НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дерматології та венерологї з курсом косметології

Загальна інформація про кафедру

Кафедра дерматології та венерології з курсом косметології

На кафедрі проводиться викладання курсу дерматології та венерології для студентів медичних та стоматологічного факультетів та також  курс дерматології та медичної косметології для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фармацевтичного факультету. Крім викладання дисциплін «дерматологія та венерологія» «маніпуляційна техника», «основи практичної косметології», «практикум з практичної косметології», студентам другого, третього, та четвертого курсів різних факультетів на кафедрі читаються також курси елективні курси за вибором – «медична косметологія», «дерматоонкологія». За лінією факультету підвищення кваліфікації викладачів медичних закладів на кафедрі проводяться цикли занять з викладачами медичних училищ та коледжів, а також окремі цикли з асистентами, доцентами і завідувачами однопрофільних кафедр медич-них ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації. Відповідно до плану підготовки лікарів-інтернів на кафедрі проходять навчання лікарі-інтерни за спеціальностями «Дерматовенерологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» та інші.

 

Навчання зі студентами студентами та лікарями-інтернами здійснюється на клінічних базах кафедри, зокрема у шкірно-венерологічному відділенні (завідувач Бех Л.М.) Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що є основною базою кафедри, а також у інших профільних дермато-венерологічних закладах м.Києва.

(044) 234 62 75

derma-kafedra@ukr.net

kafedrapocta@gmail.com