НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №1

Підготовка науково-педагогічних кадрів

За період з 2004 по 2010 роки співробітниками кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій. Ведеться робота над 2 докторськими та 7 кандидатськими дисертаціями. В аспірантурі при кафедрі навчається 6 аспірантів.


Член-кор. НАМН України професор В.Г.Бардов проводить нараду з молодими вченими кафедри (2011 р.)

Виконання дисертаційних робіт співробітниками та по шукачами кафедри за ПЛАНОМ УНІВЕРСИТЕТУ (підсумки за 2011 рік)

Стан виконання дисертаційних робіт

Дата

П.І.Б. дисертанта, посада

Назва дисертації

(канд., доктор.)

Науковий консультант (керівник)

Шифр спеціаль-ності

Шифр спец. ради, установа

Подані до офіційного захисту

18.10.2011

Благая

Анна

Вікторівна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

18.10.2011

Гаркавий

Сергій Сергійович

Гігієнічна оцінка динаміки міграції метил трет-бутилового ефіру в ґрунті

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

16.11.2011

Загороднюк Костянтин Юрійович

Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Захищені у спец. раді

Затверджені ВАК

 

Виконання дисертаційних робіт співробітниками та по шукачами кафедри за ПЛАНОМ УНІВЕРСИТЕТУ (підсумки за 2012 рік)

Стан виконання дисертаційних робіт

Дата

П.І.Б. дисертанта, посада

Назва дисертації

(канд., доктор.)

Науковий консультант (керівник)

Шифр спеціаль-ності

Шифр спецради, установа

Подані до офіційного захисту

16.11.2012

Антоненко Анна Миколаївна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системі хімічного захисту посівів кукурудзи.

д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

16.11.2012

Борисенко Андрій Анатолійо-вич

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту виноградників.

д.м.н., проф., Омельчук С.Т. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Захищені у спецраді

17.05.2012

Благая

Анна

Вікторівна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

17.05.2012

Гаркавий

Сергій Сергійович

Гігієнічна оцінка динаміки міграції метил трет-бутилового ефіру в ґрунті

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

15.11.2012

Загороднюк Костянтин Юрійович

Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Затверджені ВАК

26.09.2012

Благая

Анна

Вікторівна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

26.09.2012

Гаркавий

Сергій Сергійович

Гігієнічна оцінка динаміки міграції метил трет-бутилового ефіру в ґрунті

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

 

Виконання дисертаційних робіт співробітниками та пошукачами

кафедри гігієни та екології за ПЛАНОМ НМУ імені О.О. Богомольця

(підсумки за 2013 рік)

Стан виконання дисертаційних робіт

Дата

П.І.Б. дисертанта, посада

Назва дисертації

(канд., доктор.)

Науковий консультант (керівник)

Шифр спеціаль-ності

Шифр спецради, установа

Подані до офіційного захисту

30.11.2013

Семененко Віта Миколаївна

Гігієнічна оцінка та регламентація сучасних хімічних засобів захисту плодових культур

д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Захищені у спецраді

21.03.2013

Антоненко Анна Миколаївна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системі хімічного захисту посівів кукурудзи.

д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

21.03.2013

Борисенко Андрій Анатолійо-вич

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту виноградників.

д.м.н., проф., Омельчук С.Т. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Затверджені ВАК

01. 03.2013

Загороднюк Костянтин Юрійович

Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

31.05.2013

Антоненко Анна Миколаївна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системі хімічного захисту посівів кукурудзи.

д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

31.05.2013

Борисенко Андрій Анатолійо-вич

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту виноградників.

д.м.н., проф., Омельчук С.Т. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

 

Стан виконання дисертаційних робіт співробітниками та пошукачами

кафедри гігієни та екології № 1 за ПЛАНОМ НМУ імені О.О. Богомольця

протягом  2005-2020 рр.

 

Захищені докторські дисертації співробітниками та по шукачами кафедри за ПЛАНОМ УНІВЕРСИТЕТУ

П.І.Б. дисертанта Рік захисту Назва дисертації

(канд., доктор.)

ПІБ наук. консультанта Шифр спеціаль-ності Шифр спецради, установа
Пельо

Ігор

Михайлович

2014 Обґрунтування регламентів безпечного застосування пестицидів та їх сумішей в інтегрованих системах овочевих культур як пріоритетна гігієнічна проблема д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Гринзовський Анатолій Михайлович 2015 Санітарне законодавство України: генезис та тенденції розвитку д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Вавріневич Олена Петрівна 2017 Гігієнічне обґрунтування наукових основ проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу при застосуванні фунгіцидів в агропромисловому комплексі України д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Антоненко Анна Миколаївна 2019 д.мед.н., проф., М.М.Коршун, член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

 

Захищені кандидатські дисертації співробітниками та по шукачами кафедри за ПЛАНОМ УНІВЕРСИТЕТУ

П.І.Б. дисертанта Рік захисту Назва дисертації

(канд., доктор.)

ПІБ наук. керівника Шифр спеціаль-ності Шифр спецради, установа
Киріченко

Аліна Володимирівна

2005 Порівняльна гігієнічна оцінка використання на сільськогосподарських культурах різних форм препаратів на основі металаксилу-М д.мед.н., проф., член-кор. НАМН України В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна

 

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Гринзовський Анатолій Михайлович 2005 Системний аналіз становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця д.мед.н., проф., член-кор. НАМН України В.Г. Бардов 14.02.04 – історія медицини

 

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Мережкіна Наталія Володимирівна 2006 Гігієнічна оцінка впливу природних та техногенних факторів навколишнього середовища на здоров’я населення з хворобами органів дихання д.мед.н., проф., член-кор. НАМН України В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Виповська

Анна

Павлівна

2007 Гігієнічна оцінка і розробка регламентів безпечного застосування нових пестицидів у комплексній системі захисту садів д.мед.н., проф., член-кор. НАМН України В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна

 

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Коршун

Ольга Михайлівна

2008 Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Вавріневич Олена

Петрівна

2008 Гігієнічна оцінка системи хімічного захисту посівів цукрового буряка д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Ковальчук Наталія Миколаївна 2010 Токсиколого-гігієнічне обґрунтування нормативів і регламентів безпечного застосування гербіцидів на основі 2,4-Д та мезотрону в Україні, в тому числі на радіаційно забруднених територіях д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Карпенко

Віктор Вікторович

2010 Гігієнічна оцінка гербіцидів – похідних сульфонілсечовини та наукове обґрунтування регламентів їх безпечного застосування на зернових культурах д.мед.н., проф., М.М.Коршун, член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Благая

Анна

Вікторівна

2012 Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових культур д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Гаркавий

Сергій Сергійович

2012 Гігієнічна оцінка динаміки процесів міграції сучасних оксигенаторів бензину в ґрунті д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Антоненко

Анна Миколаївна

2013 Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системі хімічного захисту посівів кукурудзи д.мед.н., проф., М.М.Коршун, член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Борисенко

Андрій Анатолійович

2013 Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту виноградників д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Загородню Костянтин Юрійович 2013 Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання д.м.н., проф., Омельчук С.Т., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Родіонова

Віта

Миколаївна

2015 Гігієнічна оцінка та регламентація сучасних хімічних засобів захисту плодових культур д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Зінченко Тетяна

Іванівна

2018 Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей пестицидів в системі хімічного захисту суниці д.м.н., проф., Пельо І.М.., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Кондратюк Микола Васильович 2018 Гігієнічне обґрунтування нормативів і регламентів безпечного застосування комбінованих фунгіцидів на зернових колосових культурах к.мед.н., доц., А.В.Благая, член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця
Ставніченко Павло Вікторович 2019 Гігієнічна оцінка та регламентація нових комбінованих фунгіцидів на основі дифеноконазолу д.мед.н., проф., А.М.Антоненко, член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов 14.02.01 – гігієна та професійна патологія Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

 

Перелік дисертаційних робіт, які виконуються співробітниками кафедри за ПЛАНОМ УНІВЕРСИТЕТУ

 

ПІБ Назва теми Терміни виконання за планом ПІБ наук. керівника
Новохацька Л.О. Гігієнічна оцінка та регламентація застосування сучасних пестицидів в системі хімічного захисту картоплі грудень 2017 р. – грудень 2021 р. д.мед.н., проф. Вавріневич О.П.

 

За період з 2005 по 2020 роки співробітниками кафедри захищено 4 докторських та 17 кандидатських дисертацій. В аспірантурі при кафедрі навчається 1 аспірант. Ведеться робота над плануванням виконання 1 докторської та 1 кандидатської дисертації.