НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №2

Інформація для студентів

ОГОЛОШЕННЯ З ПРИВОДУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №2

 

Шановні студенти!

У зв’язку з введенням в університеті карантину (Наказ №151 від 11.03.2020р.) навчання на кафедрі гігієни та екології №2 для студентів 2 курсу медичного факультету №1 та факультету з підготовки іноземних громадян з «Охорони праці в галузі», а також для студентів 2 курсу медичного факультету №4, 3 курсу (молодші спеціалісти) та 6 курсу медичного факультету №2 з «Гігієни та екології» будуть проводитися дистанційно згідно з календарно-тематичним планом, який розміщено на сторінці кафедри, там же надані всі необхідні матеріали (методичні рекомендації та тестові завдання) (http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-gygyeny-truda-y-professyonalnyh-boleznej/informatsiya-dlya-studentiv/) .

Кожен студент при самостійному  вивченні теми практичного заняття повинен підготувати відповіді на теоретичні питання (пункт 4.2. методичних рекомендацій), оформити протокол заняття, у якому виконати завдання для самопідготовки та практичні роботи (пункт 4.3 методичних рекомендацій) згідно з календарно-тематичним планом.

Контроль і оцінювання знань з тем, що опрацьовувалися студентами самостійно в умовах дистанційного навчання буде проводитися на першому практичному занятті після припинення карантину.

Для студентів 6 курсу медичного факультету №2 інформація щодо складання ПМК з дисципліни «Гігієна та екологія» буде надана найближчим часом.

 

МАТЕРІАЛИ З ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Графік чергувань викладачів кафедри на період карантину

Лекції гігієна та екологія

 

Державна атестація 2020

Графік передекзаменаційних консультацій 2020

 

 

Методичні вказівки 6 курс гігієна та екологія

Силабус з гігієни для 6 курсу

Силабус з гігієні для 2 та 3 курсів

Силабус з охорони праці

База тестів з гігієни для 6 курсу

База тестів з гігієни та екології для студентів 2 та 3 курсів

База тестів з охорони праці

Test tasks Occupational health and safety

Регламент кінцевого контролю з гігієни для 6 курсу

Регламент проведення іспиту з гігієни для студентів 3 курсу

Регламент кінцевого контролю з охорони праці

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Розклад занять кафедри

Графік повторного вивчення на кафедрі

Заява та процес надання ППВ з дисципліни

Регламент поглибленого вивчення з охорони праці

Розклад занять з ППВ охорони праці

Графік відкритих лекцій та взаємовідвідувань викладачами

Графіки консультацій та відпрацювань

Календарно-тематичний план практики з охорони праці та гігієни

Розклад кафедри

Тематические планы лекций и практик для иностранных студентов

Тематичний план самостійної роботи з охорони праці та гігієни

Робочий зошит 3 курс медичний №4 Модуль 2-2019-20

Перелік питань та практичних навичок з охорони праці до кінцевого контролю

Регламент кінцевого контролю з гігієни для 3 курсу 4 мед. ф-ту

Регламент кінцевого контролю з гігієни та екології для 6 курсу мед.ф-т

Регламент кінцевого контролю з охорони праці для стомат.ф-ту

Регламент ліквідації заборгованості з охорони праці, гігієни та екології

Регламент поточного контролюз охорони праці, гігієна та екологія

Регламетн кінцевого контролю з охорони праці для медичних факультетів

Методичні вказівки – Охорона праці в галузі

Робочий зошит 2-3 курси медичний №4 Модуль 1-2020

Методичні вказівки – гігієна та екологія 2-3 курси медичний №4 модуль 1, 2020

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОХРАНА ТРУДА

TENTATIVE SHEDULE

Guidance