НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ендокринології

Файлова бібліотека

 1. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет типу 2: патогенез, діагностика та лікування (лекція)
 2. Гіпоадипонектинемія у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки
 3. Metabolic profile and morpho-functional state of the liver in rats with glutamate-induced obesity
 4. Рівень ІЛ-1β та його кореляційні взаємозв’язки у хворих на цукровий діабет типу 2 із неалкогольною жировою хворобою печінки
 5. Діагностична ефективність гепаторенального індексу у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольним стеатогепатозом
 6. Діагностична ефективність нового ультразвукового методу оцінки жорсткості печінки – еластографія хвилі зсуву у тварин з експериментальним ожирінням
 7. Жорсткість печінки за даними зсувнохвильової еластографії у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки
 8. Оцінка діагностичної ефективності еластографії хвилі зсуву у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольним стеатогепатозом
 9. Доповідь співробітників кафедри ендокринології на EASL , Амстердам, 2013р.
 10. Доповідь співробітників кафедри ендокринології на EASL , Амстердам, 2013р_2.
 11. Доповідь співробітників кафедри ендокринології на EASL , Лондон, 2014р.
 12. Na +/H +-exchanger-1 inhibition counteracts diabetic cataract formation and retinal oxidative-nitrative stress and apoptosis
 13. Корекція вітаміном D 3 порушень метаболічних процесів у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го та 2-го типів
 14. Вивчення показників імунної системи у хворих з поєднаною ендокринною патологією у разі використання препаратів вітаміну D3
 15. Показники мінерального обміну та метаболічних маркерів у хворих з поєднанню ендокринною патологією на фоні дефіциту вітаміну D3