN MEDICAL UNDERGRADUATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION: A REVIEW OF CURRENT PRACTICES . Sciences of Europe (Praha, Czech Republic)2017 VOL 1, No 22 (22)
 2. Демидчук А.С., О.М.Макаренко. Фітосоми з екстрактом гінкго білоба з підвищеним дозуванням 120 мг для лікування інсульту.,/Здоров’я України, №1. Березень 2018
 3. Хламанова Л. І., Чайковський Ю. Б., Проблемна лекція у ВИШІ. Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти Видавництво НМУ ім. О.О. Богомольця, Київ 2018.
 4. Чайковський Ю.Б., С.Б. Геращенко , В.О. Кокряцька, О.І. Дєльцова, Л.М. Сокуренко Гістологія: чи потрібна вона лікарю? Мистетство Лікування №3-4 (149-150) 2018, с.37-40.

sndt1c22-1
sndt1c22