НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Інформація для студентів

 

Шановні студенти!
Згідно наказу НМУ імені О.О.Богомольця від 11.03.2020 №151 в НМУ імені О.О.Богомольця з 12.03 по 3.04.2020 оголошений карантин. На цей час здобувачі освіти будуть займатися дистанційно відповідно до робочих навчальних планів.
Для виконання робочого навчального плану лекцій та практичних занять просимо старост груп сконтактувати з викладачем та оговорити форму дистанційного навчання із використанням сучасних технологій (Skype, YouTube,  Viber, email, ФБ тощо).
Контакти кафедри:
2 курс
Органічна хімія
Біологічна хімія
3 курс
Фармацевтична хімія
4 курс
Фармацевтична хімія
Токсикологічна та судова хімія
 
Лікарська токсикологія
5 курс
Стандартизація лікарських засобів

 

 

 

 

Екзаменаційні питання з фармацевтичної хімії

Екзаменаційні питання з фармацевтичної хімії (іноземні студенти)

 

 

ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

Questions to exam for foreign students

 

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

 

БІОЛОГІЧНА  ХІМІЯ

2 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Самостійна робота

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

2 курс:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических
График консультаций
Самостоятельная работа

 

ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ

4 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Самостійна робота
Перелік питань до ПК

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

4 курс:

Расписание занятий
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематичний план практических
График проведения консультаций
Самостоятельная работа
Перечень вопросов к ПК

 

 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА  ХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

3 курс:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических
График проведения консультаций

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА  ХІМІЯ

4 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних

Частина 1

Частина 2

Графік проведення консультацій

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

4 курс:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических

Часть 1

Часть  2

График проведения консультаций

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА  ТА  КОСМЕТИЧНА  ХІМІЯ

5 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Питання та тести до ПМК

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

5 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Питання до ПМК

 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

5 КУРС :

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Перелік практичних робот

Частина 1

Частина 2

Графік проведення консультацій
Критерії оцінювання

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Питання до ПМК

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Тематичний план практичних занять

Частина 1

Частина 2

Перелік практичних навичок ПМК-1
Регламент проведення ПК 1

 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

5 КУРС :

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Перечень практических работ

Часть 1

Часть 2

График проведениия консультаций
Критерии оценивания

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Вопросы к ПМК

 

Тематический план практических занятий

Часть 1

Часть 2

Перечень практических навыков ПМК-1
Самостоятельная работа

 

 

 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ТА СУДОВА ХІМІЯ

4 курс

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

1 частина

2 частина

Календарно-тематичний план практичних

1 частина

2 частина

Графік проведення консультацій
Графік відпрацювань

Переліки питань для ПК

Критерії оцінювання

Література

Практичні навички

Практичні роботи 1

Практичні роботи 2

Регламент проведення ПК 2

Самостійна робота 1

Самостійна робота 2

 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ И СУДЕБНАЯ ХИМИЯ

4 курс

 

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций

Часть 1

Часть 2

Календарно-тематический план практических

Часть 1

Часть 2

Практические навыки
Практические работы

Часть 1

Часть 2

График проведения консультаций
Регламент ПМК
Критерии оценивания

Часть 1

Часть 2

Перечень вопросов к ПМК

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Часть 8

Литература

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА  БІОХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Календарно-тематичний план семінарських занять
Графік проведення консультацій

 

ФУНКЦИОНАЛЬНА Я БИОХИМИЯ

3 курс:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических
Календарно-тематический план семинарських занятий
График проведения консультаций

 

 

 

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

2 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Самостійна робота
Перелік питань до іспиту

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Расписание занятий на кафедре

Календарно-тематический план лекций

Календарно-тематический план практических

График проведения консультаций

Самостоятельная работа
Перечень вопросов к экзамену

 

КОСМЕТИЧНА  ХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

 

 

БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

БХ регламент іспиту

БХ Регламент оцінювання дисципліни

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

3 курс:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических
График проведения консультаций
График отработок
Перечень вопросов для подготовки студентов

 

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

2 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Cамостійна робота студента

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

2 курс:

Расписание занятий на кафедре

Календарно-тематический план лекций

Календарно-тематический план практических

График проведения консультаций

График отработок

 

 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ

5 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Самостійна робота студента

Питання до ПМК

 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

5 курс:

Расписание занятий на кафедре

Календарно-тематический план лекций

Календарно-тематический план практических

График проведения консультаций

График отработок

Подготовка к ПМК

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

4 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

4 курс:

Расписание занятий на кафедре

Календарно-тематический план лекций

Календарно-тематический план практических

График проведения консультаций

График отработок

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТИЧНА ХІМІЯ

4 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Календарно-тематичний план СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

 

5 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Календарно-тематичний план СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЕК Фармакологічні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії

 

 

 

 

Підготовка до ліцензованого іспиту КРОК 1

Тестові завдання з біологічної хімії КРОК-1

Тести з органічної хімії КРОК1