НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка

Корбут Оксана Вікторівна, доцент

Тел.: +380509487121

 

Історія створення наукового гуртка на кафедрі дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця почалася разом з утворенням кафедри дитячих інфекційних хвороб – в 1946 році. Першим науковим керівником студентського наукового гуртка став завідувач кафедри – доцент Олександр Володимирович Черкасов, прекрасний педагог, блискучий лектор, діагност-клініцист. В подальшому – з 1970 року, впродовж більш ніж 3 десятиліть, студентським науковим гуртком керувала професор ЛіяОлексіївнаТрішкова.З 2005 р. роботою студентів-гуртківців керує на кафедрі доцент Корбут Оксана Вікторівна.

Основними цілями гуртка є поглиблення теоретичних знань з дитячої інфектології; вироблення студентами навичок практичної роботи з пацієнтами шляхом проведення клінічних обходів і детальним розбором історій хвороб; а також виявлення талановитої студентської молоді і заохочення її до самостійних наукових досліджень.

Через науковий гурток пройшли десятки талановитих студентів, серед них професори, доценти і асистенти кафедри, що працювали або і нині працюють у складі науково-педагогічного колективу кафедри дитячих інфекційних хвороб – професор Трішкова Л.О., професор Крамарьов С.О., професор Дорошенко В.О., доценти Дішук І.І., Богатирьова С.О., Литвиненко Н.Г., Палатна Л.О., Корбут О.В., Шпак І.В., асистенти Артющенко І.І., Нагорна С.П., Мринська Н.І., Дмитрієва О.А., Виговська О.В. та ін.

Студенти–гуртківці посідали призові місця під час проведення Всеукраїнської олімпіади з дитячих інфекційних хвороб в 2004 р. (ст. Шупилр Т.В.), 2005 р. (ст. Шилов С. 6 курс ІІІ мед.ф-т), 2006 р. (ст.Садовська Н., 6 курс ІІІ мед.ф-т).

Студенти-гуртківці під керівництвом викладачів проводять дослідницьку роботу, працюють в лабораторії кафедри та КМДКІЛ.

Теми наукових пошуків: «Особливості перебігу вітряної віспи у дітей з онкогематологічною патологією», «Особливості стану імунітету при інфекційному мононуклеозі ЕБВ етіології», «Дослідження рівню експресії основних диференційовочних маркерів CD-лімфоцитів при хронічній формі Епштейн-Барр вірусної інфекції», «Стан апоптозу при Епштейн-Барр вірусній інфекції», «Інтерфероновий статус у хворих із різними формами Епштейн-Барр вірусної інфекції», «Дослідження рівню цитокінів сироватки крові при різних клінічних формах Епштейн-Барр вірусної інфекції», «Ліпідний обмін при Епштейн-Барр вірусній інфекції», «Вітряна віспа у дітей – особливості клінічної картини, удосконалення схем лікування», «Часто хворіючі діти – розробка профілактичних заходів по зменшенню захворюваності», «Коклюшна інфекція у дітей: епідеміологічна ситуація, особливості клінічного перебігу, лікування», «Хронічний вірусний гепатит В у дітей: підходи до терапії», «Хронічний вірусний гепатит С у дітей – терапія», «Хронічні вірусні гепатити у дітей з онкогематологічними захворюваннями – тактика ведення, терапія», «Менінгококова інфекція у дітей – удосконалення діагностики та лікування», «Захворювання із групи TORCH комплексу у дітей в різний віковий період», «Гельмінтози у дітей на сучасному етапі», «Соціально значимі інфекції у дітей», «Антибіотико-асоційовані діареї у дітей», «Грип та рострі респіраторні захворювання у дітей – розробка профілактичних методів», «Пробіотики в дитячій інфектології» та інші.

 

Перелік гуртківців

 

ПІБ Курс Група Факультету
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Дяченко Д.М.

Чемко Ю.А.

Кордівська А.М.

Ундер М.О.

Гаджиєва Р.І.

Галіч В.С.

Золота П.О.

Летичевська В.О.

Козлова С.О.

Горбач А.М.

Омельченко О.О.

Колеснік Ю.

6

6

6

4

4

5

6

6

4

6

6

6

3

13

11

6

6

6

4

4

8

8

10

3

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

3 мед.

 

 

 Перелік проведених засідань у 2018/2019н.р.

Тема засідання Дата проведення Виступаючі Посилання на звіти про засідання на сайтах nmu.ua snt.institute

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Історія кафедри дитячих інфекц. хвороб. Організаційні питання. Обход в боксованому відділенні.

 

Особливості перебігу кору у дітей першого року життя.

Клінічний розбір хворих. Інфекційні маски лейкозу.

 

Синдром Рея у дітей. Розбір клінічного випадку у КМДКЛ №2.

 

 

Особливості перебігу герпетичних енцефалітів у дітей на прикладі історій

хвороб КМДКІЛ. Обхід хворих у відділені нейроінфекцій.

 

Сучасні підходи до лікування хронічного ВГС та ВГВ у дітей. Тематичний розбір історій хвороб.

 

Диф. діагностика інвазивних та вірусних діарей  клінічних прикладах в інфекц.відділенні КМДКЛ №2.

 

Клінічний обход у відділенні реанімації КМДКІЛ. Аналіз результатів досліджень МРТ ГМ хворих на енцефаліти

 

Секція студентських наукових робіт

 

 

 

 

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

23.10 2018

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2019

 

 

 

 

 

 

19.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2019

 

 

 

Д. мед. н. Дорошенко В.О.

 

 

 

 

 

Доцент  Корбут О.В.

 

 

 

 

 

 

Доцент Корбут О.В.

Ст..3гр.3 мед. 6 курсу Дяченко  Д.М.

 

Доцент  ЄвтушенкоВ.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент

Шпак І.В.

 

 

 

 

 

Доцент

Корбут О.В.

 

 

 

 

 

 

К.мед.н., ас.  Воронов О.О.

 

 

 

 

 

 

 

Професор Виговська О.В.

Студенти 3-го мед.ф-ту:

Ундер М.О.,

Гаджиєва Р.І.,

Кордівська А.М.,

Галіч В.С.,

Дяченко Д.М.,

Чемко Ю.А.,

Козлова С.О.

 

 

 

 Наукові дослідження, проведені СНГ у 2018/2019н.р.

 

 Перелік науково-дослідних робіт, виконаних гуртківцями кафедри у 2018/2019н.р.

Назва НДР Строки виконання Науковий керівник Студенти-виконавці Стан виконання, %  Оприлюднення результатів (виступи на наукових форумах, публікація статей)
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

Клініколабораторні особливості менінгококцемії у дітей за даними КМДКІЛ

 

 

 

 

 

 

Правець у практиці дитячого інфекціоніста

 

Аналіз інфекційної смертності за даними Київського міського бюро СМЕ за 15 років

 

 

Особливості кору сезону 2018- 2019 року у дітей за даними КМДКІЛ

 

 

Діагностика різних форм туберкульозу в практиці судово-медичного експерта

 

Ускладнення кору у дітей сезону 2018-2019 рр. за даними КМДКІЛ

 

Аналіз летальне випадків інфекційних захворювань у дітей за даними КМДКІЛ в період 2016 по

2018 роки

 

Особливості ієрсініозної інфекції у дітей

Квітень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

Березень

2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

2019 р.

 

 

Проф.Виговська О.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц.

Палатна Л.О.

 

 

 

 

 

Доцент Артеменко О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Виговська О.В.

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Полив’яний В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Виговська О.В.

 

 

 

 

 

 

Проф. Виговська О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Виговська О.В.

 

 

Ундер М.О.,

Гаджиєва Р.Ш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кордівська А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Галіч В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дяченко Д.М.,

Чемко Ю.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова С.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золота П.О.,

Летичевська В.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбач А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кордівська А.М.

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 Доповідь на секції студентських наукових робіт в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний  погляд на діагностику, лікування та профілактику».

28 березня 2019р

 

Доповідь

–II–

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

–II—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

–II—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

–II–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

–II–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

–II–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

–II–

 

План засідань СНГ кафедри у 2019/2020н.р.

Тема засідання Орієнтовні дати проведення Відповідальні за проведення/ доповідачі
1.

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

Тяжкі форми ГКІ у дітей. Розбір клінічних випадків.

Хвороба Кавасакі. Особливості перебігу та лікування на прикладі клінічного випадку.

Різноманітність клінічних форм стрептококової інфекції у дітей  Розбір клінічних випадків.

Тяжкі форми ЦМВ-інфекції у дітей. Розбір клінічних випадків

Особливості грипу сезону 2018 -2019 року.

Клінічний обхід у відділенні реанімації. Розбір хворих з тяжкими формами дитячих інфекційних хвороб.

Особливості вірусних гепатитів у дітей раннього віку. Розбір історій хвороб.

Клінічні прояви Лайм-борреліозу у дітей. Сучасні методи діагностики та лікування.

 

 

Вересень 2019 р.

 

Жовтень 2019 р.

 

 

Листопад 2019 р.

 

 

Грудень 2019 р.

 

Січень 2019 р.

 

Лютий 2019 р.

 

 

 

Березень 2019 р.

 

 

Квітень 2019 р.

Доц. Корбут О.В.

 

Доц. Корбут О.В.

 

 

Доц. Корбут О.В.

 

 

Доц. Корбут О.В.

 

Доц. Євтушенко В.В.

Доц. Євтушенко В.В.

 

 

Доц. Шпак І.В.

 

 

Доцент Палатна Л.О.

 

 

Декан 3 медично факультету проф.. Виговська О.В., проф. Дорошенко В.О.  зі студентами наукового гуртка на конференції.

 

 

 

 

Робота студентів в відділенні інтенсивної терапії