НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Наукова робота

Відповідальна за наукову роботу кафедри – доцент, канд. філос. наук Вячеславова Олена Анатоліївна

Відповідальний виконавець наукової тематики кафедри – доцент, канд. філос. наук Гололобова Катерина Олександрівна

 

 

Релігія та медицина – збірник мактеріалів конференції (11-06-2019) – переглянути матеріали

 

Співробітники кафедри працювали над дослідженням комплексних науково-дослідних тем:

2006-2007 роки – “Сучаний науковий статус філософії як навчальної дисципліни в медичному ВНЗ”,
науковий керівник  – докт. філос. наук,  проф. М.В, Попов,
відповідальний виковнавець – канд. філос. наук , ст. викл. В.С. Алікін

2008-2009 роки – “Екологічні аспекти сучасної соціології медицини”
науковий керівник  – зав. кафедри, канд. філос. наук, доц. І.В.Васильєва,
відповідальний виковнавець – канд. іст. наук , доц. І.М. Сахарчук

2009-2010 роки – “Микола Кудрицький: лікар, педагог, вчений (інтелектуальна біографія репресованого медика-гігієніста)”
науковий керівник  – зав. кафедри, канд. філос. наук, доц. І.В.Васильєва,
відповідальний виковнавець – канд. іст. наук , доц. І.М. Сахарчук

2011-2013 роки – “Проблема здоров’я людини: соціокультурні чинники”
науковий керівник  – зав. кафедри, докт. філос. наук, доц. І.В.Васильєва,
відповідальні виковнавці – докт. філос. наук, проф. М.В, Попов, канд. іст. наук , доц. І.М. Сахарчук

2014-2016 р.р. – «Методологічні аспекти соціально-гуманітарної складової вищої медичної освіти»

науковий керівник теми професор, д.філос. наук Васильєва І.В.

відповідальні виконавці: доцент, к.філос. наук Гололобова К.О., доцент, к.філос. наук Вячеславова О.А.

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10