НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Навчально-методична робота

 • Відповідальний співробітник: Шпак Ірина Володимирівна, доцент.

Контакти: тел.:0679865047

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Робочі програми 2018

Робочі програми 2019

 

РЕГЛАМЕНТИ кінцевого контролю

Тестові завдання

 

ПЛАН    МЕТОДИЧНИХ    ЗАСІДАНЬ 2019-2020 н.р.

ГРАФІК відвідування практичних занять (весна 2020)

Педнавантаження (весна 2020 заплановано)

ТЕМ ПЛАН Відкритих лекцій (весна 2020)

 

Розклад практичних занять з дитячих інфекційних хвороб для студентів 5 курсу  , І іноз. Англ.,  ІІ,  ІІІ, ІV факультетів на весняний семестр 2018– 2019 н.р

 

Розклад практичних занять з дитячих інфекційних хвороб для студентів 6 курсу  I, ІІ,ІІ іноз., ІІ іноз. Англ., ІV медичних   факультетів на весняний семестр   2018 – 2019  н.р.

 

Розклад практичних занять з дитячих інфекційних хвороб для студентів 6 курсу ІІІ медичного факультету  на весняний  семестр 2018 – 2019 н.р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

для студентів 5 курсу

Напрям підготовки    1201 «Медицина»

Спеціальність  7.12010001 «Лікувальна справа»

                                           7.12010002 «Педіатрія»

Структура навчальної дисципліни «ПЕДІАТРІЯ. ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»

Назви модулів і тем Кількість годин
Усього Лекції Практичні заняття СРС
Індивід. Самост.
МОДУЛЬ 2.  Дитячі інфекційні хвороби
1. Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес. Скарлатина, псевдотуберкульоз 3 4 2
2. Дифтерія, інфекційний мононуклеоз. Коклюш, паротитна інфекція 3 4 2
3. Гострі кишкові інфекції. Вірусні гепатити 3 2 4 2
4.  Менінгококова інфекція. Поліомієліт, ентеровірусна інфекція 3 4 2
5.  ГРВІ 3 2 2
6. ВІЛ/СНІД у дітей. СНІД-опортуністичні інфекції 3 2 2
7.   TORCH-інфекції 3 2
Підсумковий модульний контроль № 2 6 2 3
Усього годин з модуля 2 45 4 20 4 17

 

 1. Теми лекцій

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
1. Гострі кишкові інфекції у дітей. 2
2. ВІЛ/СНІД у дітей. СНІД-опортуністичні інфекції 2
Усього з модуля 2 4

5.  Теми практичних занять

(семінарських та лабораторних занять програмою не передбачено)

№ з/п Назва теми Кількість годин
МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
1. Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес. Скарлатина, псевдотуберкульоз 4
2. Дифтерія, інфекційний мононуклеоз. Коклюш, паротитна інфекція 4
3. Гострі кишкові інфекції. Вірусні гепатити 4
4. Менінгококова інфекція. Поліомієліт, ентеровірусна інфекція 4
5. ГРВІ 2
6. Підсумковий модульний контроль, у т.ч.

Тест-контроль теоретичної підготовки

Контроль практичних навичок

Вирішення ситуаційних завдань

Співбесіда

2
Усього з модуля 2 20
 1. Самостійна робота

Основними видами самостійної роботи студентів є:

 • Передаудиторна підготовка до практичних занять та ПМК
 • Виконання індивідуальної роботи
 • Опанування тем, які винесені на самостійну роботу
№ з/п Назва теми (або зміст роботи) Кількість годин
МОДУЛЬ 2: Дитячі інфекційні хвороби
1. Підготовка до практичних занять та ПМК 17
2. Опанування тем, які винесені на самостійну роботу 4
Усього з модуля 2 21

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

для студентів 5 курсу

Напрям підготовки    1201 «Медицина»

Спеціальність  7.12010004  «Медична психологія»

 

Структура навчальної дисципліни «ПЕДІАТРІЯ. ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»

Назви модулів і тем Кількість годин
Усього Лекції Практичні заняття СРС
Індивід. Самост.
МОДУЛЬ 2.  Дитячі інфекційні хвороби
1. Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес 4 1 1 2
2.  Скарлатина, псевдотуберкульоз 4 1 1 2
3. Дифтерія, інфекційний мононуклеоз 5 2 1 2
4.  Коклюш, паротитна інфекція 3 1 2
5.   ГРВІ 3 1 2
6.   Гострі кишкові інфекції 5 2 1 2
7.   Вірусні гепатити  3 1 2
8.  Менінгококова інфекція 4 1 1 2
9. Поліомієліт, ентеровірусна інфекція 4 1 1 2
10. ВІЛ/СНІД у дітей. СНІД-опортуністичні інфекції  4 2 2
11.  TORCH-інфекції  2 2
Підсумковий модульний контроль № 2  4 1 3
Усього годин з модуля 2 45 10 10   25

 Теми лекцій

№ з/п Назва теми Кількість годин
МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
3. Інфекційні захворювання з синдромом екзантеми у дітей 2
4. Інфекційні захворювання з синдромом ангіни у дітей. Дифтерія. 2
5. Інфекційні захворювання нервової системи у дітей 2
6. Гострі кишкові інфекції у дітей. 2
7. ВІЛ/СНІД у дітей. СНІД-опортуністичні інфекції 2
Усього з модуля 2 10

 Теми практичних занять

(семінарських та лабораторних занять програмою не передбачено)

№ з/п Назва теми Кількість годин
МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
7. Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес 1
8. Скарлатина, псевдотуберкульоз 1
9. Дифтерія, інфекційний мононуклеоз 1
10. Коклюш, паротитна інфекція 1
11. ГРВІ 1
12. Гострі кишкові інфекції 1
13. Вірусні гепатити 1
14. Менінгококова інфекція 1
15. Поліомієліт, ентеровірусна інфекція 1
16. Підсумковий модульний контроль, у т.ч.

Тест-контроль теоретичної підготовки

Контроль практичних навичок

Вирішення ситуаційних завдань

Співбесіда

1
Усього з модуля 2 10

 Самостійна робота

Основними видами самостійної роботи студентів є:

 • Передаудиторна підготовка до практичних занять та ПМК
 • Виконання індивідуальної роботи
 • Опанування тем, які винесені на самостійну роботу
№ з/п Назва теми (або зміст роботи) Кількість годин
МОДУЛЬ 2: Дитячі інфекційні хвороби
3. Підготовка до практичних занять та ПМК 21
4. Опанування тем, які винесені на самостійну роботу  4
Усього з модуля 2 25

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З дитячИХ інфекційнИХ хвороб

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ

Напрям підготовки    1201 «Медицина»

Спеціальність  7.12010001 «Лікувальна справа»

Структура навчальної дисципліни

«ПЕДІАТРІЯ З ДИТЯЧИМИ ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ»

 

Назви модулів і тем Кількість годин
Усього Лекції Практичні заняття СРС
Індивід. Самост.
 

МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби

 

Змістовий модуль 1. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом екзантеми у дітей  та дитячих респіраторних захворювань. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.
Тема 1. Диференційна діагностика інфекційних захворювань із синдромом екзантеми у дітей. 8 5 3
Тема 2. Диференційна діагностика та невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекціях. 8 5 3
Змістовий модуль 2.  Диференційна діагностика гострих кишкових інфекцій (ГКІ)  . Невідкладні стани при ГКІ.

 

Тема 3. Диференційна діагностика та невідкладні стани при  ГКІ у дітей. Діагностика та лікування.

 

8 5 3
Змістовий модуль 3.  Диференційна діагностика та невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей.
Тема 4. Диференційна діагностика нейроінфекцій у дітей. 8 5 3
Тема 5. Невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування. 8 5 3
Змістовий модуль 4.  Диференційна діагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах (ВГ) у дітей.
Тема 6. Диференційна діагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах (ВГ) у дітей. 8 5 3
Змістовий модуль 5. Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей.
Тема 7. Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей. 8 5 3
Тема 8. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей. 5,5 2,5 3
Підсумковий модульний контроль № 2 4,5 2,5 2
Усього годин з модуля  2 75   40 12 23

 

Теми практичних занять

(семінарських та лабораторних занять програмою не передбачено)

 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
1. Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми 5
2. Диференційна діагностика дитячих респіраторних інфекцій 5
3. Диференційна діагностика та невідкладні стани при ГКІ у дітей 5
4.  Диференційна діагностика  нейроінфекцій у дітей 5
5. Невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування 5
6. Диференційна діагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах у дітей 5
7. Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей 5
8. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей 2,5
9. Підсумковий модульний контроль, у т.ч.

Тест-контроль теоретичної підготовки

Контроль практичних навичок

Вирішення ситуаційних завдань

 

2,5
 

Усього з модуля 2

 

40

 

 Самостійна робота

Основними видами самостійної роботи студентів є:

 • Передаудиторна підготовка до практичних занять
 • Виконання індивідуальної роботи
 • Підготовка до підсумкового модульного контролю
№ з/п Назва теми (або зміст роботи) Кількість годин
   МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
1. Підготовка до практичних занять 18
2. Виконання індивідуальної роботи відповідно до обраної тематики індивідуальних завдань 12
3. Підготовка до підсумкового модульного контролю № 1 5
Усього з модуля 2 35

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З дитячИх інфекційнИх хвороб

для студентів 6 курсу

Напрям підготовки    1201 «Медицина»

Спеціальність  7.12010002 «Педіатрія»

 

Структура навчальної дисципліни

«ПЕДІАТРІЯ З ДИТЯЧИМИ ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ»

 

Назви модулів і тем Кількість годин
Усього Лекції Практичні заняття СРС
Індивід. Самост.
 

МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби

 

Змістовий модуль 1.  Диференційна діагностика найбільш поширених дитячих респіраторних захворювань та ГРВІ у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.
Тема 1. Диференційна діагностика інфекційних захворювань із синдромом екзантеми у дітей. 8 6 2
Тема 2. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом ангіни та дифтерії мигдаликів у дітей. 8 6 2
Тема 3. Диференційна діагностика інфекційних захворювань із синдромом ГСЛТ та дифтерійного крупу у дітей. Невідкладна допомога. 8 6 2
Тема 4. Диференційна діагностика коклюшу у дітей раннього віку. Невідкладна допомога при апное. 8 6 2
Тема 5. Диференційна діагностика паротитної інфекції, інфекційного мононуклеозу у дітей 8 6 2
Змістовий модуль 2. Диференційна діагностика найбільш поширених гострих кишкових інфекцій (ГКІ)  у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.
Тема 6. Диференційна діагностика ГКІ у дітей. 8 6 2
Тема 7. Невідкладні стани при ГКІ у дітей. Діагностика та лікування 8 6 2
Змістовий модуль 3. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань нервової системи, ГРВІ, ВІЛ/СНІД, ТОRCH– інфекцій у дітей. Імунопрофілактика інфекційних захворювань.
Тема 8. Диференційна діагностика менінгококової інфекції, менінгітів та енцефалітів різної етіології у дітей. 8 6 2
Тема 9. Невідкладні стани при інфекційних захворюваннях нервової системи у дітей: інфекційно-токсичний шок (ІТШ) та набряк головного мозку (НГМ). Діагностика, невідкладна допомога. 8 6 2
Тема 10. Диференційна діагностика грипу та ГРВІ у дітей. Невідкладна допомога при гіпертермічному та судомному синдромі. 8 6 2
Тема 11. Імунопрофілактика

інфекційних захворювань у дітей. Анафілактичний шок, діагностика, невідкладна допомога.

8 6 2
Тема 12. Диференційна діагностика ВІЛ/СНІД у дітей. 8 6 2
Тема 13. TORCH-інфекції у дітей. 8 6 2
Змістовий модуль 4. Диференційна діагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах дітей.
Тема 14. Диференційна діагностика вірусних гепатитів (ВГ) у дітей. 8 6 2
Тема 15. Гостра печінкова недостатність при ВГ у дітей. Діагностика та невідкладна допомога. 5 3 2
Підсумковий модульний контроль № 2 6 3 3
Усього годин з модуля 2 135   90 12 33

Теми практичних занять

(семінарських та лабораторних занять програмою не передбачено)

№ з/п Назва теми Кількість годин
МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
10. Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми 6
11. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом ангіни та дифтерії мигдаликів у дітей. 6
12. Диференційна діагностика інфекційних захворювань із синдромом ГСЛТ та дифтерійного крупу у дітей. Невідкладна допомога. 6
13. Диференційна діагностика коклюшу у дітей раннього віку. Невідкладна допомога при апное. 6
14. Диференційна діагностика паротитної інфекції, інфекційного мононуклеозу у дітей 6
15. Диференційна діагностика ГКІ у дітей. 6
16. Невідкладні стани при ГКІ у дітей. Діагностика та лікування. 6
17. Диференційна діагностика менінгококової інфекції, менінгітів різної етіології,  енцефалітів, поліомієліту та поліомієлітоподібних захворювань у дітей. 6
18. Невідкладні стани при інфекційних захворюваннях нервової системи у дітей: інфекційно-токсичний шок (ІТШ) та набряк головного мозку (НГМ). Діагностика, невідкладна допомога. 6
19. Диференційна діагностика грипу та ГРВІ у дітей. Невідкладна допомога при гіпертермічному та судомному синдромі. 6
20. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей. Анафілактичний шок, діагностика, невідкладна допомога. 6
21. Диференційна діагностика ВІЛ/СНІД у дітей. 6
22. TORCH-інфекції у дітей. 6
23. Диференційна діагностика вірусних гепатитів (ВГ) у дітей раннього віку 6
24. Невідкладні стани при ВГ у дітей. 3
25. Підсумковий модульний контроль, у т.ч.:  тест-контроль теоретичної підготовки,  контроль практичних навичок,    вирішення ситуаційних завдань 3
Усього з модуля 2 90

Самостійна робота

№ з/п Назва теми (або зміст роботи) Кількість годин
   МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
4. Підготовка до практичних занять 28,5
5. Виконання індивідуальної роботи відповідно до обраної тематики індивідуальних завдань 12
6. Підготовка до підсумкового модульного контролю № 1 4,5
Усього з модуля 2 45

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З дитячИХ інфекційнИХ хвороб

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ

Напрям підготовки    1201 «Медицина»

Спеціальність  7.12010004 «Медична психологія»

 

Структура навчальної дисципліни

«ПЕДІАТРІЯ З ДИТЯЧИМИ ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ»

 

Назви модулів і тем Кількість годин
Усього Лекції Практичні заняття СРС
Індивід. Самост.
 

МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби

 

Змістовий модуль 1 Диференційна діагностика дитячих інфекційних захворювань із синдромом екзантеми, дитячих респіраторних інфекцій у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

 

Тема 1. Диференційна діагностика інфекційних захворювань із синдромом екзантеми у дітей.

Диференційна діагностика та невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекціях.

3,5

 

 

3,5

 

2,5

 

 

2,5

1

 

 

1

Змістовий модуль 2.  Диференційна діагностика гострих кишкових інфекцій (ГКІ) у дітей. Невідкладні стани при ГКІ.
Тема 2. Диференційна діагностика ГКІ у дітей.

Невідкладні стани при ГКІ у дітей. Діагностика та лікування.

3,5

 

3,5

2,5

 

2,5

1

 

1

Змістовий модуль 3. Диференційна діагностика та невідкладні стани при інфекційних захворюваннях нервової системи у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.
Тема 3. Диференційна діагностика нейроінфекцій у дітей.

Невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування.

3,5

 

3,5

2,5

 

2,5

1

 

1

Змістовий модуль 4.  Диференційна діагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах (ВГ) у дітей. Невідкладні стани при ВГ.
Тема 4. Диференційна діагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах (ВГ) у дітей

 

3,5 2,5 1
Підсумковий модульний контроль № 2 5,5 2,5 3
Усього годин з модуля 2 30   20 10

 

 

  Теми практичних занять

(семінарських та лабораторних занять програмою не передбачено)

№ з/п Назва теми Кількість годин
МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
26. Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми.

 

Диференційна діагностика дитячих респіраторних інфекцій.

2,5

 

2,5

27. Диференційна діагностика ГКІ у дітей.

 

Невідкладні стани при ГКІ у дітей. Діагностика та лікування.

2,5

 

2,5

28. Диференційна діагностика нейроінфекцій у дітей.

 

Невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування.

2,5

 

2,5

29. Диференційна діагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах у дітей 2,5
30. Підсумковий модульний контроль, у т.ч.

Тест-контроль теоретичної підготовки

Контроль практичних навичок

Вирішення ситуаційних завдань

2,5
Усього з модуля 2 20

 

 

 Самостійна робота

Основними видами самостійної роботи студентів є:

 • Передаудиторна підготовка до практичних занять
 • Виконання індивідуальної роботи
 • Підготовка до підсумкового модульного контролю
№ з/п Назва теми (або зміст роботи) Кількість годин
   МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
7. Підготовка до практичних занять 7
8. Виконання індивідуальної роботи відповідно до обраної тематики індивідуальних завдань
9. Підготовка до підсумкового модульного контролю № 1 3
Усього з модуля 2 10