НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Інформація для студентів

 

Екзаменаційні питання з фармацевтичної хімії

Екзаменаційні питання з фармацевтичної хімії (іноземні студенти)

 

 

ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

Questions to exam for foreign students

 

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

 

БІОЛОГІЧНА  ХІМІЯ

2 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Графік відпрацювань

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

2 курс:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических
График отработок

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА  ХІМІЯ

4 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Графік відпрацювань

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

4 курс:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических
График проведения консультаций
График отработок

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА  ТА  КОСМЕТИЧНА  ХІМІЯ

4 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Графік відпрацювань

 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ

4 курс

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

1 частина

2 частина

Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

4 курс

 

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций

Часть 1

Часть 2

Календарно-тематический план практических

Часть 1

Часть 2

График проведения консультаций
График отработок
Перечень вопросов для подготовки студентов

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА  БІОХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Календарно-тематичний план семінарських занять
Графік проведення консультацій
Графік відпрацювань

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ АСПЕКТИ

3 КУРС :

Розклад занять на кафедрі
Календарно-тематичний план лекцій
Календарно-тематичний план практичних
Графік проведення консультацій
Графік відпрацювань

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

3 КУРС:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических
График проведения консультаций
График отработок

 

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

2 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Расписание занятий на кафедре

Календарно-тематический план лекций

Календарно-тематический план практических

График проведения консультаций

 

КОСМЕТИЧНА  ХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік  відпрацювань

 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

 

 

БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

БХ регламент іспиту

БХ Регламент оцінювання дисципліни

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

3 курс:

Расписание занятий на кафедре
Календарно-тематический план лекций
Календарно-тематический план практических
График проведения консультаций
График отработок
Перечень вопросов для подготовки студентов

 

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

2 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Cамостійна робота студента

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

2 курс:

Расписание занятий на кафедре

Календарно-тематический план лекций

Календарно-тематический план практических

График проведения консультаций

График отработок

 

 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ

5 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Самостійна робота студента

Питання до ПМК

 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

5 курс:

Расписание занятий на кафедре

Календарно-тематический план лекций

Календарно-тематический план практических

График проведения консультаций

График отработок

Подготовка к ПМК

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

4 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ

4 курс:

Расписание занятий на кафедре

Календарно-тематический план лекций

Календарно-тематический план практических

График проведения консультаций

График отработок

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТИЧНА ХІМІЯ

4 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Календарно-тематичний план СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

 

5 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Календарно-тематичний план СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЕК Фармакологічні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії

 

 

 

 

Підготовка до ліцензованого іспиту КРОК 1

Тестові завдання з біологічної хімії КРОК-1

Тести з органічної хімії КРОК1