НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Студентський науковий гурток

Мета роботи студентського наукового гуртка: залучення студентів до наукової діяльності, розкриття творчих здібностей студентів, поглиблене вивчення фармацевтичної та біологічної хімії, проведення наукової роботи студентами з перспективою виконання дипломних та магістерських робіт.

За підтримки керівництва університету у 2016 році на базі кафедри організовано науково-дослідну лабораторію, придбано лабораторне обладнання для проведення сучасних біохімічних досліджень у біологічних об΄єктах.

На даний час під керівництвом викладачів кафедри – наукових керівників: д.мед.н., проф. Ніженковської І.В., проф.Вельчинської О.В., доц. Афанасенко О.В., доц. Кузнецової О.В., доц. Глушаченко О.О., доц.. Нарохи В.П., ас. Головченко О.І., ас. Манченко О.В., у студентському науковому гуртку працює 18 студентів ІІІ–V курсів фармацевтичного факультету.

gurtok-1

На фото професор Ніженковська І.В. та студент гуртку визначають активність ферментів сироватки крові щурів на біохімічному аналізаторі.

У складі гуртка працює дві секції: фармацевтичної ті біологічної хімії.

Секцію фармацевтичної хімії очолює к. фарм. н., доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Афанасенко Ольга Вікторівна.

Студенти-гуртківці у рамках діяльності цієї секції проводять фармацевтичний аналіз біологічно активних речовин в перспективній лікарський сировині (шавлії лікарської, кульбаби лікарської, суховершків звичайних та інша перспективна лікарська рослинна сировина), вивчають стабільність комплексів полівінілпіролідону різної молекулярної маси із кверцетином, рутином та солями важких металів з метою створення нових лікарських засобів із кардіопротекторними та детоксикаційними властивостями.

Керівником секції біологічної хімії є к. б. н., доцент фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Кузнецова Олена Володимирівна.

На фото студенти гуртку виконують біохімічні дослідження.

 

Основний напрямок роботи секції біологічної хімії – вивчення механізмів ушкодження міокарду при експериментальній кардіоміопатії та її корекції новими координаційними сполуками германію та сполуками метаболітної дії. Гуртківці самостійно досліджують зміни показників білкового та ліпідного обмінів під впливом комплексних сполук германію з органічними кислотами на моделі доксорубіцинової кардіоміопатії у щурів.

На фото студенти-гуртківці під керівництвом д.м.н., проф. Ніженковської І.В. проводять взяття органів щурів для дослідження вмісту іонів калію та кальцію.

 

Форми роботи: На засіданнях гуртка студенти навчаються опрацьовувати літературні джерела, проводити пошук у наукометричних базах даних та формувати реферативні доповіді, опановують методики проведення експериментальних досліджень на тваринах, виконують комп’ютерні розрахунки з використання сучасних програм, спектрофотометричне визначення компонентів лікарської рослинної сировини, ознайомлюються з статистичними методами обробки даних.

За результатами своє роботи члени наукового гуртка готують доповіді та звітують на засіданнях гуртка з подальшим обговоренням проведених досліджень, беруть участь у науково-практичних конференціях, публікують результати власних досліджень у вигляді абстрактів, доповідей, повідомлень та статей у фахових виданнях.

Окрім роботи в науковій лабораторії кафедри студенти-гуртківці працюють на таких науково-дослідних базах кафедри:

Державна лабораторія з контролю якості лікарських засобів Інституту фармакології та токсикології НАМН України;

Міжнародна об’єднана лабораторна група;

Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів МОЗ України.

 

 

 

На фото доцент Кузнецова О.В. зі студентами проводять фракциювання білків крові.

На фото професор Ніженковська І.В. зі студенткою-гуртківцем визначають активність ферментів сироватки крові щурів на біохімічному аналізаторі.

На фото ас. Седько К.В. зі студентом визначають вміст АЛТ та АСТ в сироватці крові щурів на біохімічному аналізаторі.

 

4 квітня 2018 року в конференц-залі Ректорату Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармакологія, фармація» англійською мовою. На підсумковій науково-практичній конференції свої роботи презентували 13 студентів, серед яких були присутні доповідачі з Нігерії, Ефіопії, Уганди, Марокко та Індії. Диплом за ІІІ місце отримала Кочерган Влада – студентка V курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (тема доповіді «Bioequivalence study in vitro of tableted preparations “Ambroxol hydrochloride” and “Lasolvan” by the conducting of Dissolution test» (Науковий керівник – доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Афанасенко О.В.)

 

 

2-6 вересня 2018 року у місті Глазго (Шотландія) відбувся 78-й Всесвітній конгрес фармації та фармацевтичних наук Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation – FIP), головною темою якого було “Pharmacy: transforming the outcomes”. На секційних засіданнях розглянуті питання розвитку фармацевтичної освіти, роздрібної фармації, імунізації, фармацевтичних послуг, а також соціальні функції фармації та ролі жінок в ній.

У роботі конгресу прийняв участь член студентського наукового гуртка кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, студент 3 курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Кукса Ігор, який представив стендову доповідь на тему «Studies of the efficacy and safety of a new compound – 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative» (науковий керівник професор Ніженковська І.В.), яка викликала неабиякий інтерес учасників конгресу. Крім того, Ігор став членом спільноти молодих науковців FIP Young Pharmacists Group, а також прийняв участь в засіданні української делегації на FIP, представленої ОО «Всеукраїнською фармацевтичною палатою», де обговорювалось питання проведення FIP в Україні в 2022 р.

 

4 квітня 2019 року в конференц-залі Ректорату Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармакологія, фармація» англійською мовою. На підставі відкритого обговорення наукових робіт, рецензій та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила присудити диплом за І місце студентці V курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Карині Зіскінд, яка представила роботу на тему «Determination of ambroxol hydrochloride in substance and official medicines by UV-absorption spectrophotometry, thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography». Дослідження були проведені під керівництвом кандидата фармацевтичних наук, асистента кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії О.В. Бурмаки.

 

23 квітня 2019 року у рамках квітневої студентської наукової сесії відбулося спільне засідання кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії та кафедри фармакогнозії та ботаніки. У роботі секції прийняли участь студенти-гуртківці третього, четвертого та пʹятого курсів. Були висвітлені інноваційні та традиційні підходи щодо методів фітохімічного аналізу та пошуку нових лікарських засобів, а також контролю якості синтетичних та гомеопатичних лікарських засобів. Всі учасники продемонстрували високий рівень володіння матеріалом та чудову майстерність викладення дослідження.

За результатами оцінювання в секції фармацевтичної хімії призові місця розподілилися наступним чином:

 • 1 місце – студентка п’ятого курсу Зіскінд Карина із доповіддю «Визначення амброксолу гідрохлориду в субстанції та готових лікарських формах методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області, тонкошарової хроматографії та високоефективної рідинної хроматографії» – науковий керівник – д.м.н., проф. Ніженковська І.В
 • 2 місце – студент п’ятого курсу Марфіч Дмитро із доповіддю «Розробка методик ідентифікації барвника ПОНСО 4R для різних лікарських форм з використанням фізико-хімічних методів» науковий керівник к.фарм.н., ас. Бурмака О.В.
 • 3 місце – студент п’ятого курсу Говоруха Богдан із доповіддю «Вибір та обґрунтування критеріїв ідентичності при проведенні ідентифікації активних фармацевтичних інгредієнтів методом ІЧ-спектроскопії» науковий керівник- к.х.н., доц.. Глушаченко О.О.

Всі учасники були нагороджені сертифікатами.

 

Список наукових робіт студентів опублікованих у міжнародних та вітчизняних виданнях

 1. Вельчинська О.В., Прокопенко Д.О. Аспірин та продукт його гідролізу – саліцилова кислота як об’єкти нових досліджень у фармацевтичному аналізі. Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 березня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2019. – С. 85-89.
 2. Вельчинська О.В., Прокопенко Д.О. Нові методи ідентифікації саліцилової кислоти як активної компоненти глікозиду салі цину: розширення дослідницької практики в фармакогностичному, фармацевтичному та хіміко-токсикологічному аналізі. Хімія природних сполук: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С. 12-14.
 3. I. Kuksa, I. Nizhenkovska, K. Sedko. Studies of the efficacy and safety of a new compound – 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative // 2018 FIP Congress in Glasgow (Scotland) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=20680.
 4. Седько К.В., Ніженковська І.В., Кузнецова О.В., Кривой І.І. Дослідження впливу похідного 1,3-оксазол-4-іл-фосфонової кислоти на рівень іонів кальцію в сироватці крові щурів з артеріальною гіпертензією// Materials of the international scientific conference “Advances of Sciences”, held in Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, 1 June 2018. Czech Republic, Karlovy Vary. P. 95-96.
 5. Ніженковська І.В., Седько К.В., Кузнецова О.В., Кривой І.І. Дослідження квантово-хімічних властивостей та комп’ютерне прогнозування фармакологічної активності та безпечності похідного 1,3-оксазол-4-іл-фосфонової кислоти // Materials of the international research and practical conference “The development of medical sciences: problems and solutions”, April 27-28 2018. Brno. P. 157-158.
 6. Кривой І. І., Бакун А. В., Глот М. І. Запобігання токсичній дії доксорубіцину сполукою германію з бісфосфонатами Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження C. І. Корхова. Одеса, 19–20 квітня 2018 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2018. — 55-56 с.
 7. Каневський Р. С., Афанасенко О. В. Дослідження стабільності комплексів повідону з кверцетином на базі препарату «Корвітин®» Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження C. І. Корхова. Одеса, 19–20 квітня 2018 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2018.-56 с.
 8. Ніженовська І. В., Афанасенко О.В., Хоменко Р.М Дослідження кислотного складу трави та коренів живокосту лікарського // Матеріали Всеукраїнської нвуково-практичної конференції з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій», 12-13 квітня 2018 року м. Харків С. 281
 9. Ніженовська І. В., Афанасенко О.В., Заєць Розробка та валідація методики визначення клотримазолу в лікарських формах методом спектрофотометрії // Матеріали Всеукраїнської нвуково-практичної конференції з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій», 12-13 квітня 2018 року м. Харків С. 338
 10. Nizhenkovska I.V., AfanasenkoO.V., Chernenko M.O. The necessity of using high-perfomance liquid chromatography to determine the associated impurities in bisacodyl suppository // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів. – Харків, 28-29 березня 2018 р. – Том 2, С. 19.
 11. Ніженковська І.В., Бурмака О.В., Манченко О.В. Зіскінд К.Є. Визначення амброксолу гідрохлориду в субстанції та готових лікарських формах методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області //ADVANCES OF SCIENCE Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June 2018 [Electronic resource] – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněnэ Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018 – с.56-59.
 12. Вельчинська О. В., Когай М. В., Коршунова Є. А. Розробка нових методів ідентифікації саліцилової кислоти (субстанція): розширення дослідницької практики в фармацевтичному та хіміко-токсикологічному аналізі. The international research and practical conference «The development of medical sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. The Czech Republic, Brno: Baltija Publishing, p. 138-141.
 13. Вельчинская Е. В., Когай М. В. Салициловая кислота как объект изучения дисциплины «токсикологическая химия»: безопасность медицинского применения и проведения процедур фармацевтического анализа. Инновационный опыт идеологической, воспитательной и информационной работы в вузе : материалы VII Меж-дунар. науч.-практ. конф. (4 апреля 2018 г.) / под общ.ред Г.М. Чаянковой : Мин-во транс. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2018. – С. 30-32.
 14. Вельчинская Е.В., Коршунова Е. А. Воспитание навыков безопасности жизнедеятельности в учебном процессе при изучении 5-фторурацила в дисциплине «токсикологическая химия». Инновационный опыт идеологической, воспитательной и информационной работы в вузе : материалы VII Меж-дунар. науч.-практ. конф. (4 апреля 2018 г.) / под общ.ред Г.М. Чаянковой : Мин-во транс. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2018. – С. 32-34.
 15. Говоруха Б. С., ГлушаченкоО.О., Червінський О.Є. Визначення кількісного вмісту парацетамолу в таблетках методом спектрофотометрії // Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 371–380.
 16. Саакян Ж. Г., Глушаченко О.О. Загальні відомості та сучасні методи аналізу препаратів групи аналептики та ноотропи: камфора, нікетамід, пірацетам та гама-аміномасляна кислота. // Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 1133 – 1148.
 17. Свинцова В.О., Глушаченко О.О. Засоби, що переважним чином впливают на еферентний відділ системи. Засоби, що діють на адренорецептори: клонідину гідрохлорид, фенотерол, нафазоліну нітрат, сальбутамол // Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 1161 – 1173.
 18. Терешкіна А.К., Глушаченко О.О. Порівняльний аналіз фармакопейних методів аналізу препаратів групи трициклічних антидепресантів: амітриптиліну гідрохлорид та іміпраміну гідрохлорид // Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 1303 – 1327.
 19. Черненко М.О. Необхідність використання методу високоефективної рідинної хроматографії у фармацевтичному аналізі бісакодилу у формі суппозиторіїв// XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student TOPICAL ISSUES OF NEW DRUGS DEVELOPMEN18–20 квітня 2018, Харків
 20. Гринюк А.А. In silico study of DNA binding interaction ofсis-Palladium(II) 3-(2-pyridyl)-5-methyl-1,2,4-triazole in combination with C60 fullerene and evalution of theirhemolytic activity in vitro. The international research and practice conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2018). 27-30 серпня 2018, Київ

 

 

Засідання гуртка проходять кожного першого понеділка місяця на кафедрі
фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії в аудиторії 412
початок о 16:00

Тематика засідань відповідає темам обговорюваних робіт студентів.
Запрошуються усі бажаючі!