НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фізіології

Навчально-методична робота

Графiк_взаємовiдвiдувань_4 сем. 2019-20 н.р.

Практикуми з фізіології

Самостійна робота студентів. Методичні рекомендації

Independent work of students. Methodical recommendations

Practical works in physiology

План методичних засідань кафедри 3 сем. 2019-2020 н.р.

 

 

На кафедрі фізіології навчаються студенти всіх факультетів. По стану на 2014-2015 навчальний рік, загалом на кафедрі займаються 164 групи студентів.

У навчанні студенти можуть використовувати як основну літературу – до якої входить підручник кафедри, так і додаткову літературу для більш поглибленого вивчення предмету.

Підсумком роботи студента на занятті є протокол заняття, куди вносяться результати дослідів, що проводяться на занятті, схеми, контури тощо.

Також на кафедрі регулярно видаються посібники для всіх факультетів, куди студенти можуть вносити результати дослідів. Ще там є типові завдання для самопідготовки, терміни та питання що виносяться на дане практичне заняття.

Для студентів щотижня проводяться поточні та передмодульні консультації викладачами кафедри, згідно затверджених графіків. Більш поглибленому вивченню предмета сприяє студентський науковий гурток, більш детальну інформацію про який можна знайти у відповідному розділі сайту.