НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Міжнародне співробітництво

Завідувач кафедри філософії та соціології , професор Васильєва І. В. є членом редколегії науково-теоретичного журналу “Ідеї” (Болг. ИДЕИ) , який видається інститутом філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, сумісно з Центром розвитку людини ( HUMANUS ) Болгарія.

А також є членом редакційної ради міжнародного видання AUSPICIA , який видається Вищою школою європейських та регіональних досліджень (м.Чешське Будейовіце, Чеська республіка), Філософським інститутом Академії наук Чеської республіки та Південно-чеським філіалом чеського товариства політичних наук з філософських та соціальних дисциплін.

Обидва видання визнані фаховими МОН України з філософських та соціальних дисциплін.