НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №2

Наукова робота

Наукові напрямки роботи кафедри

І Гігієна і токсикологія синтетичних полімерів і пластичних мас;

ІІ Комбінована і поєднана дія фізичних і хімічних чинників довкілля, зокрема, іонізуючого випромінювання, пестицидів і солей важких металів;

ІІІ Гігієнічна оцінка і токсикологічний механізм ушкоджуючої дії глобальних хімічних забруднювачів довкілля – свинцю та метилтретбутилового ефіру;

IV Особливості впливу на організм операторів синтезу наночастинок срібла, титанату барію, нітриду титану, силіциду молібдену, силіциду хрому.

 

 

Патенти, отримані за останні 5 років співробітниками кафедри гігієни праці і професійних хвороб

  1. Спосіб прогнозування негативного впливу наночасток срібла на організм. Патент на корисну модель №59442. (Яворовський О.П., Мінченко О.Г., Мінченко Д.О. та ін.)
  2. Спосіб контролю вмісту метил-третбутилового ефіру у повітрі. Патент на корисну модель № 65838 (Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Брюзгіна Т.С. та ін.)
  3. Спосіб прогнозування негативного впливу наночасток срібла на організм. Патент на корисну модель № 54571. (Яворовський О.П., Мінченко О.Г., Мінченко Д.О. та ін.)
  4. Спосіб прогнозування негативного впливу наночасток срібла на організм. Патент на корисну модель № 54572. (Яворовський О.П., Мінченко О.Г., Мінченко Д.О. та ін.)
  5. Спосіб гігієнічного контролю за вмістом наночастинок у повітрі робочої зони. Патент на корисну модель № 75831. (Яворовський О.П., Веремей М.І., Бобир В.В., Зінченко Т.О.)
  6. Спосіб визначення стану адаптаційно-компенсаторних механізмів людини при дії загальної високочастотної вібрації в сполученні з шумом та пилом. Патент на корисну модель №84293. (Яворовський О.П., Шевцова В.М.)
  7. Спосіб визначення порушень в системі антиоксидантного захисту організму при мікросатурнізмі. Патент на корисну модель №88132. (Карлова О.О., Яворовський О.П)
  8. Спосіб оцінки токсичної дії метил-третбутилового ефіру на організм людини. Патент на корисну модель № 54573. (Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Мінченко О.Г.)