НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Громадська та виховна робота

 

Виховна робота кафедри філософії, біоетики та історії медицини спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців, формування загальнонаукового світогляду студентів й вироблення в них здатності до самостійного відповідального вибору та активної життєвої позиції. Реалізація завдань виховання викладачами кафедри має на меті здобуття молодою людиною соціального досвіду, формування національної самосвідомості, морально-ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця медичної галузі.

 

Необхідною ланкою виховної діяльності є мотивування студентів на засвоєння ними правил поведінки та навчання у закладі вищої освіти, які забезпечують внутрішній комфорт, знижують можливість конфлікту з оточуючими, сприяють створенню позитивного емоційно-психологічного мікроклімату в процесі навчання, що є однією з найважливіших умов реалізації освітніх реформ.

 

Викладачі кафедри проводять тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, гендерного, економічного виховання майбутніх лікарів: заходи щодо розвитку духовності та підвищення професійної культури особистості; захисту моралі та усвідомленого відношення до етичних норм і цінностей; формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, наркоманії й алкоголізму серед молоді, а також культивування у студентів бережливого ставлення до матеріальної власності університету як у навчальних корпусах, так і в гуртожитках.

 

Традиційним уже стало відвідування студентами Національного музею медицини України, з метою ознайомлення з основними етапами розвитку медичної науки та формування цілісної світоглядної позиції майбутнього лікаря (куратор напряму роботи – проф. Ф. Я. Ступак). Активну роботу співробітники кафедри проводять із студентами в науковій царині, залучаючи молодь до участі в конференціях, круглих столах та семінарах.

 

Означені виховні заходи проводяться як в академічній групі студентів під час семестрового навчання, так і після занять, і в процесі відвідування гуртожитків та проведення у них бесід з нагальних проблем студентського життя.

 

11-12 червня 2019 року у стінах Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Релігія та медицина”. Цей захід проходив як запланований під егідою Міністерства охорони здоров’я України та був присвячений пам’яті святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). Студенти та аспіранти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця мали змогу виступити із презентаціями та доповідями на студентській секції, якою керували проф. Ф. Я. Ступак, доц. Романюк О. В. та ст. викл. Коцюба М. П.

 

Серед учасників студентської секції – делегатів від Національного медичного університету імені О. О. Богомольця як найкращі були відзначені доповіді К. В. Шарай “Питання взаємодії медичного персоналу та пацієнтів в контексті традиційної релігійної медичної етики, історії та сучасних реалій ”, В. Г. Кравченка “Соціальні міфи у контексті науки та релігії”, А. І. Біденого “Питання трансгендерності та гендерної ідентичності в сучасному медичному та релігійному дискурсі”, А. І. Владиженко “Теорія філософії серця та її практичне застосування в медицині”, А. Г. Груші “Біоетичні та релігійно-філософські аспекти сучасної психіатрії та психотерапії: до проблеми “розладнаності” внутрішнього світу людини”.

 

Студенти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця поклали корзину з квітами до меморіальної дошки В. Ф. Войно-Ясенецького. Багато студентів виявили глибокі неординарні знання, ерудицію, високий інтелектуальний потенціал та креативні здібності на студентському секційному засіданні, за що були відзначені дипломами 1-го, 2-го та 3-го ступенів.

 

Молоді учасники Міжнародної науково-практичної конференції “Релігія та медицина” в плідних дискусіях, обговореннях та дебатах обговорили проблеми творчої взаємодії медицини та релігії, спираючись на новітні досягнення медичної науки.

 

У межах виховної роботи для студентів, які проходили вивчення дисциплін на кафедрі філософії, біоетики та історії медицини, проводилися факультативні семінари з переглядом фундаментальних науково-публіцистичних фільмів “Дім: історія планети” (переведений на всі мови світу), “Таємниці історії”, “Світова політика” та ін. з подальшою дискусією навколо ключової проблематики кінофільмів.

 

Виховна робота для учасників студентського наукового-гуртка зосереджувалася на участі у заходах, присвячених збереженню та вшануванню пам’яті численних жертв голодомору, Другої світової війни, “Революції Гідності”, зокрема співробітники кафедри регулярно проводять тематичні семінари, урочисті покладання квітів до пам’ятників міста Києва.

 

Для студентів влаштовуються тематичні екскурсії визначними місцями м. Києва та відвідування музеїв: Політехнічний музей в Києві — “другий дім” конструктора Корольова; Музей видатних діячів української культури; Національний музей “Чорнобиль”; Національний музей історії України у Другій світовій війні та ін.