НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Студентський науковий гурток

 

Науковий керівник
ПІБ Романюк Оксана Вікторівна
Науковий ступінь к.філос.н.
Посада доцент
Електронна адреса romanukov@i.ua
 

Староста СНГ “In posterum”

ПІБ Прокопчук Марія
Курс, група, факультет 8202 (2 курс, медичний №2)
Електронна адреса Prokopchuk.masha2042@gmail.com

 

Історія гуртка

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, БІОЕТИКИ ТА ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «In posterum»

Кафедра філософії та соціології НМУ імені О.О. Богомольця, очолювана доктором філософських наук, професором Іриною Василівною Васильєвою, створена у 2008 році. Роботу СНГ кафедри організовував кандидат історичних наук Гурген Михайлович Єзікян.

gur1

У 2010 році за ініціативи завідувача кафедри І.В. Васильєвої на базі кафедри філософії та соціології при «Українському науково-медичному молодіжному журналі»  (НМУ імені О.О. Богомольця) створено окрему секцію «Соціально-гуманітарні дисципліни»  – відповідальна викл. О.В. Романюк.

gur2

Старости СНГ:

2008 р. – Рязанов Олексій (спортивні лікарі),

2009-2011 – Видець Дмитро (мед №3),

2012-2013 – Згурський Петро (ФПЛЗСУ),

2014-2015 – Ніколаєнко Софія (мед №1),

2016 –2018 Рудюк Ольга (мед №1).

2019- до сьогодні Прокопчук Марія (мед №2)

 

Основними напрямками наукових досліджень студентів було обрано:

 

–    дослідження в межах інтегративних зав’язків соціально-гуманітарних та медичних наук;

–     філософія релігії та медицини в постсекулярну добу;

–    здоров’я та здоровий спосіб життя;

–    проблемні аспекти системи охорони здоров’я;

–    людина в глобалізованому інформатизованому просторі;

–    вища медична освіта.

 

З 2015 року за роботу СНГ відповідає кандидат філософських наук, старший викладач Оксана Вікторівна Романюк. За період з 2010 по 2017 рік було проведено понад 150 студентських наукових досліджень (разом з дослідженнями МАН та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових досліджень), з яких опубліковано близько 120.

gur3

Видець Дмитро разом з науковим керівником (викл. О.В. Романюк) та результатами сумісної праці
gur4

 

Члени СНГ кафедри філософії та соціології Кирилюк О. та Видець Д. з плодами наукових досліджень
gur5

 

 

gur6

Одне з засідань секції «Соціально-гуманітарних дисциплін» на міжнародному конгресі «Актуальні проблеми сучасної медицини» (2014 р.) Фото 1. Головуючі д.філос.н., проф. І.В. Васильєва та О.А. Вячеславова й доповідач студент філософського факультету кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Гурц. Фото 2. Молоді вчені в очікуванні виступу Ярослав Заремблюк, Софія Ніколаенко (НМУ імені О.О. Богомольця), Марина Маєвська (ЛПЕПІМ) та ін.

 

gur7

Завжди є кава-брейк між секційними засіданнями (або після) де молоді вчені можуть поділитись враженнями, планами та ідеями щодо майбутніх досліджень

gur8

Одне з засідань секції «Соціально-гуманітарних дисциплін» на міжнародній конференції присвяченій Всесвітньому дню здоров’я. Виступ старости СНГ Ніколаєнко Софії

gur9

У рамках секційного засідання авторська вистава  доцента кафедри філософії та соціології К.О. Гололобової

 

Гуртківці беруть активну участь у конференціях, що проводились в інших містах (Харків, Львів, Чернівці, Дніпропетровськ та ін.) та в інших університетах м. Києва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, КМУ УАНМ, МАУП     тощо).

Студенти гуртка «IN POSTERUM» кафедри філософії та соціології НМУ імені О.О. Богомольця у Львові 13-15 квітня 2016 р. на 77-й загальноуніверситетській студентській науковій конференції «Досягнення сучасної медицини»

gur10

Василенко О. 1 кукр ФПЛЗСУ, Романюк І. 4 курс стом., гості конференції та поважне жюрі

Актив студентського наукового гуртка кафедри філософії та соціології «IN POSTERUM» проводить освітньо-виховну роботу в Ліцеї політики, економіки, права та іноземних мов (м.Київ, Шевченківський р-н), виступаючи з лекціями щодо профілактики захворювань, пропаганди вакцинації й ін. та беручи участь у волонтерських заходах «Від серця до серця», запобігання паління та наркоманії, «Молодь воїнам АТО» та ін.

gur11

Виїзне засідання «Біоетичні проблеми екологічної ситуації в Україні» 2016 р. (сумісно з науковим гуртком «Genius Loci» кафедри гуманітарних дисциплін КМУ УАНМ)

Виїзне засідання «Шляхами Бабиного Яру» 2016 р. (сумісно з науковими гуртками «Genius Loci» кафедри гуманітарних дисциплін КМУ УАНМ та «Ерудит» ЛПЕПІМ )

gur12

Піша хода шляхами Бабиного Яру членів гуртків з екскурсією, яку проводила волонтер Евромайдану Тетяна Устинова

gur13

Засідання СНГ «IN POSTERUM» від 19.10.16 Лекцію «Естетика і медицина» проводить доцент, кандидат філософських наук О.А. Вячеславова

gur14

 

Засідання СНГ «IN POSTERUM» від 19.10.16 Майстер-клас «Ментальна мапа» на службі лікаря» проводить ст.викл., к.філос.н. О.В. Романюк

 

gur15

 

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю, травень 2017-2018 н.р. «Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти», яку проводила кафедра філософії, біоетики та історії медицини.

 

 

 

 

Виступи студентів на конференції «Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти», яку проводила кафедра філософії, біоетики та історії медицини: Чербан Петро (медичний №4), Кісиленко Олександра (медичний №1), Марунчак Михайло (медичний №1).

 

Нарада щодо визначення найкращих досліджень студентів, які взяли активну участь у конференції «Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти».

 

 

 

 

Квітнева сесія 2018 р. Виступи студентів факультету підготовки іноземних громадян.

Учасники студентської секції міжнародної науково-практичної конференції «Релігія і медицина» 2019 р., яку проводила кафедра філософії, біоетики та історії медицини.

 

Науковий гурток «In postеrum» співпрацює з науковим гуртком Ліцею політики, економіки, права та іноземних мов «Ерудит» та студентським науковим гуртком «Genius Loci» кафедри гуманітарних дисциплін КМУ УАНМ.

 

 

Засідання наукового гуртка «In posterum»

на ІІ семестр 2019-2020 н.р. кафедра філософії, біоетики та історії медицини

(аудиторія 441, Морфологічний корпус, пр. Перемоги, 34)

 

Дата і час Назва теми Відповідальна особа/доповідач
17.02.2020

17:00

Час і людина: відкриті можливості к.філос.н., доцент Романюк О.В.
16.03.2020

17:00

Час і людина: керування, маніпуляції, зміни к.філос.н., доцент Романюк О.В.
13.04.2020

17:00

Соціальні детермінанти здоров’я в контексті реформування медичної галузі в Україні к.пол.н., доцент Місержи С.Д.
11.05.2020

17:00

Толерантність як необхідна складова лікарської діяльності Ст.викл., к.філос.н. Л.В. Білецька
08.06.2020

17:00

Аналіз підготовки наукових робіт до участі у науково-практичній конференції «Філософія релігії та медицини у постсекулярну добу» д.філос.н., професор Шевченко С.Л.