НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №1

Студентський науковий гурток

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, керівником якого є доцент Бойко М.І.

Доповідь студента на засіданні гуртка Відзначення кращого гуртківця дипломом переможця кафедральної конференції студентських наукових робіт

 

Члени студентського наукового гуртка постійно виступають з доповідями на студентських наукових конференціях, приймають участь у Всеукраїнських студентських Олімпіадах з дисципліни “Загальна гігієна” та у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

У 2004 та 2005 роках кафедра обиралась базою проведення Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни “Загальна гігієна”.

Серед переможців Всеукраїнських олімпіад гуртківці Саккас Панікос (II місце 2001 p.), Гаркавий С. (І місце 2004 p.), Блага Г. (III місце 2004 р.)

Вони гідно представили кафедру та НМУ у Всеукраїнській студентській Олімпіаді з дисципліни «Загальна гігієна».

Гуртківці кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнській олімпіаді з екології. У 2010 році студентка Шапаєва О.С. зайняла І місце, студент Шпак Б.І. – ІІ місце.

 

Доповідь переможця олімпіади

Грузевої О.

Декан медичного факультету № 4 професор С.Т.Омельчук та член-кор НАМН України професор В.Г.Бардов вручають диплом І ступеня студенту С.С.Гаркавому

 

Учасники та переможці Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни “Загальна гігієна” в 2004 році

Кафедра є базою проведення Всеукраїнської конкурсу наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в 2009-2011 роках.

Переможцями та дипломантами Національних та міжнародних конкурсів є такі гуртківці кафедри:

  • Радиш Г.В. (Диплом I ступеню у 2006 р.),
  • II Международная конференция молодых ученых и студентов «Биомедицинская информатика, медицинская инженерия и телемедицина (новые взгляды, идеи и факты)» (м. Київ, 2006 р.) Радиш Г В. – Диплом І ступеню.
  • Загороднюк К.Ю. (Диплом І ступеню у 2007 та 2009 рр.),
  • Нагалюк Ю.В. (Диплом І ступеню у 2009 та 2010 рр.),
  • Всеукраїнський інтерактивний конкурс студентських наукових робіт фонду Пінчука (м. Київ, 2010 р.) Нагалюк Ю.В. – Диплом та І місце.
  • Белікова Ю.О. (Диплом ІІ ступеню у 2010 та 2011 рр.).

 

З моменту заснування кафедри невід‘ємною складовою її роботи є виховна робота зі студентами. Науковий гурток є однією з усталених форм взаємодії наукових кадрів кафедри з талановитими студентами-майбутніми науковцями. На теперішній момент активними членами студентського гуртка є такі студенти-активісти:

Бігунець В.В.

Бормашева М.В.

Данченко І.А.

Endeli Endeli Arielle

Кармазін Я.О.

Найда А.В.

Потапова К.П.

Резніков Ю.П.

Мітіна О.В.

Моха І.М.

Неверовський А.В.

Пінчук Ю.Ю.

Потапова К.П.

Баєчко І.О.

Чеботаренко А.Г.

І хоча спрямування спеціальності («лікувальна справа») у студентів більше б тяжіло до гуртків клінічних кафедр, але цей студ.актив не забуває про профілактичне спрямування медицини і її гігієнічні основи.

Участь студентів у кафедральній конференції.

Вручення дипломів