НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фізіології

Співробітники кафедри

Карвацький Ігор Миколайович, фізіолог і електронщик, кандидат медичних наук (1994), завідувач кафедри фізіології з 2013 року, учень В.І. Зав’ялова та В.Г. Шевчука.

Народився на Поділлі в с. Брикуля Шепетівського району Хмельницької області. В 1982 році закінчив з відзнакою військово-медичний факультет Хмельницького медичного училища за фахом «фельдшер». Працював на посаді фельдшера травматологічного відділення Шепетівської ЦРЛ (1982). У 1989 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за фахом «лікувальна справа». Під час навчання брав активну участь у науковій, громадській роботі, був відповідальним секретарем Ради СНТ Київського медичного інституту. З липня 1989 р. працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Пройшов шлях від старшого лаборанта до завідувача кафедри фізіології. З липня по листопад 1989 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної фізіології КМІ, з 1989 по 1992 рр. – навчався в очній аспірантурі на кафедрі нормальної фізіології. 1992 ‑ 1999 рр. асистент кафедри нормальної фізіології. 1992 ‑ 1994 рр. – за сумісництвом обіймає посади голови профкому студентів Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця та наукового співробітника відділу експериментальної терапії Інституту фармакології і токсикології АМН України. У червні 1994 р. Ігор Миколайович Карвацький захищає дисертацію “Механізми перехідних процесів в міокарді ссавців” і здобуває ступінь кандидата медичних наук. З 1999 по 2001 роки обіймав посаду старшого викладача кафедри нормальної фізіології. З 2001 по 2013 рік працює на посаді доцента та стає резервом на завідування кафедри фізіології НМУ. За сумісництвом читав курс лекцій з фізіології в Києво-Могилянській академії. З 2005 по 2015 рік за сумісництвом обіймає посаду заступника начальника навчально-методичного відділу НМУ в секторі комп’ютерних засобів навчання. З липня 2013 по квітень 2015 року Карвацький Ігор Миколайович виконує обов’язки завідувача кафедри фізіології, а в квітні 2015 р. обраний завідувачем кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Член Українського фізіологічного товариства імені академіка П.Г. Костюка. Нагороджений подякою Київського міського голови (2005), подякою ректора НМУ (2014), «Викладач року 2012», «Викладач року 2014» (студентська версія), «Кращий лектор НМУ» (2016), почесною грамотою та Подякою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця (2016).

Карвацький І.М. – висококваліфікований фахівець, викладач і науковець, плідно працює над науковою тематикою кафедри, впродовж 15-ти років являється керівником студентського наукового гуртка кафедри фізіології, володіє різними методами дослідження, глибинним аналізом сучасної наукової літератури. Вперше розшифрував клітинно-молекулярні механізми хроно-інотропної залежності в міокарді ссавців, показав способи фармакологічного управління перехідними процесами в міокарді. На найвищому професійному рівні володіє електронікою, комп’ютерною технікою, програмуванням. Розроблені та створені ним наукові прилади успішно працюють в лабораторіях України, Німеччини та Великобританії, а комп’ютерні програми широко використовуються в навчальному процесі та підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» студентами та інтернами багатьох медичних ВНЗ України. Область наукових досліджень: фізіологія системи кровообігу, фізіологія м’язів, інформаційні технології, медична електроніка.

Автор понад 70 наукових праць, в т.ч. патенту на винахід, автор та співавтор 2-х учбових посібників, 5 типових і 10 робочих навчальних програм, 8 навчальних посібників (українською, російською та англійською мовами), методичних рекомендацій, комп’ютерних програм.

 

 

 

panova

Панова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор.
Член Українського фізіологічного товариства, Українського товариства нейронаук USN, Європейської федерації нейронаукових товариств FENS.
Професор кафедри фізіології НМУ з 2014 року.
Відповідальний секретар редколегії фахового журналу «Медична наука України».
У 1981-2014 рр. працювала на кафедрі фізіології Донецького національного медичного університету імені М. Горького. Пройшла шлях від старшого лаборанта до професора кафедри фізіології. Викладала клінічну біохімію та патологічну фізіологію на кафедрі лабораторної діагностики ДонНМУ. Очолювала лабораторію з вивчення механізмів алкогольної та наркотичної залежності. Відкрила і описала механізм модуляції опіоїдних рецепторів, який дозволяє долати потяг до наркотиків. За це відкриття нагороджена медаллю імені академіка Казакова (2011). Наукова робота підтримана грантом Президента України (2005), грантом Донецького міського голови (2004). У ДонНМУ – член спеціалізованої вченої ради Д11.600.01 з захисту докторських та кандидатських дисертацій, член редколегії та відповідальний секретар фахового журналу «Архів клінічної та експериментальної медицини», член редколегії фахового журналу «Лабораторна діагностика. Східна Європа». Відповідальний виконавець держбюджетних НДР «Механізми опіоїдної рецепції». Автор понад 200 наукових робіт, 4 патентів України на винахід, 20 учбових посібників. Співавтор національного підручника «Клінічна біохімія» (розділ «Онкомаркери»).

 

 

verko

Вєрко Наталія Петрівна

Посада – доцент кафедри фізіології

Ступінь – кандидат біологічних наук

Звання – доцент кафедри нормальної фізіології

Сфера відповідальності (на кафедрі) – самостійна робота студентів

Резюме роботи (наукові інтереси) – системогенез; поведінковий акт; вікова фізіологія

 

 


Коник Уляна Василівна  – доцент кафедри нормальної фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. На кафедрі працює  з вересня 2006 року.

У 2003 році успішно захистила кандидатську дисертацію“Вплив інтервального гіпоксичного тренування і олії амаранту на окисний метаболізм при хронічній фтористій інтоксикації та дії іонізуючого випромінювання“ за спеціальністю 03.00.13 “фізіологія людини і тварин”.

Ав­тор понад 92 дру­ко­ва­них праць, в т.ч. 16 на­в­ча­ль­но-­ме­то­ди­ч­них ро­біт, є співавтором 6 наукових впроваджень, 1-го інформаційного листа та патента на винахід.  Результати наукових досліджень були представлені на наукових конференціях, конгресах, у тому числі міжнародного рівня.

Відповідає за підготовку навчальних матеріалів кафедри з розділів «Фізіологічні основи трудової діяльності та спорту».

Виконує обов’язки профорга кафедри. Також є відповідальною на кафедрі за роботу зі студентами фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

 

strok_na

Строкіна Ірина Геннадіївна

Посада доцент

Науковий ступінь кандидат біологічних наук

Сфера відповідальності – англомовне навчання на кафедрі фізіології, розділ Фізіологія системи крові

 

Закінчила Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка ( зараз Національний університет ім.Тараса Шевченко) у 1989 році. У 1995-1998 роках навчалася у аспірантурі Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця за спеціальністю патологічна фізіологія. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію по темі ««Комбінований вплив дозованої нормобаричної гіпоксії та фармакологічних препаратів на кислотоутворюючу функцію шлунка у осіб з гіпо- та гіперацидним синдромом» зі спеціальності патологічна фізіологія у спеціалізованій вченій Раді Інститута фізіології ім.О.О. Богомольця. Кандидат біологічних наук з 2000 року.

З 1999 року працює викладачем у Національному медичному університеті ім.. О.О.Богомольця, з 1999 по 2009 на посаді асистента, з 2009 по 2014 – старший викладач, з 2014 – на посаді доцента. Науково-педагогічний стаж 17 років.

З початку впровадження англомовного навчання на кафедрі з 2005  року і по сьогоднішній день відповідальна за англомовне навчання; створила методичну базу для англомовного навчання на кафедрі фізіології, є автором, співавтором та перекладачем на англійську мову багатьох методичних праць, серед яких Посібники для практичних занять і самостійної роботи студентів для медичних та стоматологічних факультетів, тексти лекцій, методичні розробки кафедри для практичних занять для медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, Збірники тестових завдань за кредитно-модульною системою, більшість з яких видані під грифом «МОЗ».

Відповідальна за розділ «Фізіологія системи крові» з 2000 року. У 2000 році під керівництвом доцента Бєлан С.М. приймала участь у створенні методичних розробок з Фізіології системи крові, у 2015 році Строкіною І.Г. був значно оновлений та перероблений розділ у відповідності до сучасних вимог та умов.

Є членом екзаменаційної комісії кафедри з 2006 року, приймає підсумковий модульний контроль та комісійні іспити. З 2005 року читає  лекції  студентам медичного факультета англомовной форми навчання.Підвищення кваліфікації пройшла у 2004, 2009 та 2015 роках. Має 33 друковані праці.

 

 


Тарасова Катерина Вікторівна –
доцент кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Область наукових досліджень – вікова фізіологія системи кровообігу.

 

 

mykula
Микула Микола Михайлович –
доцент кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, к.м.н., відповідальний за навчальну роботу кафедри.

Науково-педагогічний стаж – 18 років. Автор та співавтор 65 друкованих праць.

Область наукових досліджень – фізіологія спорту.

 

 

lagodych

Лагодич Тетяна Сергіївна

Доцент, кандидат медичних наук.

В жовтні 2001 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль оксиду азоту в регуляції скоротливої активності міокарда при експериментальній гіперфункції і гіпертрофії серця”.

З 8.12.2003р. – працює на посаді доцента кафедри нормальної фізіології.

16.06.2005р. – присвоєно Вчене звання «доцент» кафедри нормальної фізіології.

З 2000 року відповідає за організацію методичної роботи на кафедрі.

З 2009 року виконує обов’язки куратора по підвищенню кваліфікації викладачів навчальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації. Виконує великий і складний обсяг завдань з консультативної роботи молодих викладачів і студентів.

Має 30 друкованих праць. Є автором розділу – фізіологія системи крові – “Посібника з нормальної фізіології”, виданого в 2005 р., є співавтором “Посібника до практичних занять і самостійної роботи студентів” 2008, 2009, 2010,2016 років видання українською і російською мовами, є співавтором “Посібника для студентів фармацевтичного факультету 2008 р. видання.

Є співавтором посібника «Фтізіатрія. Навчальний посібник.» українською, російською, англійською мовами. (2012).

Лагодич Т.С. – є членом циклової методичної комісії медико-біологічних дисциплін. є делегатом конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця від кафедри фізіології.

В жовтні 2016 року була нагороджена Подякою від Київського міського голови за вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 175 –річчя від дня заснування Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

 

 

lukyanenko

Лук’яненко Ірина Анатоліївна

Посада – доцент кафедри фізіології;

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук;

Вчене звання – доцент кафедри психологічних дисциплін;

Сфера відповідальності – читає лекції з фізіології студентам 3 медичного факультету та ФПЛЗСУ;

Резюме: В 1985 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Біологія», присвоєна кваліфікація «Біолог – фізіолог людини і тварин. Викладач біології та хімії». У 2000 році закінчила заочну аспірантуру в НДІ фізіології імені академіка Петра Богача біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і у 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин на тему: «Вплив інсуліну та глюкагону на жовчоутворювальну функцію печінки у собак». З грудня 1991 по серпень 2007 року працювала у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця спочатку старшим лаборантом кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, пізніше – асистентом та старшим викладачем кафедри нормальної фізіології. З 2007 по 2015 рік працювала доцентом кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ МВС. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психологічних дисциплін. З 2015 року працює доцентом кафедри фізіології НМУ. Загальний стаж науково-педагогічної роботи 22 роки.

 

 

klymenko

Клименко Людмила Олексіївна – доцент кафедри

ОБЛАСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ –ІСТОРІЯ РОЗВИТКУФІЗІОЛОГІЇ

Дослідження історії розвитку фізіології нервової системи в Україні, становлення і розвиток фізіологічних шкіл в наукових закладах Києва та їх роль у розвитку медицини. Вивчає історію формування і розвитку школи відомого українського фізіолога Д.С. Воронцова.

 

demydova

Демидова Катерина Юріївна

Старший викладач

Кандидат біологічних наук

Відповідає за підготовку до іспиту «Крок 1» від кафедри. Читає відповідні лекції для студентів 3 курсу. Бере участь у створенні тестових завдань для бази «Крок 1».

Демидова К.Ю. у 2007 році закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізіологія» та здобула кваліфікацію магістр біології, фізіолог людини та тварин, викладач біології.

У 2010 році закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2011 році, перебуваючи співробітником кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, захистила кандидатську дисертацію на тему “Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок”.

З вересня 2010 року по березень 2014 року працювала асистентом кафедри фізіології НМУ ім. О.О. Богомольця, а з березня 2014 р. по даний час на посаді старшого викладача кафедри фізіології.

Науково-педагогічний стаж – 6 років.

Демидова К.Ю. є автором 20 наукових праць, з них 8 – статті у фахових наукових виданнях.

Демидова К.Ю. розробила додаток до методичних рекомендацій з розділу «Фізіологічні основи поведінки. Вища нервова діяльність людини», що стосується вікових змін ВНД.

У 2013 р. пройшла навчання на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклу “Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Актуальні проблеми фізіології”.

Наукові інтереси:

Зміни ЕЕГ-активності та варіативності серцевого ритму, пов’язані зі сприйняттям емоційно забарвлених і нейтральних зображень у жінок у різні фази менструального циклу та у чоловіків з різним рівнем емпатії, нейротизму і екстраверсії.

 

 

 


Скрипка Олена Володимирівна
– асистент кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Область наукових інтересів – вивчення психофізіологічних основ поведінки. Досліджує взаємодію темпераментально-характерологічних детермінант особистості та психосоматичного і поведінкового реагування студентів різновікових груп на іспити.

 

 


Лещенко Іван В’ячеславович – асистент кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Область наукових інтересів – фізіологія системи травлення та кровообігу.

 

 

mozhe_tova

Можеїтова Олександра Арнольдівна – асистент кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Область наукових інтересів – фізіологія системи травлення.

 

 

rozumna

Розумна Наталія Миколаївна – асистент кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Область наукових інтересів – фізіологія центральної нервової системи.

 

 

Довгань Ірина Магсумівна

Посада: Асистент кафедри фізіології

Ступінь: Без ступеня

Сфера відповідальності: Відповідальна за збереження матеріально-технічної бази кафедри, приймає участь в розробках методичок для студентів з розділу «Система кровообігу».

Резюме роботи: Затверджено тему дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук «Структурно-метаболічна характеристика демієлінізуючого процесу при експериментальному геморагічному інсульті та шляхи його корекції».

 

 

Єршов Віктор Юрійович

асистент кафедри, кандидат медичних наук

сфера відповідальності – фізіологія сенсорних систем

Резюме:

Закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (2002)

Пройшов навчання в інтернатурі за спеціальністю “хірургія” (2004)

Захистив какндидатську дисертацію “Морфофункціональна характеристика кишки при атрезіях у новонароджених” (2008)

Лікар-хірург вищої категорії (2013)

 

 

 

Моторна Наталія Василівна

Асистент кафедри фізіології

 

Сфера відповідальності: Займається профспілковою діяльністю на громадських засадах, являється профоргом кафедри, приймає  участь в розробках методичок для студентів по темі «Система кровообігу».

Резюме роботи: Затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук «Морфологічні зміни печінки на тлі реактивації вірусу простого герпесу 1-го типу при порушенні мозкового кровообігу (експериментальне дослідження)».

 

 

 

sob_shhanskyj

Собіщанський Сергій Олегович

асистент кафедри фізіології

Куратор з впровадження кредитно-трансферної системи

 

 

al_yeva

Алієва Таміла Аліївна, асистент кафедри.

У 2013 році захистила диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин». Тема дисертаційного дослідження – «Вікова динаміка ЕЕГ-потенціалів і їх взаємозв’язок з психофізіологічними процесами у дітей та підлітків».

У 2012-2014 роках займала посаду асистента кафедри нормальної фізіології ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського».
З 2014 року процює асистентом кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Приймає участь у розробці методичних рекомендацій кафедри за розділом «Роль центральної нервової системи (ЦНС) у регуляції рухових функцій».
Сфера наукових інтересів – психофізіологія, вікові особливості фізіологічних процесів, електроенцефалографічні кореляти поведінкових реакцій людини. Є автором 26 наукових робот.

 

 

vynogradova

Виноградова Олена Олександрівна – асистент кафедри, к.б.н. (2015).

Закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2011). У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів». Автор 24 наукових робіт. Сфера відповідальності: фізіологія серцево-судинної системи.

 

 

Щербак Сергій Миколайович – асистент кафедри фізіології

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця, за спеціальністю «Лікувальна справа». На базі кафедри онкології НМУ імені О.О. Богомольця, отримав спеціалізацію «Клінічна онкологія».

З 2014 р. працює на кафедрі фізіології, на посаді асистента кафедри. Відповідальний за інтеграцію програми дисципліни з клінічними кафедрами та сайт кафедри. Автор та співавтор 9 наукових публікацій. Приймає участь у науковій роботі кафедри. Відповідальний за організацію роботи студентського наукового гуртка.

Область наукових інтересів: фізіологія серцево-судинної системи, спортивна фізіологія.