НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Навчальна робота

Анестезіологію та інтенсивну терапію вивчають студенти медичних факультетів та факультету Збройних Сил України. Крім того, навчаються лікарі-інтерни анестезіології та лікарі-інтерни швидкої та невідкладної медичної допомоги, а також лікарі-інтерни сімейної медицини. Кафедра є опорною для викладання дисципліни у вищих медичних учбових закладах України. На кафедрі навчаються студенти, клінічні ординатори та аспіранти з  25 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Значна кількість клінічних баз дозволяє демонструвати студентам, лікарям-інтернам, клінічним ординаторам та аспірантам весь спектр анестезіологічної допомоги та інтенсивної терапії. Кафедра має в розпорядженні велику кількість сучасних навчальних матеріалів, демонстраційних моделей, комп’ютерне забезпечення. Ведеться викладання лише новітніх даних, заснованих на принципах доказової медицини. Велика увага приділяється практичній роботі студентів (тобто – біля ліжка хворого).