НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №2

Інформація для студентів

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Розклад занять кафедри

Графік повторного вивчення на кафедрі

Заява та процес надання ППВ з дисципліни

Регламент поглибленого вивчення з охорони праці

Розклад занять з ППВ охорони праці

Графік відкритих лекцій та взаємовідвідувань викладачами

Графіки консультацій та відпрацювань

Календарно-тематичний план практики з охорони праці та гігієни

Розклад кафедри

Тематические планы лекций и практик для иностранных студентов

Тематичний план самостійної роботи з охорони праці та гігієни

Робочий зошит 3 курс медичний №4 Модуль 2-2019-20

Перелік питань та практичних навичок з охорони праці до кінцевого контролю

Регламент кінцевого контролю з гігієни для 3 курсу 4 мед. ф-ту

Регламент кінцевого контролю з гігієни та екології для 6 курсу мед.ф-т

Регламент кінцевого контролю з охорони праці для стомат.ф-ту

Регламент ліквідації заборгованості з охорони праці, гігієни та екології

Регламент поточного контролюз охорони праці, гігієна та екологія

Регламетн кінцевого контролю з охорони праці для медичних факультетів

Методичні вказівки – Охорона праці в галузі

Робочий зошит 2-3 курси медичний №4 Модуль 1-2020

Методичні вказівки – гігієна та екологія 2-3 курси медичний №4 модуль 1, 2020

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОХРАНА ТРУДА

TENTATIVE SHEDULE

Guidance