НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №2

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

База тестів з гігієни для 6 курсу

База тестів з гігієни та екології для студентів 2 та 3 курсів

База тестів з охорони праці

Test tasks Occupational health and safety

Регламент кінцевого контролю з гігієни для 6 курсу

Регламент проведення іспиту з гігієни для студентів 3 курсу

Регламент кінцевого контролю з охорони праці

 

Методичні вказівки 6 курс гігієна та екологія

 

 

План роботи кафедри на 2019-2020 н.р.

Розподіл груп між викладачами кафедри

Календарний-план графік відкритих лекцій

 

 

На кафедрі гігієни та екології №2 викладаються навчальні дисципліни:

– «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» – комплексна навчальна дисципліна, що викладається трьома кафедрами НМУ: кафедрою гігієни і екології – «Безпека життєдіяльності», кафедрою філософії та соціології – «Основи біоетики», кафедрою епідеміології –«Основи біобезпеки» відповідно до розкладу занять для студентів 1-го курсу медичних факультетів за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини»; стоматологічного факультету за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології»; фармацевтичного факультету (очна і заочна форми навчання) за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації»; та для студентів 2-го курсу медико-психологічного факультету за спеціальністю 225 «Медична психологія» кваліфікації освітньої «Магістр медичної психології».

– «Гігієна і екологія» – для студентів 3-го курсу медичного факультету №4 за спеціальністю 7.110105 “Медико-профілактична справа” та 7.110101 “Лікувальна справа”;

– «Гігієна і екологія» – для студентів 6-го курсу медичного факультету №2 за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа”;

– «Охорона праці в галузі» – для студентів 5-го курсу стоматологічного факультету за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія”;

– «Охорона праці в галузі» – для студентів 2-го курсу медичних факультетів за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини».

Навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» та «Охорона праці в галузі» викладаються на кафедрі вітчизняним та іноземним студентам трьома мовами: українською, російською та англійською.

Науково-педагогічними співробітниками кафедри видані підручники та навчальні посібники, що відповідають за змістом навчальним програмам з «Гігієни праці», «Безпеки життєдіяльності» та «Охорони праці в галузі» і є в достатній кількості в бібліотеці НМУ.

До усіх тем практичних і семінарських занять, СРС і лекцій розроблені методичні вказівки та робочі зошити, що використовуються у навчальному процесі при підготовці студентів до занять. Студенти у достатній мірі забезпечуються методичними матеріалами, впровадженими у навчальний процес кафедри. Під час занять студенти здобувають практичні навички і вміння, необхідні для майбутньої професії.

Кафедра є опорною з навчальних дисциплін «Гігієна праці» та «Охорона праці в галузі», тому займається також розробкою, виданням та розповсюдженням нових типових та примірних навчальних програм з дисциплін, зокрема:

  • Примірна програма навчальної дисципліни «Безпекажиттєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки», –  підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої медичної освіти кваліфікації освітньої «Магістр медицини» кваліфікації професійної «Лікар» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина»;
  • Примірна програма навчальної дисципліни «Безпекажиттєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки», –  підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої медичної освіти кваліфікації освітньої «Магістр фармації» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація»;
  • Примірна програма навчальної дисципліни «Безпекажиттєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки», –  підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої медичної освіти кваліфікації освітньої «Магістр медичної психології» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 225 «Медична психологія»;
  • Примірна програма навчальної дисципліни «Безпекажиттєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки», –  підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої медичної освіти кваліфікації освітньої «Магістр стоматології» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія»;
  • Примірна програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої медичної освіти кваліфікації освітньої «Магістр медицини» кваліфікації професійної «Лікар» галузі знань 22 «Лікар» спеціальності 222 «Медицина»;

– Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів, які навчаються за спеціальностями 7.110106 «Стоматологія», 7.110101 “Лікувальна справа”; 7.110104 “Педіатрія”; 7.110105 “Медико-профілактична справа”;

– Типова програма навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» – для студентів, які навчаються за спеціальностями – 7.110101 “Лікувальна справа” та 7.110105 “Медико-профілактична справа” (3 та 6 курсів);

– Типова програма навчальної дисципліни (курс за вибором): «Гігієна застосування небезпечних речовин у праці та побуті» для студентів, які навчаються за спеціальностю 7.110105 “Медико-профілактична справа”;

  • Типова програма навчальної дисципліни (курс за вибором): «Актуальні проблеми професійної токсикології» для студентів, які навчаються за спеціальностями 7.110105 “Медико-профілактична справа”.

На базі кафедри проводяться наради відповідальних за викладання навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” у вищих медичних навчальних закладах МОЗ України, де обговорюються актуальні питання навчально-методичного характеру.

students.jpg

students 1.JPG

students 2.jpg

students 3.JPG