НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №2

Видавнича діяльність

Опубліковано 23 монографій, 34 підручника, 16 навчальних посібник а понад 2 000 наукових публікацій, 240 методичних вказівок (7 методичних вказівок англійською мовою) та інформаційних листів, 103 авторських свідоцтв на винаходи та патентів, 22 рацпропозицій.