НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Кафедра філософії та соціології була створена відповідно до рішення Вченої  Ради НМУ ім. О.О.Богомольця від 25.06 2008 року.

Адреса кафедри: Проспект перемоги 34, морфологічний корпус.

Телефон: 4560044 4844984

Електронна адреса: fs@nmu.ua

Сателитный сайт: http://philosocnmu.org.ua