НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Видавнича діяльність

 

Наукові монографії кафедри:

2003 р. – Попов М.В. «Аксіологія і медицина», К., «Парапан»

2003 р. – «Страхова медицина в Україні: історія та сучасність». Авт. кол.   Єзікян Г.М., Ляхоцький В.П., Євсєєв В.І., Сергієнко В.І.,    Сахарчук І.М., та ін.

2005 р. – Москаленко В.Ф., Попов М.В. «Біоетика: філософсько- методологічні та соціально-медичні проблеми» 2005 р. – «Філософія»//Підручник для студентів-медиків, авт. Попов М.В.,       Закордонець О.О.

2005 р. – Билецкая Л.В., Попов Н.В. «Религиоведение»

2007 р. – Попов М.В. «Философия и методология научно-медицинского   познания»//Курс лекций для аспирантов

2007 р. – Попов М.В. « Філософія релігії » // Навчальний посібник для вузів 2008 р. – Яворовський О.П., Сахарчук І.М. (в співавтортсві) «Володимир Підгаєцький: повернення із забуття. 1889 – 1937»

2009 р. – Яворовський О.П., Сахарчук І.М. «Микола Кудрицький: Лікар.   Педагог. Вчений. 1883 – 19(??)»//Монографія 2009 р. – «Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність». Авт. та голов. редактор   Попов М.В.

2009 р. – Васильєва І.В. «Людина у релігійному вимірі»//Монографія

2009 р. – «Доля родини репресованого вченого-гігієніста»//Моногр., авт.     Кундієв Ю.І., Яворовський О.П., Парій В.Д., Сахарчук І.М.